Dva predmety vo vete – Verbs with two objects (direct / indirect)

AAaV anglickej vete sa poradie slovných druhov mení, ak sa v nej objavia dva predmety. Ktorá veta je správna “SHOW ME YOUR HOUSE” alebo “SHOW YOUR HOUSE TO ME”. Dnešnou témou teda bude sloveso s dvoma predmetmi (VERBS WITH TWO OBJECTS).


OBJECTS

Za niektorými slovesami sa v angličtine môžu nachádzať dva predmety:

a) PRIAMY PREDMET (direct object) = väčšinou je to VEC

b) NEPRIAMY PREDMET (indirect object) = väčšinou je to OSOBA / SKUPINA ĽUDÍ


V angličtine existujú dva spôsoby ako môžu byť tieto predmety za slovesom umiestnené:

11--1 PODMET SLOVESO NEPRIAMY PREDMET PRIAMY PREDMET  
22-2  PODMET  SLOVESO PRIAMY PREDMET  PREDLOŽKA NEPRIAMY PREDMET

Ukážme si tieto štruktúry aplikované vo vetách:

1. She gave me ten euros. (ME = nepriamy predmet / TEN EUROS = priamy predmet)

1. She bought her friend a birthday present. (HER FRIEND = nepriamy predmet / A BIRTHDAY PRESENT = priamy predmet)

2. She gave ten euros to me. (TEN EUROS = priamy predemet  / TO = predložka / ME = nepriamy predmet)

2. She bought a birthday present for her friend. (A BIRTHDAY PRESENT = priamy predmet / FOR = predložky / HER FRIEND = nepriamy predmet)


Jedno sloveso = dve štruktúry

Niektoré slovesá sa v angličtine môžu nachádzať v oboch štruktúrach. V nasledujúcej časti si ukážeme tie slovesá, ktoré vieme použiť v oboch väzbách. Navyše, povieme si to, akú predložku (FOR alebo TO) tieto slovesá so sebou viažu, ak sa nachádzajú v druhej štruktúre (= sloveso + priamy predmet + predložka + nepriamy predmet):

S nasledujúcimi slovesami, ak sa nachádzajú v druhej štruktúre použijeme predložku FOR:

 • CHOOSE something FOR somebody
 • BUILD something FOR somebody
 • BUY something FOR somebody
 • COOK something FOR somebody
 • FIND something FOR somebody
 • ORDER something FOR somebody
 • SAVE something FOR somebody
 • CATCH something FOR somebody
 • BOOK something FOR somebody
 • My mother bought me a car. = My mother bought a car for me.
 • They booked my father a ticket. = They booked a ticket for my father.

S nasledujúcimi slovesami, ak sa nachádzajú v druhej štruktúre použijeme predložku TO:

 • GIVE something TO somebody
 • LEND something TO somebody
 • PASS something TO somebody
 • TEACH something TO somebody
 • OWE something TO somebody
 • SHOW something TO somebody
 • THROW something TO somebody
 • OFFER something TO somebody
 • HAND something TO somebody
 • READ something TO somebody
 • Did Lisa give you this book? = Did Lisa give this book to you?
 • I wrote my friends a letter. = I wrote a letter to my friends

S nasledujúcimi slovesami, ak sa nachádzajú v druhej štruktúre použijeme predložku TO alebo FOR:

 • BRING something TO / FOR somebody
 • LEAVE something TO / FOR somebody
 • SEND something TO / FOR somebody
 • PAY something TO / FOR somebody
 • WRITE something TO / FOR somebody
 • READ something TO / FOR somebody
 • SING something TO / FOR somebody
 • TAKE something TO / FOR somebody
Často sa pri slovesách, kde je možná aj predložku FOR, aj TO, prejavuje rozdiel vo význame. Porovnajte:
 • TO -> I will take this book to my friend.
 • FOR -> He will not have enough time to take this home, so I will take it for him. (FOR používame vo význame HELP somebody)
Občas je rozdiel minimálny.

Jedno sloveso = jedna štruktúra

Niektoré slovesá môžeme použiť iba v jedne z týchto štruktúr. Nie je možné ich teda kombinovať. 

Nasledujúce slovesá sa nemôžu nachádzať v druhej štruktúre (s predložkou TO / FOR):

 • ASK somebody something (NIE! ASK something TO / FOR somebody)
 • COST somebody something (NIE! COST something TO / FOR somebody)
 • DENY somebody something (NIE! DENY something TO / FOR somebody)
 • PERMIT somebody something (NIE! PERMIT something TO / FOR somebody)
 • FORGIVE somebody something (NIE! FORGIVE something TO / FOR somebody)
 • REFUSE somebody something (NIE! REFUSE something TO / FOR somebody)
 • ALLOW somebody something (NIE! ALLOW something TO / FOR somebody)
 • My new car cost me a lot of money.
 • They refused him a visa last year.
 • She asked me my name.
 • We will deny you your request.

Niektoré slovesá sa naopak musia nachádzať iba v druhej štruktúre. V týchto prípadoch budeme hovoriť o predložke TO:

 • EXPLAIN something
 • EXPLAIN something TO somebody (NIE! EXPLAIN somebody something)
 • CONFESS something
 • CONFESS something TO somebody (NIE! CONFESS somebody something)
 • DESCRIBE something
 • DESCRIBE something TO somebody (NIE! DESCRIBE somebody something)
 • SAY something
 • SAY something TO somebody (NIE! SAY somebody something)
 • INTRODUCE something
 • INTRODUCE something TO somebody (NIE! INTRODUCE somebody something)
 • ADMIT something
 • ADMIT something TO somebody (NIE! ADMIT somebody something)
 • SUGGEST something
 • SUGGEST something TO somebody (NIE! SUGGEST somebody something)
 • MENTION something
 • MENTION something TO somebody (NIE! MENTION somebody something)
 • ANNOUNCE something
 • ANNOUNCE something TO somebody (NIE! ANNOUNCE somebody something)
 • He admitted his mistake to her.
 • We had to report the theft to the police.
 • How can people suggest my page to their friends?

Výnimky

Druhú štruktúru (s predložkou TO / FOR) uprednostňujeme rovnako vtedy:

Ak je NEPRIAMY PREDMET (= osoba / skupina ľudí) dlhší ako PREDMET PRIAMY (= vec):

  • She bought these books for all the friends who were interested in movies.

Ak sú oba predmety zámenom (napr. it, him, them):

  • Give me it. -> Give it to me.

Pozn. Vety ako GIVE ME IT nepovažujú všetci hovoriaci za chybné a v niektorých dialektoch sa používajú. Zhodujú sa s tým aj mnohí lingvisti. Najlepšia však bude, ak sa im vyhnete.

Iné:

Ak chceme vo vete niektorý z predmetov zdôrazniť, kladieme ho na koniec vety:

  • She left her daughter ten euors. (TEN EUROS je centrom našej pozornosti)
  • She left ten euros to her daughter. (HER DAUGHTER je centrom našej pozornosti)

Ak je za slovesom vo vete ZÁMENO, zvyčajne ho umiestňujeme pred podstatným menom:

 • I will send her a letter.

WRITE / SING / PLAY

Ak slovesá WRITE / SING / PLAY nemajú žiaden PRIAMY PREDMET (= vec), nachádza sa za nimi iba NEPRIAMY PREDMET (= osoba / skupina ľudí), používame pred týmto predmetom predložku TO.

 • Sing us a song.
 • Sing to us. 
 • Sing us.

Passive – trpný rod

Väčšina slovies z dnešného článku sa často môže nachádzať v trpnom rode. Najčastejšie trpný rod s týmito slovesami tvoríme tak, že PODMETOM je osoba, ktorej je niečo určené.

 • Činný rod: Lisa gave Peter the project.
 • Trpný rod 1: Peter was given the project.

Za určitých podmienok môže byť podmetom aj (darovaná) vec – nie je to však zvyčajné.

 • Trpný rod 2: The project was given to Peter.

O tomto jave sa dočítate viac v samostatnom článku: Trpný rod s dvoma predmetmi (the passive voice with two objects)


POZOR! Predložku TO / FOR nepoužívame vtedy, ak NEPRIAMY PREDMET stojí pred PRIAMYM PREDMETOM.

 • Lisa will give to Carl this book.
 • Lisa will give Carl this book.
 • Lisa will give this book to Carl.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Slovesá by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár