Účelové vety – IN ORDER TO / SO AS TO / SO THAT…

AAaCLAUSES OF PURPOSES (účelové vety) sú v angličtine veľmi častým typom viet. Účelové vety nepoužívame iba v angličtine, ale prirodzene aj v našom vlastnom jazyku. V tomto článku sa budeme sa zaoberať väzbami ako IN ORDER TO, SO AS TO, SO THAT a ďalšie.


IN ORDER / SO AS + TO-infinitive

In order / so as + to-infinitive používame vtedy, ak hovoríme o účele niečoho (aký je účel, že nejaká činnosť prebieha / prebehla…). Tieto väzby používame iba vtedy, ak majú vety rovnaký podmet.

 • She attended a year-long course in order to learn English. – Navštevovala ročný kurz, aby sa naučila anglicky. = She attended a year-long course, she wanted to learn English.ONA navštevovala ročný kurz, aby sa ONA naučila anglicky. (= vety majú rovnaký podmet)
 • I went to the shop so as to buy some food. – Šiel som do obchodu, aby som kúpil nejaké jedlo.

Porovnajte:

 • I am going to phone her to see if she is better. (TO-infinitív = informal)
 • I am going to phone her in order to see if she is better. (IN ORDER TO = formal)
 • I am going to phone her so as to see if she is better. (SO AS TO = formal)

V hovorovej angličtine sa snažíme vyhnúť týmto dvom zložitejším väzbám a používame iba jednoduchý (samotný) TO-infinitív

 • She attended a year-long course to learn English.

Záporný infinitív vytvárame tak, že pridávame záporné slovo NOT pred TO-infinitív – teda IN ORDER NOT TO, SO AS NOT TO.

 • We are leaving now so as not to be late.

POZOR! Záporný infinitív zvyčajne nevyjadrujeme iba obyčajným TO-infinitívom.

 • We are leaving now not to be late.
 • We are leaving now so as not to be late.

POZOR! Ak sa infinitív vzťahuje na inú osobu než na podmet vety v hlavnej vete, nie je možné použiť vyššie spomínané väzby. Zvoľte jednu z tých, o ktorých nižšie budeme hovoriť.


SO THAT / IN ORDER THAT + clause

SO THAT + PODMET + sloveso + zvyšok vety

IN ORDER THAT + PODMET + sloveso + zvyšok vety (= formálnejšie, menej používané)

Tieto väzby sú typické vtedy, ak sú podmety viet odlišné. Slovesá po týchto väzbách väčšinou zodpovedajú času v hlavnej vete. Najtypickejšími slovesami po týchto väzbách sú:

1) SO THAT + CAN / COULD

  • CAN používame pre prítomnosť / budúcnosť   I will give you a hand so that I can show you respect.
  • COULD používame hlavne pre minulosť  I gave you a hand so that I could show you respect.

2)  SO THAT + WILL / PRESENT SIMPLE ≈ SO THAT + WOULD 

  • I will take a taxi so that I won’t come late. – Pôjdem taxíkom, aby som neprišiel neskoro.
  • I will take a taxi so that I don’t come late. – Pôjdem taxíkom, aby som neprišiel neskoro. – PRESENT SIMPLE môžeme niekedy použiť namiesto WILL pre vyjadrenie budúcnosti
  • Yesterday I took a taxi so that I wouldn’t come late. - Šiel som taxíkom, aby som neprišiel neskoro. – WOULD používame vo vetách týkajúcich sa minulosti

V hovorovej angličtine často vynechávame THAT.

Ako sa vyhneme týmto vetám? Použijeme štruktúru FOR + predmet + TO-infinitív

  • She bought some books so that John could read them later. = She bought some books for John to read them later.

Záporný účel vytvoríme tak, že “pomocné sloveso dáme do záporu.

  • Yesterday I took a taxi so that I wouldn’t come late. 

Záporný účel môžeme vytvoriť aj pomocou slov AVOID / PREVENT v týchto štruktúrach:

 • PREVENT + noun / pronoun + (from) + -ing form 
 • AVOID + ing form  We don’t go out late at night to avoid getting robbed.
SO AS TO vs. SO THAT

 • SO AS + TO-ifinitive  spojenie s infinitívom →  podmet hlavnej vety musí byť rovnaký aj v infinitíve.
  • I went to the shop so as to buy some food.
 • SO THAT → nespájame s infinitívom →  je to spojka a nasleduje po nej vedľajšia veta (PODMET + sloveso + zvyšok vety) = podmet  hlavnej vety môže byť odlišný ako v infinitíve, no nemusí.
  • Yesterday I took a taxi so that I wouldn’t come late. 

Veci a ich účel

Ak hovoríme o účele vecí, najčastejšie používame:

FOR + -ing (= ak hovoríme o VŠEOBECNOM účele vecí)

 • This drug is good for getting rid of toothaches.
 • A lawnmower is a machine for cutting grass.

TO + infinitive (= ak hovoríme o KONKRÉTNOM účele vecí)

 • I need a lawnmower to cut this lawn. (= specific need / action)
 • I need a lawnmower for cutting this lawn.

Po slovese USE môžeme použiť ako FOR + -ing, tak i TO + infinitive.

 • We use a lawnmower for cutting grass.
 • We use a lawnmower to cut grass.

Niekoľko príkladových viet:

 • She revised hard for the driving test in order to succeed.
 • She revised hard for the driving test to avoid failing.
 • She revised hard for the test so that she wouldn’t fall.
 • “Do not think that love in order to be genuine has to be extraordinary. What we need is to love without getting tired. Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.” ― Mother Teresa
 • “Truth can never be told so as to be understood and not be believed. William Blake
 • “We must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us.” Joseph Campbell
 • She is saving money so that she can buy a new house.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Vedľajšie vety by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár