There is… / There are… (Tam je…/ Tam sú…)

AAaVäzba THERE IS / THERE ARE a jej použitie v angličtine. Ako a prečo anglickú väzbu THERE IS / THERE ARE používame?


Vysvetlenie tohto učiva začneme pohľadom na dvojicu slovenských viet, ktorú sa pokúsime preložiť.

 • (1) Na podlahe je (nejaká) krabica.
 • (2) (Tá) krabica je na podlahe.

Mierne pokročilý študent s určitosťou vie, že v anglickom jazyku je pevne daný poriadok slov (slovosled), pretože neskloňujeme a nečasujeme a to, či je slovo použité ako podmet alebo predmet spoznáme iba podľa toho, kde vo vete stojí. V snahe o preklad väčšinu z vás preto automaticky napadne, že použijete bežnú konštrukciu “podmet + sloveso”. Ako už asi viete, také jednoduché to nebude :).

Ak sa zamyslíte, určite si všimnete, že prvá veta  odpovedá skôr na otázku “Kto / čo je niekde?“, zatiaľ čo druhá , dáva skôr  odpoveď na “Kde je niečo?“.

 • (1ČO …je na podlahe?
 • (2KDE … je “krabica”?

Vo vetách, v ktorých oznamujeme, že “niekde niečo je” (vyjadrujeme existenciu niečoho), používame väzbu THERE IS / THERE ARE. Otázka na danú vetu by teda začínala s opytovacím zámeno “Čo?“. Naopak, ak oznamuje “polohu / umiestnenie niečoho” známeho, konkrétneho, potom používame úplne klasickú gramatickú štruktúru (1. podmet – 2. prísudok – 3. miesto), ktorú už dávno poznáme. Ide teda o prípady, keď by otázka nezačínala s “Čo…?”, ale keby sme sa pýtali opytovacím zámenom “Kde…?“.

 • (1ČO …je na podlahe? → Na podlahe je (nejaká) krabica.
 • (2KDE … je “krabica”? → (Tá) krabica je na podlahe.

Ako budú vyzerať tieto vety v angličtine?

 • (1There is a box on the floor.
 • (2The box is on the floor.

Všimnite si rozdiel:

 • (čo?) A: “What is in your garage?” ≈ B: “In my garage there is a car.
 • (kde?) A: “And where is the garage?” ≈ B: “The garage is next to the house.

Porovnajte!

Väzbu THERE IS / THERE ARE teda používame, ak oznamujeme existenciu niečoho. Slovosled “podmet + sloveso” používame, keď hovoríme o niečom, čo už vieme, že existuje, avšak iba zmieňujeme, kde to je.

 • There is a cat in the garden. - Na záhrade je mačka. (Teda: “Jéj, pozri, na záhrade je nejaká mačka!”) – oznamujeme existenciu akejsi mačky na záhrade
 • The cat is in the garden. – Mačka je na záhrade. (Teda: “Naša mačka je práve na záhrade.”) – neoznamujeme jej existenciu, my vieme, že máme mačku, len oznamujeme, kde sa práve nachádza

Stále náročné na pochopenie? Ponúkame zaujímavú pomôcku. Všetko záleží na tom, čo v slovenčine nasleduje po slovese “byť”. Ak po ňom nasleduje určenie miesta, zaujíma nás kde to je, väzbu THERE IS / ARE nepoužijeme. Naopak, ak po určitom tvare slovesa “byť” nasleduje podstatné meno, zaujíma nás čo tam jepoužijeme väzbu THERE IS / ARE.

 • (1) Na podlahe je (nejaká) krabica. – (What?There is a box on the floor.
 • (2) (Tá) krabica je na podlahe. – (Where?The box is on the floor.

Stále komplikované? Vo všeobecnosti väzbu THERE IS / THERE ARE použijeme vtedy, ak slovenskú vetu začíname príslovkovým určením miesta. V opačnom prípade, používame klasický slovosled anglickej vety (1. podmet – 2. prísudok – …).

 • (1) Na podlahe je (nejaká) krabica. – There is a box on the floor.
 • (2) (Tá) krabica je na podlahe. – The box is on the floor.

Základná stavba vety s THERE IS / THERE ARE

Stavba takejto celej vety vyzerá takto:

Ako teda vidíme, väzba THERE IS / ARE je vždy na začiatku vety a až za ňou nasleduje podmet. Samotné určenie miesta, teda kde sa vlastne daná vec nachádza, potom umiestníme na koniec vety.

 • There are two cars.
 • There are two cars in our garage.

Ak chceme zdôrazniť dôležitosť miesta, možno zmeniť poradie: ” kde + THERE IS / ARE + kto / čo “.

 • In our garage there are two cars.

Akej chyby sa študenti často dopúšťajú? Pri preklade týchto viet musíme zabudnúť na doslovný preklad zo slovenčiny, pretože to nás dovedie k nesprávnej vetnej konštrukcii v angličtine, ako v nasledujúcom príklade: “V našej garáži sú dve autá.”

 •   There are two cars in our garage.
 •   In our garage there are two cars.
 •    In our garage are four cars. – Na slovo THERE ale nesmieme zabudnúť!

V angličtine “THERE” potrebujeme. Ako však vidíme, v slovenskom preklade nikde nefiguruje – “V našej garáži sú dve autá.”

Zápornú vetu tvoríme pripojením záporného výrazu NOT k príslušnému slovesu “to be” vo vete.

 • There is a book on the table.
 • → There is not a book on the table.
 • → There isn’t a book on the table.
 • There are books on the table.
 • → There are not books on the table.
 • → There aren’t books on the table.

Otázku tvoríme obrátením slovosledu, t.j. “to be” umiestníme pred THERE.

Väzbu THERE IS / THERE môžeme použiť v akomkoľvek jednoduchom čase. Musíme len použiť správny tvar slovesa “to be”. Napr.:

Prítomnosť: There is a cat on the chair. - Na stoličke je mačka.
Minulosť: There was a picture on the wall. - Na stene bol obraz.
Budúcnosť: There will be a meeting next week. – Budúci týždeň bude rokovanie.

 

Kladná ozn. veta Záporná veta Otázka
Prítomný čas There is / are … There isn’t / aren’t … Is / Are there …?
Minulý čas There was / were… There wasn’t / weren’t … Was / Were there …?
Budúci čas There will be There won’t be … Will there be …?
 • There weren’t any CDs thirty years ago.
 • Were there a lot of people in the cinema.
 • There is going to be a big party on Friday.
 • I think there will be thirty people at the party.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Väzba THERE IS / THERE ARE by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár