Zmiešané kondicionály (mixed conditionals)

AAaZmiešané kondicionály (mixed conditionals) – zmiešané podmienkové vety v angličtine.


ikooooonaViac sa o základných kondicionáloch dočítate v tomto článku: Kondicionály (conditionals) – podmienkové vety.

V dnešnom článku si preberieme zmiešané kondicionály. Ešte predtým si však zopakujeme základné kondicionály a to konkrétne druhý a tretí, na ktorých sú zmiešané kondicionály založené.


Druhý kondicionál

Podmienka v prítomnosti ⇒ Výsledok v prítomnosti
If + past simple + would
  • If I had a million dollars, I would buy a car.

podmienka v prítomnosti: If I had a million dollars, (Ak by som mal milión dolárov v prítomnosti …)

výsledok v prítomnosti: I would buy a car. ( … kúpil by som si auto v prítomnosti.)

Tretí kondicionál

Podmienka v minulosti ⇒ Výsledok v minulosti
If + past perfect + would have done
  • If I had had a million dollars, I would have bought a car

podmienka v minulosti: If I had had a million dollars, (Ak by som bol mal milión dolárov vtedy v minulosti …)

výsledok v minulosti: I would have bought a car. (… bol by som si kúpil auto vtedy v minulosti.)


Zmiešané kondicionály

Podmienka v minulosti  Výsledok v prítomnosti

Tento zmiešaný kondicionál používame pre imaginárne alebo skutočné udalosti v minulosti s výsledkom v prítomnosti. Výsledok v hlavnej vete sa teda vzťahuje na prítomnosť.

If + past perfect + would do
  • If she hadn’t missed the bus, she would be here now.

podmienka v minulosti: If she hadn’t missed the bus, (= Keby ona nebola zmeškala autobus v minulosti…)

výsledok v prítomnosti: she would be here now. (= bola by tu teraz).

Túto vetu by ste chybne preložili pomocou tretieho kondicionálu takto:

  • If she hadn’t missed the bus, she would have been here now. (= zaujíma nás výsledok v prítomnosti, nie minulosti.)

Ďalšie príklady:

  • If I hadn’t gone to college, I‘d still be working in London.

(past action = I went to college. / present result = I’m not working in London.)

  • If you had studied hard, you would pass the exams.

(past action = You didn’t study hard. / present result = You won’t pass the examps.)

Porovnajte!

IF + past perfect + would have done (= tretí kondicionál) podmienka v minulosti, výsledok v minulosti
IF + past perfect + would do (= zmiešaný kondicionál)podmienka v minulosti, výsledok v prítomnosti

Podmienka v prítomnosti ⇒ Výsledok v minulosti

Tento zmiešaný kondicionál používame pre prítomné deje, ktoré ovplyvnili minulosť (mali dôsledok na minulosť, v minulosti sa prejavil ich výsledok).

If + past simple + would have done
  • If he was a good actor, he would have won first prize.

podmienka v prítomnosti: If he was a good actor, (= Ak by bol v prítomnosti dobrým hercom…)

výsledok v minulosti: he would have won first prize. (= … bol by vyhral prvú cenu v minulosti.)

  • If you were more courteous, you wouldn’t have spoken to your teacher like that. (= Ak by si bol slušnejší / zdvorilejší, nebol by si sa takto rozprával s tvojim učiteľom.)

(present action: You are not courteous. / past result: You spoke to your teacher like that.)

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Kondicionály, Kondicionály, Vedľajšie vety by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár