Minulé modálne slovesá (modálne slovesá s minulým infinitívom)

AAaMINULÉ MODÁLNE SLOVESÁ, či MODÁLNE SLOVESÁ S MINULÝM INFINITÍVOM (napr. CAN have done, COULD have done, MAY have done, MIGHT have done, MUST have done, NEEDN’T have done, SHOULD have done) sú témou dnešného článku. Okrem vysvetlenia ich významov si prezradíme rozdiely medzi nimi a klasickými opismi modálnych slovies.


Prv než začnete čítať vysvetlenie dnešného učiva, dávam do pozornosti starší článok, ktorý vytvára úvod k problematike modálnych slovies. Ak ste si ho ešte neprečítali, nájdete ho po kliknutí na tento odkaz: Modálne slovesá (modal verbs). Je podstatné, aby ste najprv pochopili základné princípy modálnych slovies, osvojili si ich elementárne významy a najčastejšie situácie, v ktorých ich používame.

V úvodnom článku k modálnym slovesám sme si spomínali, že modálne slovesá majú dve základné funkcie, ktoré môžu byť definované ako primárne a sekundárne. Poďme si tieto poznatky zopakovať:

PRIMÁRNE MODÁLNE SLOVESÁ

PRIMÁRNE (= vyjadrujú schopnosť, povolenie, zákaz, predpoveď, povinnosť, príkaz, žiadosť, možnosť)

Ak vo vete vystupuje modálne sloveso v jeho primárnom význame, na vytváranie ostatných časov (predovšetkým minulosti) používame OPISY od týchto modálnych slovies.

MODÁLNE SLOVESO OPIS
can / can’t (schopnosť) be able to
can, may (povolenie) be allowed to
must (povinnosť) have to
mustn’t, can’t (zákaz) (not) be allowed to
needn’t (nie je povinnosť) (not) have to
should / shouldn’t (rada) be supposed to
 • I must work.  I had to work.
 • I can go out. → I was allowed to go out.

SEKUNDÁRNE MODÁLNE SLOVESÁ

SEKUNDÁRNE (= vyjadrujú do akej miery si je hovoriaci istý tým čo hovorí – vyjadrujú teda mieru istoty / neistoty / pravdepodobnosti)

Ak vo vete vystupuje modálne sloveso v jeho sekundárnom význame, OPISY nepoužívame. Význam týchto modálnych slovies sa týka predovšetkým prítomnosti:

 • must  → určite (to tak je)
 • can’t  → určite to tak nie je
 • may  → možno to tak je
 • might  → možno to tak je
 • could  → možno to tak je
 • couldn’t  → nie je možné (aby to tak bolo)
 • The book must be very good. – Tá kniha je určite veľmi dobrá.
 • This could be the right solution.Možno to je správne riešenie.

Pokiaľ však tieto modálne slovesá hovoria o minulosti, nachádzajú sa vo vete v DOKONAVOM INFINITÍVE (modálne sloveso + have + minulé príčastie)

 • That can’t be her sister.  That can’t have been her sister.

Pozrime sa spoločne na jeden príklad:

 • I must go.Musím ísť. (= vyjadrujeme príkaz)
 • You must be Peter. – Vy ste určite Peter. (= vyjadrujeme mieru istoty)

 Sekundárne modálne slovesá v minulosti tvoríme teda pomocou tejto štruktúry:

MODÁLNE SLOVESO + HAVE + MINULÉ PRÍČASTIE

CAN’T / COULDN’T HAVE DONE

Pomocou modálneho slovesa „CAN’T / COULDN’T“ s tzv. minulým infinitívom vyjadrujeme, že sme si istí, že sa v minulosti niečo nestalo (že to tak určite nebolo).

 • She’s gone to the wrong door – she can’t have seen the sign. (= …určite si nevšimla…)

MUST HAVE DONE

Pomocou modálneho slovesa „MUST“ s tzv. minulým infinitívom vyjadrujeme, že sme si istí, že sa v minulosti niečo stalo.

 • I must have left my wallet in the car. (= …určite som ju nechal…)

COULD / MAY / MIGHT HAVE DONE

Pomocou modálneho slovesa „COULD / MAY / MIGHT“ s tzv. minulým infinitívom vyjadrujeme, že niečo mohlo nejako byť (= je možné, že niečo nejako bolo).

 • The train might have been delayed. (= …je možné, že vlak..)
 • The letter could have got lost in the post. (= …je možné, že sa list stratil …)

Pomocou modálneho slovesa „COULD“ s tzv. minulým infinitívom navyše môžeme vyjadriť, že niečo sme mali šancu / schopnosť urobiť, no neurobili sme to. Tento význam v sebe skrýva istý druh výčitky.

 • He could have walked there, but he decided to wait where he was.

SHOULD HAVE DONE

Pomocou modálneho slovesa „SHOULD“ s tzv. minulým infinitívom vyjadrujeme, že sme niečo mali urobiť, no neurobili sme to a teraz to ľutujeme.

 • I should have posted this letter yesterday. (= …mal som ho poslať, no neposlal som a teraz to ľutujem)

SHOULDN’T HAVE DONE

Pomocou modálneho slovesa „SHOULDN’T“ s tzv. minulým infinitívom vyjadrujeme, že sme niečo urobili, no nemali sme to robiť a teraz to ľutujeme.

 • You shouldn’t have told me the answer. (= …nemal som, no povedal som…)

NEEDN’T HAVE DONE

Pomocou modálneho slovesa „NEEDN’T“ s tzv. minulým infinitívom vyjadrujeme, že sme niečo nemuseli robiť, urobili sme to zbytočne, no nebolo to potrebné.

 • I needn’t have arrived at seven. (= …nemusel som prísť o siedmej, no prišiel som a nebolo to nutné…) 

Opisy vs minulé modálne slovesá

WAS / WERE SUPPOSED TO DO vs SHOULD HAVE DONE

 • He was supposed to come on time. → Mal prísť načas, očakávalo sa to od neho. Neriešime, či tam prišiel alebo nie. Touto vetou iba oznamuje, že v minulosti mal nejakú povinnosť.
 • He should have come on time. → Mal prísť načas! Pravdou však je, že neprišiel a v súčastnosti to ľutuje.

WASN’T / WEREN’T SUPPOSED TO DO vs SHOULDN’T HAVE DONE

 • He wasn’t supposed to do it. → Nemal to robiť. Niekto mu doporučil, aby to nerobil. My však nevieme ako sa nakoniec rozhodol, či to urobil alebo nie.
 • He shouldn’t have done it. → Nemal to robiť! Faktom je, že to urobil a to sa nemalo stať.

HAD TO DO vs MUST HAVE DONE

 • She had to do it. → Musela to urobiť, mala to prikázané. Neriešime, či to urobila alebo nie. Touto vetou iba oznamuje, že v minulosti mala nejakú povinnosť.
 • She must have done it. → Určite to urobila! Pravdou však je, že žiadnu povinnosť mať nemusela. Nás však zaujíma fakt, že niečo sa určite odohralo.

 COULDN’T DO vs  CAN’T / COULDN’T HAVE DONE

 • She couldn’t do it. → Nemohla to urobiť. Nemala možnosť to urobiť. Poprípade na to nemala povolenie / zvolenie.
 • She can’t / couldn’t have done it. → Určite to neurobila! Vyjadrujeme, že sme si istí, že sa v minulosti niečo nestalo.

DIDN’T HAVE TO DO / DIDN’T NEED TO DO vs NEEDN’T HAVE DONE

 • We didn’t need to make any sandwiches. We knew that people were bringing
  their own. → Nemuseli to robiť. K deju neprišlo. Vedeli sme vopred, že to nemusíme robiť (nemáme tú povinnosť).
 • We needn’t have made these sandwiches. No one’s eaten any. → K deju prišlo, no zbytočne Nebolo to nutné, ale vopred sme to nevedeli, takže sme to urobili.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Modálne slovesá by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár