Zmiešané kondicionály (mixed conditionals)

AAaZmiešané kondicionály (mixed conditionals) – zmiešané podmienkové vety v angličtine.


ikooooonaViac sa o základných kondicionáloch dočítate v tomto článku: Kondicionály (conditionals) – podmienkové vety.

V dnešnom článku si preberieme zmiešané kondicionály. Ešte predtým si však zopakujeme základné kondicionály a to konkrétne druhý a tretí, na ktorých sú zmiešané kondicionály založené.


Druhý kondicionál

Podmienka v prítomnosti ⇒ Výsledok v prítomnosti
If + past simple + would
  • If I had a million dollars, I would buy a car.

podmienka v prítomnosti: If I had a million dollars, (Ak by som mal milión dolárov v prítomnosti …)

výsledok v prítomnosti: I would buy a car. ( … kúpil by som si auto v prítomnosti.)

Tretí kondicionál

Podmienka v minulosti ⇒ Výsledok v minulosti
If + past perfect + would have done
  • If I had had a million dollars, I would have bought a car

podmienka v minulosti: If I had had a million dollars, (Ak by som bol mal milión dolárov vtedy v minulosti …)

výsledok v minulosti: I would have bought a car. (… bol by som si kúpil auto vtedy v minulosti.)


Zmiešané kondicionály

Podmienka v minulosti  Výsledok v prítomnosti

Tento zmiešaný kondicionál používame pre imaginárne alebo skutočné udalosti v minulosti s výsledkom v prítomnosti. Výsledok v hlavnej vete sa teda vzťahuje na prítomnosť.

If + past perfect + would do
  • If she hadn’t missed the bus, she would be here now.

podmienka v minulosti: If she hadn’t missed the bus, (= Keby ona nebola zmeškala autobus v minulosti…)

výsledok v prítomnosti: she would be here now. (= bola by tu teraz).

Túto vetu by ste chybne preložili pomocou tretieho kondicionálu takto:

  • If she hadn’t missed the bus, she would have been here now. (= zaujíma nás výsledok v prítomnosti, nie minulosti.)

Ďalšie príklady:

  • If I hadn’t gone to college, I‘d still be working in London.

(past action = I went to college. / present result = I’m not working in London.)

  • If you had studied hard, you would pass the exams.

(past action = You didn’t study hard. / present result = You won’t pass the examps.)

Porovnajte!

IF + past perfect + would have done (= tretí kondicionál) podmienka v minulosti, výsledok v minulosti
IF + past perfect + would do (= zmiešaný kondicionál)podmienka v minulosti, výsledok v prítomnosti

Podmienka v prítomnosti ⇒ Výsledok v minulosti

Tento zmiešaný kondicionál používame pre prítomné deje, ktoré ovplyvnili minulosť (mali dôsledok na minulosť, v minulosti sa prejavil ich výsledok).

If + past simple + would have done
  • If he was a good actor, he would have won first prize.

podmienka v prítomnosti: If he was a good actor, (= Ak by bol v prítomnosti dobrým hercom…)

výsledok v minulosti: he would have won first prize. (= … bol by vyhral prvú cenu v minulosti.)

  • If you were more courteous, you wouldn’t have spoken to your teacher like that. (= Ak by si bol slušnejší / zdvorilejší, nebol by si sa takto rozprával s tvojim učiteľom.)

(present action: You are not courteous. / past result: You spoke to your teacher like that.)

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár