Minulý priebehový čas (past continuous)

AAaV dnešnom článku si povieme o tom, kedy sa minulý čas priebehový (past continuous) používa. Navyše, upozorníme sa na to, kedy ho nesmieme použiť.


ZÁKLADNÁ STAVBA

KLADNÁ VETA
Podmet + was / were + plnovýznamové sloveso s -ING
I, he, she, it + was + playing
you, we, they + were + playing
She was playing tennis yesterday at 11:00.
ZÁPORNÁ VETA
Podmet + was / were + záporný výraz NOT + plnovýznamové sloveso s -ING (WAS NOT vytvára skrátený tvar WASN’T / WERE NOT vytvára skrátený tvar WEREN’T)
I, he, she, it + was + not + playing
you, we, they + were + not + playing
She wasn’t playing tennis yesterday at 11:00.
OTÁZKA
Was / were + podmet + plnovýznamové sloveso s -ING
Was + I, he, she, it + playing
Were + you, we, they + playing
Was she playing tennis yesterday at 11:00.

POUŽITIE

PREBIEHAJÚCI DEJ V URČITOM MOMENTE V MINULOSTI

PAST CONTINUOUS používame vtedy, ak hovoríme čo v danom momente v minulosti prebiehalo (bolo v priebehu). Zaujíma nás dej v minulosti, ktorý v nejakom danom čase prebiehal.

 • This time last year, I was sleeping. – v tom čase minulý rok dej práve prebiehal – spal som
 • What were they doing at 8 o’clock last night? – aký dej práve prebiehal (bol v priebehu) o ôsmej minulú noc?
 • I was reading this book at 8 o’clock last night. - táto veta nám hovorí, že o ôsmej hodine dej práve prebiehal – o ôsmej som čítal knihu

Untitled 5

Všimnite si:

Medzi PRESENT CONTINUOUS a PAST CONTINUOUS by sme mohli nájsť podobnosť v spôsobe použitia. Rozdielom je iba odlišný čas, kedy sa deje odohrávajú (= prítomnosť / minulosť):

 • We are driving to work. PRESENT CONTINUOUS – dej, ktorý prebieha práve v tomto okamihu
 • We were driving to work. →  PAST CONTINUOUS – dej, ktorý prebiehal práve v určitom okamihu v minulosti

MINULÝ PRIEBEHOVÝ + MINULÝ JEDNODUCHÝ

Priebehový čas používame s minulým časom vtedy, ak sa počas dlhšieho deja, ktorý bol v priebehu, odohral iný, kratší dej. 

Kratší dej, ktorý vo vete vyjadrujeme pomocou jednoduchého minulého času, narušil dlhší, (už) prebiehajúci dej, ktorý vo vete vyjadrujeme pomocou minulého priebehového času.

 • When Rick came into the room, Julie was eating a sandwich, George was reading a newspaper, Frank was watching television.

priebehovyminuly

 • She was watching TV when the phone rang. – Práve pozerala TV (prebiehal nejaký dej), keď telefón zazvonil (prerušil ho kratší dej)

Untitled 9999

 • I saw you in your car yesteday. You were driving to work. - Práve si išiel do práce, keď som ťa uvidel. Počas toho ako dej “cesta do práce” prebiehal, niekto iný ma počas toho videl.
 • When he arrived, we were having lunch. - Keď sme obedovali, prišiel. (Už sme obedovali, dej práve prebiehal – jedná sa o dlhší dej, keď v tom ho náhle narušil kratší dej / jednorazový dej – on prišiel.)

POZADIE DEJA

Pozadie deja v príbehoch vyjadrujeme minulým časom priebehovým. Tento čas opisuje “background descriptions”. Hlavné deje sú vyjadrené minulým časom jednoduchým.

 • The sun was shining and the dogs were barking. She opened the door and looked out.

SÚBEŽNOSŤ DEJOV

Minulý priebehový používame pre súbežné deje, ktoré v daný moment v minulosti prebiehali. Jeden dej do druhého nezasahoval, navyše obe deje boli v priebehu (prebiehali) nezávisle od seba. Tieto vety sú často typické tým, že obsahujú spojku WHILE (nie je to však pravidlo).

 • While I was watching TV, she was playing Monopoly.
 • I was playing hockey and he was playing football.

DOČASNÉ DEJE V MINULOSTI

Pre prechodné (= dočasné) deje v minulosti používame minulý čas priebehový.

 • They were having French lessons in another clasroom that week. – Iba daný týždeň mali hodinu v inej učebni. (prechodný dej)
 • She was working for me at the time. – V tom čase pre mňa pracovala. Bol to však iba dočasný dej (napr. brigáda apod.). Nejednalo sa teda o stálu prácu – permanentný dej.

DÔRAZ NA DOBE TRVANIA

Ak chceme na dobu, počas ktorej dej trval upozorniť, chceme priebeh deja zdôrazniť – použijeme minulý priebehový čas.

 • I was doing my homework all night.

Porovnajte:

 • She was singing all morning. - zdôrazňujeme DOBU TRVANIA
 • She sang all morning. - DOBU TRVANIA nezdôrazňujeme

PLÁNY V MINULOSTI

Minulý čas priebehový používame rovnako vtedy, ak hovoríme o plánoch v minulosti. Je to obdoba PRÍTOMNÉHO PRIEBEHOVÉHO ČASU v budúcom význame. Ide však o minulosť a preto musíme použiť minulý priebehový čas na vyjdarenie plánu v minulosti.

 • They were meeting at 5 o’clock and I was already late.

Rovnako môžeme použiť vazbu BE GOING TO DO sth, ktorú určite poznáte priamo z budúceho času. V minulosti však osobu BE nahrádza jeho tvar WAS / WERE. Takéto deje väčšinou nie sú uskutočnené (= nedochádza k ich uskutočneniu).

 • I was going to invite you to lunch but I forgot.

Ak chceme vyjadriť plány, ktoré nie sú isté, vidíme na hovoriacom neistotu – môžeme použiť väzbu “I WAS THINKING …

 • I was thinking of meeting her later.

ALWAYS

 ALWAYS používame často s minulým priebehovým časom, ak chceme vyjadriť príliš častý dej, s ktorým hovoriaci nie je spokojný.

 • When we were young, he was always losing my things.

Porovnajte:

 • PAST SIMPLE + ALWAYS = neutrálne vyjadrenie frekvencie deja = ako často sa dej dial? = vždy
 • PAST CONTINUOUS + ALWAYS = citovo zafarbené (negatívne) vyjadrenie ohľadom deja = dej sa dial vkuse / neustále = hovoriaci bol s dejom značne nespokojný
  • He always watched TV. (= He watched TV every day.)
  • He was always watching TV. (= He watched TV very often / too often.)

Namiesto ALWAYS sa v tomto význame s minulým priebehovým časom často používajú aj tieto príslovky – FOREVER, CONTINUALLY, CONSTANTLY.


Vyhnite sa MINULÉMU PRIEBEHOVÉMU!

V niektorých situáciach nie je prípustné použitie minulého priebehového času. Jedná sa hlavne o situácie, kedy:

1) PRAVIDELNE SA OPAKUJÚCE DEJE / STÁLE DEJE

 • When he was abroad, he was playing hockey every day.
 • When he was abroad, he played hockey every day.
Ak hovoríme o dejoch, ktoré sa v minulosti opakovali (boli našim zvykom), nepoužívame minulý priebehový, ale MINULÝ JEDNODUCHÝ ČAS.

Ak neporovnávame dlhší dej s kratším, dlhší dej nebol so žiadnym kratším dejom prerušený, v týchto vetách zvyčajne používame MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ. Tieto vety označujeme ako “stále deje”:

 • She worked in Bratislava for 10 years.

Pozn. Ak sa jednalo iba o prechodný dej, minulý priebehový čas použiť môžeme.

2) STAVOVÉ SLOVESÁ

 • I was needing / I was believing / We were knowing…
 • I needed / I believed / We knew

PRESENT CONTINUOUS nepoužívam zvyčajne so slovesami opisujúcimi stavy (pocity, postoje, vlastnosi, vzťahy) - STAVOVÝMI SLOVESAMI. Medzi takéto slovesá patria napr.: adore / seem / understand / believe / exist / love / want / belong to / know / need …

Pozn. O stavových slovesách sa viac dočítate v tomto článku: Stavové a dynamické slovesá (stative and dynamic verbs)


TIP

NÁŠ TIP! Prečítajte si rovnako ďalšie súvisiace články:

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Časy by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

One thought on “Minulý priebehový čas (past continuous)

Pridaj komentár