Účinkové vety – SO / SO…THAT / SUCH…THAT

AAaCLAUSES OF RESULT (účinkové vety) vyjadrujú výsledok, následok, dôsledok nejakého deja. Tieto vety tvoríme spojkami SO…THAT / SUCH…THAT apod. Dnes sa na túto problematiku pozrieme.


ÚČINKOVÉ VETY v angličtine obsahujú výsledok, následok, dôsledok hlavnej vety, ktorý sa uskutočnil.
Clausesofresult

VEDĽAJŠIA VETA (that she has got a lot of friends) vyjadruje výsledok deja v HLAVNEJ VETE (she is such a nice girl). Aký je výsledok toho, že je príjemné dievča? Výsledkom je to, že má mnoho kamarátov.

   • Ona je tak príjemné dievča, že ma veľa kamarátov.

 Tento druh vedľajšej vety uvádzame najčastejšie týmito spojkami:

so-such

SO THAT takže 
SO takže, tak
SO … THAT tak …, že
SUCH … THAT taký …, že

 

Najčastejšie štruktúry, v ktorých sa tieto spojky nachádzajú sú:

SUCH  
SUCH A/AN + PRÍDAVNÉ MENO + POČÍTATEĽNÉ PODSTATNÉ MENO + THAT

 •  It was such a hot day that we went out. - Bol to tak horúci deň, že sme šli von.
 
SUCH + PRÍDAVNÉ MENO + NEPOČÍTATEĽNÉ PODSTATNÉ MENO / POČÍTATEĽNÉ PODSTATNÉ MENO + THAT        

 • They did such great things that they saved the day.
 • It was such nice weather that we went out.
 
SUCH A LOT OF + PODSTATNÉ MENO + THAT

 • They made such a lot of noise that we had to call the police.
 
SO  
SO + PRÍDAVNÉ MENO / PRÍSLOVKA + THAT

 • The tea was so hot that I burnt my tongue.
 
SO + MUCH / MANY + PODSTATNÉ MENO + THAT

 • We had made so many mistakes that we had to start again.
 
SO + LITTLE / FEW + PODSTATNÉ MENO + THAT

 • She has got so little money that she cannot buy a car.
 
SO + PRÍDAVNÉ MENO + A / AN + PODSTATNÉ MENO + THAT

 • She was so good a woman that he wanted to marry her.

SUCH A GOOD WOMAN
SO GOOD A WOMAN – Tento tvar je možný iba vtedy, ak je pred podstatným menom ihneď člen A / AN. Navyše, táto štruktúra nie je veľmi bežná, preto sa jej snažte vyhnúť. Používa sa najmä v literatúre.

 

VERY s THAT nepoužívame!

S vedľajšou vetou začínajúcou s THAT nepoužívame VERY ale SO.

 • It was so hot that we went out.
 • It was very hot that we went out.

Účinkové vety nemusíme utvárať iba pomocou vyššie spomínaných výrazov so SO / SUCH. Existujú mnohé ďalšie, ktoré ich vo vete vedia nahradiť:

 • The tea was so hot that I burnt my tongue.
 • The tea was very hot. Therefore I burnt my tongue.
 • The tea was very hot. I, therefore, burnt my tongue
 • The tea was very hot. As a result, I burnt my tongue.
 • The tea was very hot. Consequently, I burnt my tongue.
 • The tea was very hot, and therefore / as a result / consequently I burnt my tongue.

V týchto súvetiach je dôležitá “časová súslednosť“. Ak je sloveso v hlavnej vete v minulom čase, účinková veta bude rovnako v minulom čase. Ak je veta v hlavnej vete v prítomnom čase, účinková veta bude v prítomnosti apod.

 • It is such salty soup that I can’t eat it.
 • It was such salty soup that I couldn’t eat it.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár