Minulý priebehový čas (past continuous)

AAaV dnešnom článku si povieme o tom, kedy sa minulý čas priebehový (past continuous) používa. Navyše, upozorníme sa na to, kedy ho nesmieme použiť.


ZÁKLADNÁ STAVBA

KLADNÁ VETA
Podmet + was / were + plnovýznamové sloveso s -ING
I, he, she, it + was + playing
you, we, they + were + playing
She was playing tennis yesterday at 11:00.
ZÁPORNÁ VETA
Podmet + was / were + záporný výraz NOT + plnovýznamové sloveso s -ING (WAS NOT vytvára skrátený tvar WASN’T / WERE NOT vytvára skrátený tvar WEREN’T)
I, he, she, it + was + not + playing
you, we, they + were + not + playing
She wasn’t playing tennis yesterday at 11:00.
OTÁZKA
Was / were + podmet + plnovýznamové sloveso s -ING
Was + I, he, she, it + playing
Were + you, we, they + playing
Was she playing tennis yesterday at 11:00.

POUŽITIE

PREBIEHAJÚCI DEJ V URČITOM MOMENTE V MINULOSTI

PAST CONTINUOUS používame vtedy, ak hovoríme čo v danom momente v minulosti prebiehalo (bolo v priebehu). Zaujíma nás dej v minulosti, ktorý v nejakom danom čase prebiehal.

 • This time last year, I was sleeping. – v tom čase minulý rok dej práve prebiehal – spal som
 • What were they doing at 8 o’clock last night? – aký dej práve prebiehal (bol v priebehu) o ôsmej minulú noc?
 • I was reading this book at 8 o’clock last night. - táto veta nám hovorí, že o ôsmej hodine dej práve prebiehal – o ôsmej som čítal knihu

Untitled 5

Všimnite si:

Medzi PRESENT CONTINUOUS a PAST CONTINUOUS by sme mohli nájsť podobnosť v spôsobe použitia. Rozdielom je iba odlišný čas, kedy sa deje odohrávajú (= prítomnosť / minulosť):

 • We are driving to work. PRESENT CONTINUOUS – dej, ktorý prebieha práve v tomto okamihu
 • We were driving to work. →  PAST CONTINUOUS – dej, ktorý prebiehal práve v určitom okamihu v minulosti

MINULÝ PRIEBEHOVÝ + MINULÝ JEDNODUCHÝ

Priebehový čas používame s minulým časom vtedy, ak sa počas dlhšieho deja, ktorý bol v priebehu, odohral iný, kratší dej. 

Kratší dej, ktorý vo vete vyjadrujeme pomocou jednoduchého minulého času, narušil dlhší, (už) prebiehajúci dej, ktorý vo vete vyjadrujeme pomocou minulého priebehového času.

 • When Rick came into the room, Julie was eating a sandwich, George was reading a newspaper, Frank was watching television.

priebehovyminuly

 • She was watching TV when the phone rang. – Práve pozerala TV (prebiehal nejaký dej), keď telefón zazvonil (prerušil ho kratší dej)

Untitled 9999

 • I saw you in your car yesteday. You were driving to work. - Práve si išiel do práce, keď som ťa uvidel. Počas toho ako dej “cesta do práce” prebiehal, niekto iný ma počas toho videl.
 • When he arrived, we were having lunch. - Keď sme obedovali, prišiel. (Už sme obedovali, dej práve prebiehal – jedná sa o dlhší dej, keď v tom ho náhle narušil kratší dej / jednorazový dej – on prišiel.)

POZADIE DEJA

Pozadie deja v príbehoch vyjadrujeme minulým časom priebehovým. Tento čas opisuje “background descriptions”. Hlavné deje sú vyjadrené minulým časom jednoduchým.

 • The sun was shining and the dogs were barking. She opened the door and looked out.

SÚBEŽNOSŤ DEJOV

Minulý priebehový používame pre súbežné deje, ktoré v daný moment v minulosti prebiehali. Jeden dej do druhého nezasahoval, navyše obe deje boli v priebehu (prebiehali) nezávisle od seba. Tieto vety sú často typické tým, že obsahujú spojku WHILE (nie je to však pravidlo).

 • While I was watching TV, she was playing Monopoly.
 • I was playing hockey and he was playing football.

DOČASNÉ DEJE V MINULOSTI

Pre prechodné (= dočasné) deje v minulosti používame minulý čas priebehový.

 • They were having French lessons in another clasroom that week. – Iba daný týždeň mali hodinu v inej učebni. (prechodný dej)
 • She was working for me at the time. – V tom čase pre mňa pracovala. Bol to však iba dočasný dej (napr. brigáda apod.). Nejednalo sa teda o stálu prácu – permanentný dej.

DÔRAZ NA DOBE TRVANIA

Ak chceme na dobu, počas ktorej dej trval upozorniť, chceme priebeh deja zdôrazniť – použijeme minulý priebehový čas.

 • I was doing my homework all night.

Porovnajte:

 • She was singing all morning. - zdôrazňujeme DOBU TRVANIA
 • She sang all morning. - DOBU TRVANIA nezdôrazňujeme

PLÁNY V MINULOSTI

Minulý čas priebehový používame rovnako vtedy, ak hovoríme o plánoch v minulosti. Je to obdoba PRÍTOMNÉHO PRIEBEHOVÉHO ČASU v budúcom význame. Ide však o minulosť a preto musíme použiť minulý priebehový čas na vyjdarenie plánu v minulosti.

 • They were meeting at 5 o’clock and I was already late.

Rovnako môžeme použiť vazbu BE GOING TO DO sth, ktorú určite poznáte priamo z budúceho času. V minulosti však osobu BE nahrádza jeho tvar WAS / WERE. Takéto deje väčšinou nie sú uskutočnené (= nedochádza k ich uskutočneniu).

 • I was going to invite you to lunch but I forgot.

Ak chceme vyjadriť plány, ktoré nie sú isté, vidíme na hovoriacom neistotu – môžeme použiť väzbu “I WAS THINKING …

 • I was thinking of meeting her later.

ALWAYS

 ALWAYS používame často s minulým priebehovým časom, ak chceme vyjadriť príliš častý dej, s ktorým hovoriaci nie je spokojný.

 • When we were young, he was always losing my things.

Porovnajte:

 • PAST SIMPLE + ALWAYS = neutrálne vyjadrenie frekvencie deja = ako často sa dej dial? = vždy
 • PAST CONTINUOUS + ALWAYS = citovo zafarbené (negatívne) vyjadrenie ohľadom deja = dej sa dial vkuse / neustále = hovoriaci bol s dejom značne nespokojný
  • He always watched TV. (= He watched TV every day.)
  • He was always watching TV. (= He watched TV very often / too often.)

Namiesto ALWAYS sa v tomto význame s minulým priebehovým časom často používajú aj tieto príslovky – FOREVER, CONTINUALLY, CONSTANTLY.


Vyhnite sa MINULÉMU PRIEBEHOVÉMU!

V niektorých situáciach nie je prípustné použitie minulého priebehového času. Jedná sa hlavne o situácie, kedy:

1) PRAVIDELNE SA OPAKUJÚCE DEJE / STÁLE DEJE

 • When he was abroad, he was playing hockey every day.
 • When he was abroad, he played hockey every day.
Ak hovoríme o dejoch, ktoré sa v minulosti opakovali (boli našim zvykom), nepoužívame minulý priebehový, ale MINULÝ JEDNODUCHÝ ČAS.

Ak neporovnávame dlhší dej s kratším, dlhší dej nebol so žiadnym kratším dejom prerušený, v týchto vetách zvyčajne používame MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ. Tieto vety označujeme ako “stále deje”:

 • She worked in Bratislava for 10 years.

Pozn. Ak sa jednalo iba o prechodný dej, minulý priebehový čas použiť môžeme.

2) STAVOVÉ SLOVESÁ

 • I was needing / I was believing / We were knowing…
 • I needed / I believed / We knew

PRESENT CONTINUOUS nepoužívam zvyčajne so slovesami opisujúcimi stavy (pocity, postoje, vlastnosi, vzťahy) - STAVOVÝMI SLOVESAMI. Medzi takéto slovesá patria napr.: adore / seem / understand / believe / exist / love / want / belong to / know / need …

Pozn. O stavových slovesách sa viac dočítate v tomto článku: Stavové a dynamické slovesá (stative and dynamic verbs)


TIP

NÁŠ TIP! Prečítajte si rovnako ďalšie súvisiace články:

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

One thought on “Minulý priebehový čas (past continuous)

Pridaj komentár