Prípustkové vety #1 – ALTHOUGH / IN SPITE OF / DESPITE …

AAaCLAUSES OF CONSESSION (prípustkové vety) v angličtine vytvárame preto, aby sme zobrazili kontrast medzi dvoma dejmi. Tieto vety tvoríme spojkami EVEN THOUGH, THOUGH, ALTHOUGH, IN SPITE OF, DESPITE apod. Dnes sa na túto problematiku pozrieme.


Druhý článok o prípustkových vetách s názvom “Prípustkové vety #2 – WHILE, WHEREAS, HOWEVER, NO MATTER …” si môžete prečítať po kliknutí TU.


VEDĽAJŠIE VETY PRÍPUSTKOVÉ používame vtedy, ak chceme poukázať na kontrast medzi dejom v hlavnej vete a dejom vo vete vedľajšej. Všimnite si nasledujúcu vetu:

 • Although / Even though the weather was bad, they enjoyed their holiday.

Myšlienka “zlého počasia” je v kontraste s užívaním si dovolenky. Zvyčajne je to tak, že ak počas dovolenky prší (je zlé počasie), ľudia si ju veľmi neužívajú. 

Tieto vety spájame spojkami “hoci, aj keď, napriek tomu, že“. Uvádzame nimi vety, kde dej vo vete vedľajšej odporuje hlavnej vete. 

Máme tu pri seba dva protichodné výroky: The weather was bad AND they enjoyed their holiday.

Tieto vety môžeme spájať nasledujúcimi spojkami:


ALTHOUGH / EVEN THOUGH / THOUGH

 • Although he worked very hard, he didn’t have enough money.
 • Even though he worked very hard, he didn’t have enough money.
 • Though he worked very hard, he didn’t have enough money.

Ako ste si mohli všimnúť z príkladových viet vyššie, tieto spojky sa vo vete nachádzajú v tejto štruktúre:

ALTHOUGH / EVEN THOUGH / THOUGH

PODMET

SLOVESO

PODMET + SLOVESO

Although

Even though

it

she

snowed,

was ill,

they enjoyed their holiday.

she came.

PODMET

SLOVESO

ALTHOUGH / EVEN THOUGH / THOUGH

PODMET + SLOVESO

She

enjoyed the party,

although

she was tired.

THOUGH je menej formálne ako jeho vyššie spomínané synonymá. V hovorovej angličtine ho často umiestňujeme na koniec vety.

 • I don’t have any money. I’m happy though. (= but I am happy.)

THOUGH (poprípade AS) môžeme použiť rovnako s príslovkami, či prídavnými menami, ktoré umiestňujeme pred nich. Týmto spôsobom prídavné mená, či príslovky ešte viac zdôrazňujeme.

Po týchto väzbách často nasledujú tieto slovesá – BECOME, LOOK, SOUND, BE, APPEAR atd. ALTHOUGH týmto spôsobom nepoužívame. Porovnajte stavbu nasledujúcich viet:

 • Strange though it may seem, I’ve never played tennis before.
 • Although / Though it may seem strange, I’ve never played tennis before.

EVEN THOUGH je oveľa dôraznejšie ako ALTHOUGH/THOUGH. Ešte výraznejšie zdôrazňuje kontrast.

EVEN THOUGH vs. EVEN IF

Even though they are poor, I think they should be treated with respect. (= Aj keď sú chudobní …)
-> Hovoriaci vie s istotou, že sú chudobní.

Even if they are poor, I think they shoul be treated with respect. (= Aj keby, že sú chudobní …)
-> Hovoriaci nevie s istotou povedať, či sú chudobní alebo nie.


DESPITE / IN SPITE OF

DESPITE / IN SPITE OF prekladáme rovnako akonavzdory, (aj) napriek čomu“.

 • We played football despite the bad weather.
 • We played football in spite of the bad weather.
 • We played football despite the fact that the weather was bad.
 • We played football in spite of the fact that the weather was bad.

Ako ste si mohli všimnúť z príkladových viet vyššie, tieto spojky sa vo vete nachádzajú v tejto štruktúre:

DESPITE / IN SPITE OF

VERB + -ING FORM

PODMET + SLOVESO

Despite

leaving early,

we arrived late.

 • Despite not finishing school, they were successful.

DESPITE / IN SPITE OF

PODSTATNÉ MENO

PODMET + SLOVESO

In spite of

the bad weather,

I am happy.

 • We enjoyed the disco in spite of the loud music.

DESPITE / IN SPITE OF

ZÁMENO

PODMET + SLOVESO

In spite of

what I told you,

I still want to buy it.

 • He wasn’t rich, but in spite of this he bought his own car.
 • He wasn’t rich, but despite this he bought his own car.

DESPITE má rovnaký význam ako IN SPITE OF. Častejšie ho však používame v písanej angličtine.

Za DESPITE predložku OF nepoužívame. Za IN SPITE predložku OF použiť musíme.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • We played football despite of the bad weather.
 • We played football despite the bad weather.
 • We played football in spite the bad weather.
 • We played football in spite of the bad weather.

IN SPITE OF / DESPITE môžeme použiť aj v strede vety.

 • I got tired in spite of / despite sleeping all night.

Ak za IN SPITE OF / DESPITE umiestňujeme gerundium slovesa, osoba, ktorú vyjadruje sa musí zhodovať s podmetom vety. Teda podmet vety nemôže byť odlišný od osoby, ktorú gerundium vyjadruje.

 • Despite being hot, we decided to stay at home. (= Aj napriek tomu, že bolo slnečno, rozhodli sme sa zostať doma.) – PODMETY viet sa nezhodujú. PODMETOM prvej vety nie sme MY, no tkz. prázdny podmet – zámeno IT.
 • Althoug it was hot, we decided to stay at home.

Ak chceme za DESPITE / IN SPITE OF použiť klasickú vetu (podmet + prísudok …), musíme za nimi použiť frázu THE FACT (THAT).

DESPITE / IN SPITE OF

THE FACT (THAT)

PODMET

SLOVESO

PODMET + SLOVESO

Despite

the fact that

it

was hot,

we decided to stay at home.

 POZOR na časté chyby!

 • In spite of the weather was bad, we went out.
 • Despite I was ill, I went out.

Za IN SPITE OF / DESPITE používame iba SLOVESO S -ING, PODSTATNÉ MENO, ZÁMENO. Nikdy nie bezprostredne podmet s prísudkom. To však vieme docieliť umiestnením THE FACT (THAT) za IN SPITE OF / DESPITE.

 • She came despite that she was ill.
 • She came despite the fact that she was ill.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Vedľajšie vety by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár