Prípustkové vety #2 – WHILE, WHEREAS, HOWEVER, NO MATTER …

AAaCLAUSES OF CONSESSION (prípustkové vety) v angličtine vytvárame preto, aby sme zobrazili kontrast medzi dvoma dejmi. V prvom článku o prípustkových vetách sme si povedali o základných spojkách, v tomto článku sa oboznámime s ďalšími napr. WHILE, WHEREAS, HOWEVER, NO MATTER apod.


Prvý článok o prípustkových vetách s názvom “Prípustkové vety #1 – ALTHOUGH / IN SPITE OF / DESPITE …” si môžete prečítať po kliknutí TU.


WHILE / WHEREAS / WHILST

WHILE / WHEREAS / WHILST

PODMET + SLOVESO,

PODMET + SLOVESO

While

 I sympathize with your opinion,

I cannot aprove of it.

PODMET + SLOVESO

,WHILE / WHEREAS / WHILST

PODMET + SLOVESO

I still think you are wrong,

 while

I see your point.

 • WHILE / WHILST môžeme nahradiť ALTHOUGH, teda znamenajú i keď / hoci / napriek tomu, že“. WHILST je formálnejšie.
  • While I sympathize with your point of view, I cannot aprove of it. (= I keď chápem / mám pochopenie …)
 • WHILE spolu s WHEREAS môžeme použiť aj vo význame “zatiaľ čo / ale“.
  • I like travelling by car, while / whereas my brother doesn’t. (= Rád cestujem autom, zatiaľ čo môj brat nie.)
  • Lisa is happy, while / whereas John is unhappy.

HOWEVER / NEVERTHELESS

HOWEVER / NEVERTHELESS prekladáme ako “(a)však / ale“.

NEVERTHELESS je formálnejšie ako HOWEVER.

 • I can understand why she did it. However, I cannot approve of it.
 • She is old. However, her face is not covered with wrinkles.
 • Lisa is very happy. Her sister, however, is depressed.
 • Lisa is very happy. Her sister is depressed, however.

Porovnajte BUT vs. HOWEVER:

 • She is old, but her face is not covered with wrinkles.
 • She is old. However, her face is not covered with wrinkles.

BUT / HOWEVER majú rovnaký význam. Rozdiel je iba v použití. BUT je spojkou, zatiaľ čo HOWEVER je príslovkou. HOWEVER nám teda nespája dvojicu viet do súvetia (ako si môžete všimnúť v príkladových vetách vyššie).V angličtine sa nachádza zvyčajne po bodke alebo bodkočiarke. Vo vete je file000637797981HOWEVER oddelené jednou, dvoma čiarkami – podľa jeho pozície:

 • xxx. However, my sister was depressed.
 • xxx. My sister, however, was depressed.
 • xxx. My sister was depressed, however.
 • xxx; however, my sister was depressed.

THOUGH môžeme rovnako použiť vo význame HOWEVER najčastejšie na konci vety.

 • We like swimming. Our friends don’t like it, though.

WHAT,WHO,WHICH…EVER / NO MATTER WHO, WHAT …

WHATEVER, WHEREVER, WHENEVER …

 NO MATTER WHO, WHAT …

PODMET

 SLOVESO, 

PODMET

SLOVESO.

No matter what

you

do,

you

should do it on your own. 

 • No matter what you do, you should do it on your own. – Nech už robíš čokoľvek, mal by si to robiť sám.
 • No matter where you go, I will follow you. – Nech pôjdeš kamkoľvek, pôjdem za tebou.
 • Whatever he says, I won’t believe him. – Nech už povie čokoľvek, nebudem jej veriť.

NO MATTER používame s opytovacími slovami, ktoré začínajú na WH- (napr. NO MATTER WHERE, NO MATTER WHEN, NO MATTER WHO…)

Ak nechceme použiť väzbu NO MATTER + opytovací výraz,  môžeme použiť štruktúru opytovacie slovo s WH- + – EVER. (napr. WHEREVER, WHOEVER, WHENEVER …)

POZOR! Po NO MATTER nepoužívame budúci čas. Vo význame budúceho času používame prítomný čas.

file9631271102543

 • No matter where you will go, I will follow you.
 • No matter where you go, I will follow you.

Dávajte si pozor na používanie čiarok. Ak veta začína s výrazom NO MATTER, čiarku používať musíme. Porovnajte:

 • No matter where you go, I will follow you.
 • I will follow you no matter where you go.

NO MATTER WHAT používame v rovnakom význame ako WHATEVER.

NO MATTER WHEN používame vo význame WHENEVER…atd.

 • No matter what he says, I won’t believer him. = Whatever he says, I won’t believe him.

WHATEVER, WHENEVER môžu byť použité ako podmet / predmet vety.
NO MATTER WHO / WHERE … nemôžu byť použité ako podmet / predme vety.

  • You can rent whichever you want. (WHICHEVER YOU WANT je predmetom slovesa RENT)
  • You can rent no matter which you want. (NO MATTER WHICH YOU WANT nemôže byť predmetom slovies).

NO MATTER HOW / HOWEVER

NO MATTER HOW

HOWEVER

PRÍDAVNÉ MENO / PRÍSLOVKA

PODMET

SLOVESO,

PODMET + SLOVESO.

No matter how

However

hard

hard

we

we

try,

try,

we cannot finish our conversation.

we cannot finish our conversation.

 • No matter how hard I try, I cannot finish eating. – Nech sa snažím ako sa snažím, nemôžem to dojesť.

 V tomto význame sa často používa sloveso MAY.

 • No matter how slowly they may speak, we cannot understand a word.

YET / STILL

YET môže byť rovnako aj spojka, ktorú prekladáme ako “avšak, a predsa“.

 • I work out in the gym twice a week, yet I am fat.

STILL ako príslovku môžeme preložiť rovnako ako “i tak, napriek tomu“.

 • I think travelling by train is dangerous. Still, I travel by train every day.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár