Spôsobové vety – AS IF / AS THOUGH

AAaCLAUSES OF MANNER (spôsobové vety) používame vtedy, ak hovoríme o tom, ako niekto niečo robí / robil, vyzerá / vyzeral, znie / znel…, poprípade ako je / bola daná vec dokončená apod. Dôležitý je pre nás “spôsob”.


SPÔSOBOVÉ VETY uvádzame v angličtine hlavne dvoma spojkami AS IF / AS THOUGH. Prekladáme ich ako “ako keby / akoby / keby“.

AS-IF

 • She was so tired. She felt as if / asthough she had run a mile. (= Bola veľmi unavená. Cítila sa ako keby zabehla…)
 • He looks as though he had no idea. (= Vyzerá ako keby…)
 • It seems as if it is going to rain.

Tieto spojky sa najčastejšie nachádzajú po slovesách TASTE, SOUND, FEEL, BE, BEHAVE, ACT, APPEAR, LOOK, SEEM, SMELL.

 • look as if
 • sound as if
 • feel as though

AS IF / AS THOUGH môžeme v neformálnej, hovorovej (najčastejšie v americkej) angličtine nahradiť obyčajným LIKE.

 • It seems like it is going to rain.

Pre spôsobové vety nie sú typické iba spojky AS IF / AS THOUGH, ale rovnako  AS, HOW, (IN) THE WAY, (IN) THE WAY THAT, (IN) THE SAME WAY, (IN) THE SAME WAY AS.

 • Do it as I showed you.
 • The teacher has to think the way the students do.

Na uvádzanie týchto viet často používame zámeno IT.

 • Thy sky is full of black clouds. It looks as if it is going to rain.

POZOR! Pri tvorení týchto viet si musíme uvedomiť jednu dôležitú vec. Ukážme si jeden častý kameň úrazov na slovese LOOK.

 • LOOK + prídavné meno ⇒ ak po LOOK chceme použiť prídavné meno (napr. vyzerá to zložito, náročne, milo apod.), v tomto prípade za LOOK nepoužijeme ani AS IF ani LIKE.
  • It looks perfect.
 • LOOK + podstatné meno ⇒ ak po LOOK chceme použiť podstatné meno (napr. vyzerá ako úplný iditot, vyzerá to ako zaujímavý nápad apod.), za LOOK musíme použiť LIKE.
  • He looks like a perfect idiot.
 • LOOK + vedľajšia veta ⇒ ak po LOOK chceme použiť celú vedľajšiu vetu (podmet + prísudok), musíme použiť AS IF / AS THOUGH (poprípade ako sme si vyššie spomínali, v neformálnej angličtine LIKE)
  • He looks as if he is a perfect idiot.

Ako ste si mohli všimnúť v príkladových vetách, za vetami po AS IF / AS THOUGH / LIKE sme použili stále iný čas. Podľa čoho sa teda rozhodujeme o tom, aký čas použiť? Dôležité je pre nás uvedomiť si, že princíp tvorenia týchto viet je postavený na tom, či situáciu, ktorú opisujeme vnímame ako reálnu (skutočnú) alebo vymyslenú (imaginárnu.)

Pokiaľ situáciu považujeme za vymyslenú alebo je nepravdivá, zvolíme čas podobne ako pri podmienkových vetách → minulý pre prítomnosť a predminulý pre minulosť.

Ak situáciu považujeme za skutočnú, nedochádza k žiadnym zmenám.

 

 REÁLNY DEJ = pravdepodobnosť

 AS IF / AS THOUGH + akýkoľvek čas (podľa konkrétneho kontextu)

 • She acts as if she is poor. (Ona je možno chudobná, možno nie. Každopádne vyzerá byť chudobná.)
 

NEREÁLNY DEJ v prítomnosti

 AS IF / AS THOUGH + past simple / past continuous

 • She is rich but she acts as if she was / were poor. (Ona nie je chudobná. Je bohatá. Ona sa len tak správa – nereálna prítomnosť).
 

 NEREÁLNY DEJ v minulosti

AS IF / AS THOUGH + past perfect

 • She acts as if she hadn’t slept for a week. (Správa sa akoby týždeň nespala. No v skutočnosti spala. Ona sa len tak správa.)

Ak používame minulý čas v týchto vetách, môžeme WERE použiť vo všetkých osobách namiesto WAS.

Porovnajte!

 • She talks as if she knew me.Ona iba predstiera, že ma pozná. (reálne ma nepozná)
 • She talks as if she knows me.Ona ma (pravdepodobne) pozná (pravdepodobne ma to aj prekvapuje).

Ďalšie príklady:

 • “Believe and act as if it were impossible to fail.” ― Charles F. Kettering
 • “Talk to every woman as if you loved her, and to every man as if he bored you, and at the end of your first season you will have the reputation of possessing the most perfect social tact” ― Oscar Wilde
 • “Sunsets are so beautiful that they almost seem as if we were looking through the gates of Heaven.”  Albert Einstein 
 • “I would rather live my life as if there is a God and die to find out there isn’t, than live my life as if there isn’t and die to find out there is.” ― Albert Camus
 • “Dance as though no one is watching you,
  Love as though you have never been hurt before,
  Sing as though no one can hear you,
  Live as though heaven is on earth.”Souza
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Vedľajšie vety by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár