Prípustkové vety #2 – WHILE, WHEREAS, HOWEVER, NO MATTER …

AAaCLAUSES OF CONSESSION (prípustkové vety) v angličtine vytvárame preto, aby sme zobrazili kontrast medzi dvoma dejmi. V prvom článku o prípustkových vetách sme si povedali o základných spojkách, v tomto článku sa oboznámime s ďalšími napr. WHILE, WHEREAS, HOWEVER, NO MATTER apod.


Prvý článok o prípustkových vetách s názvom “Prípustkové vety #1 – ALTHOUGH / IN SPITE OF / DESPITE …” si môžete prečítať po kliknutí TU.


WHILE / WHEREAS / WHILST

WHILE / WHEREAS / WHILST

PODMET + SLOVESO,

PODMET + SLOVESO

While

 I sympathize with your opinion,

I cannot aprove of it.

PODMET + SLOVESO

,WHILE / WHEREAS / WHILST

PODMET + SLOVESO

I still think you are wrong,

 while

I see your point.

 • WHILE / WHILST môžeme nahradiť ALTHOUGH, teda znamenajú i keď / hoci / napriek tomu, že“. WHILST je formálnejšie.
  • While I sympathize with your point of view, I cannot aprove of it. (= I keď chápem / mám pochopenie …)
 • WHILE spolu s WHEREAS môžeme použiť aj vo význame “zatiaľ čo / ale“.
  • I like travelling by car, while / whereas my brother doesn’t. (= Rád cestujem autom, zatiaľ čo môj brat nie.)
  • Lisa is happy, while / whereas John is unhappy.

HOWEVER / NEVERTHELESS

HOWEVER / NEVERTHELESS prekladáme ako “(a)však / ale“.

NEVERTHELESS je formálnejšie ako HOWEVER.

 • I can understand why she did it. However, I cannot approve of it.
 • She is old. However, her face is not covered with wrinkles.
 • Lisa is very happy. Her sister, however, is depressed.
 • Lisa is very happy. Her sister is depressed, however.

Porovnajte BUT vs. HOWEVER:

 • She is old, but her face is not covered with wrinkles.
 • She is old. However, her face is not covered with wrinkles.

BUT / HOWEVER majú rovnaký význam. Rozdiel je iba v použití. BUT je spojkou, zatiaľ čo HOWEVER je príslovkou. HOWEVER nám teda nespája dvojicu viet do súvetia (ako si môžete všimnúť v príkladových vetách vyššie).V angličtine sa nachádza zvyčajne po bodke alebo bodkočiarke. Vo vete je file000637797981HOWEVER oddelené jednou, dvoma čiarkami – podľa jeho pozície:

 • xxx. However, my sister was depressed.
 • xxx. My sister, however, was depressed.
 • xxx. My sister was depressed, however.
 • xxx; however, my sister was depressed.

THOUGH môžeme rovnako použiť vo význame HOWEVER najčastejšie na konci vety.

 • We like swimming. Our friends don’t like it, though.

WHAT,WHO,WHICH…EVER / NO MATTER WHO, WHAT …

WHATEVER, WHEREVER, WHENEVER …

 NO MATTER WHO, WHAT …

PODMET

 SLOVESO, 

PODMET

SLOVESO.

No matter what

you

do,

you

should do it on your own. 

 • No matter what you do, you should do it on your own. – Nech už robíš čokoľvek, mal by si to robiť sám.
 • No matter where you go, I will follow you. – Nech pôjdeš kamkoľvek, pôjdem za tebou.
 • Whatever he says, I won’t believe him. – Nech už povie čokoľvek, nebudem jej veriť.

NO MATTER používame s opytovacími slovami, ktoré začínajú na WH- (napr. NO MATTER WHERE, NO MATTER WHEN, NO MATTER WHO…)

Ak nechceme použiť väzbu NO MATTER + opytovací výraz,  môžeme použiť štruktúru opytovacie slovo s WH- + – EVER. (napr. WHEREVER, WHOEVER, WHENEVER …)

POZOR! Po NO MATTER nepoužívame budúci čas. Vo význame budúceho času používame prítomný čas.

file9631271102543

 • No matter where you will go, I will follow you.
 • No matter where you go, I will follow you.

Dávajte si pozor na používanie čiarok. Ak veta začína s výrazom NO MATTER, čiarku používať musíme. Porovnajte:

 • No matter where you go, I will follow you.
 • I will follow you no matter where you go.

NO MATTER WHAT používame v rovnakom význame ako WHATEVER.

NO MATTER WHEN používame vo význame WHENEVER…atd.

 • No matter what he says, I won’t believer him. = Whatever he says, I won’t believe him.

WHATEVER, WHENEVER môžu byť použité ako podmet / predmet vety.
NO MATTER WHO / WHERE … nemôžu byť použité ako podmet / predme vety.

  • You can rent whichever you want. (WHICHEVER YOU WANT je predmetom slovesa RENT)
  • You can rent no matter which you want. (NO MATTER WHICH YOU WANT nemôže byť predmetom slovies).

NO MATTER HOW / HOWEVER

NO MATTER HOW

HOWEVER

PRÍDAVNÉ MENO / PRÍSLOVKA

PODMET

SLOVESO,

PODMET + SLOVESO.

No matter how

However

hard

hard

we

we

try,

try,

we cannot finish our conversation.

we cannot finish our conversation.

 • No matter how hard I try, I cannot finish eating. – Nech sa snažím ako sa snažím, nemôžem to dojesť.

 V tomto význame sa často používa sloveso MAY.

 • No matter how slowly they may speak, we cannot understand a word.

YET / STILL

YET môže byť rovnako aj spojka, ktorú prekladáme ako “avšak, a predsa“.

 • I work out in the gym twice a week, yet I am fat.

STILL ako príslovku môžeme preložiť rovnako ako “i tak, napriek tomu“.

 • I think travelling by train is dangerous. Still, I travel by train every day.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Vedľajšie vety by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár