Marek Karafa

About Marek Karafa

súkromný lektor anglického jazyka s dlhoročnou praxou // TIP OD AUTORA: Online kurzy angličtiny s garanciou medzinárodnej kvality od autorov EnglishGuide + možnosť získať jazykový certifikát! Vyskúšajte si kurz ZDARMA na stránke (www.langem.sk).
Mar 10

Minulé modálne slovesá (modálne slovesá s minulým infinitívom)

Obtiažnosť:    

AAaMINULÉ MODÁLNE SLOVESÁ, či MODÁLNE SLOVESÁ S MINULÝM INFINITÍVOM (napr. CAN have done, COULD have done, MAY have done, MIGHT have done, MUST have done, NEEDN’T have done, SHOULD have done) sú témou dnešného článku. Okrem vysvetlenia ich významov si prezradíme rozdiely medzi nimi a klasickými opismi modálnych slovies.

Continue reading