ČASTÉ CHYBY #11: “In these days…”

vykricnikSeriál “Časté chyby” pokračuje, dnes s upozornením na neexistujúce príslovkové určenie “In these days”.


In these days, politicians make promises they don’t mean to keep.

Zapamätajte si, že väzba IN THESE DAYS v angličtine neexistuje. Slovenskému spojeniu “v dnešnej dobe / dnes” zodpovedá v angličtine väzba “THESE DAYS“, ktorú však zaradzujeme do menej formálneho štýlu.

Medzi neutrálnejšie príslovky s týmto významom patrí NOWADAYS.

  • Nowadays people live longer…
  • These days children keep on watching TV.
  • Politicians make promises they don’t mean to keep these days.

V hovorovej angličtine sa v tomto význame môžete stretnúť aj s výrazom TODAY.

Možno ste sa niekedy stretli s väzbou IN THOSE DAYS. Takéto slovné spojenie existuje, no používa sa iba pri opise minulosti s významom “vtedy – v tej dobe“.

  • In those days young people didn’t have a lot of money to spend on themselves.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár