VEDĽAJŠIE VETY PRÍSLOVKOVÉ (adverbial clauses) – úvod

AAaPrehľadné zhrnutie VEDĽAJŠÍCH PRÍSLOVKOVÝCH VIET s odkazmi na ich konkrétne články.


VEDĽAJŠIA VETA PRÍSLOVKOVÁ môže byť:

 ČASOVÁ (CLAUSES OF TIME / TIME CLAUSES)             As soon as I finish my homework, I will give             you that pen.
 MIESTNA (CLAUSES OF PLACE)        His bag is not where he left it.
 PRÍČINNÁ(CLAUSES OF REASON)        We didn’t buy this book because it was too              expensive.
 ÚČELOVÁ (CLAUSES OF PURPOSE)

       She attended a year-long course in order to          learn English.
 SPÔSOBOVÁ (CLAUSES OF MANNER)

       It seems as if it is going to rain.
 POROVNÁVACIA (CLAUSES OF COMPARISON)        I am as tall as he is.
 ÚČINKOVÁ (CLAUSES OF RESULT)

       It was such nice weather that we went out.
 PRÍPUSTKOVÁ (CLAUSES OF CONCESSION)

       We played football despite the bad weather.
 PODMIENKOVÁ (CLAUSES OF CONDITION / CONDITIONAL CLAUSES)

       If you don’t hurry, you‘ll miss the bus.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár