MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ vs. MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ

AAaMINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ (past simple) vs. MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ (past continuous) – rozdiely medzi dvoma základnými minulými časmi. V tomto článku si ich prehľadne a jasne porovnáme.


TIP

NÁŠ TIP! Skôr než začnete čítať tento článok, prečítajte si rovnako články zamerané čisto na: Minulý priebehový čas (past continuous) Minulý čas jednoduchý (past simple).


MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ vs. MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ

MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ opisuje ukončený dej v minulosti, ktorý (celý) prebehol v určitom momente. Na dej sa teda pozeráme ako na určitý BOD na časovej osi.

Inak povedané, minulý čas jednoduchý nám pomáha vyjadriť, že sme jednoducho niečo UROBILI, pričom o danej činnosti hovoríme ako o niečom, čo sa jednoducho STALO (nie dialo) alebo čo PREBEHLO (nie prebiehalo) a následne bolo akoby “po všetkom”.

MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ neopisuje celý, ukončený dej v minulosti, ale iba určitý minulý dej v priebehu v danom momente. Dôraz kladieme na priebeh činnosti. V slovenčine používame nedokonavý vid. (napr. odniesť, skákať, kresliť). Na dej sa pozeráme ako na  určitú DOBU na časovej osi.

Inak povedané, minulý čas priebehový nám pomáha vyjadriť, že sme niečo robili nejakú dlhšiu dobu, čím navyše chceme zdôrazniť, že to nebola len jednorazová činnosť, ktorá bezprostredne rýchlo prebehla (ako je tomu pri minulom čase jednoduchom), ale naopak že to bola činnosť, ktorá nám zabrala istý čas. Všimnite si, že minulý čas priebehový väčšinou používame vtedy, keď má sloveso v slovenčine vid nedokonavý (napr. nosiť – nie odniesť, skákať – nie skočiť, kresliť – nie nakresliť), hovoríme teda čo sme ROBILI, nie čo sme UROBILI

 • We visited the St. Elisabeth Cathedral when we were in Košice. (=  …navštívili sme …)
 • This time last year, we were flying to Košice. (= …leteli sme…)
 • About ten centimetres of snow fell during the night. = Okolo desať centimetrov snehu napadlo počas noci.
 • The snow was falling all night. = Sneh padal celú noc.

MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ používame vtedy, ak jeden ukončený dej nasleduje po ďalšom (neprebiehajú súbežne spoločne).
MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ používame vtedy, ak sú vo vete približne dva rovnaké deje, ktoré spoločne prebiehajú.
  • I got up, had breakfast and went to school. (= 1. dej – vstal som, 2. dej naraňajkoval som sa, 3. šiel som do školy) – jeden dej nasleduje po druhom tak, ako sa odohrali
  • While I was having breakfast, she was watching TV. (= ja som raňajkoval a súbežne s týmto dejom prebiehal iný dej – ona pozerala TV)

MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ používam rovnako vtedy, ak hovoríme o stálych (väčšinou dlhotrvajúcich) dejoch.
MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ používame naopak vtedy, ak sa jedná o deje prechodné.
  • He lived with his parents all his life. - stály dej, žil s nimi nastálo – celý jeho život (= all his life) (! NIE  He was living with his parents all his life.)
  • He was living with his parents during the winter of 1999. – dej je dočasný, s rodičmi nežil nastálo, ale iba počas zimy roka 1999 (= during the winter of 1999)

Pozn. V prípade pri prechodných dejoch môžeme použiť aj minulý čas jednoduchý. (He lived…)


MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ používame pre hlavné deje príbehu, nie jeho pozadie. Sú to väčšinou kratšie deje v príbehu, ktoré do dlhšieho deja vyjadreným minulým časom priebehovým vstupujú.
MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ používame pre opis pozadia príbehu. Je to zvyčajne dlhší dej v príbehu, ktorý je náhle prerušený kratším dejom.
  • He was smiling at me when it began to rain.
  • was watching TV when they arrivedMINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ opisuje dlhší dej (watching), MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ opisuje kratší dej /ktorý celý prebehol/ (arrived). Kratší dej vstupuje do dlhšieho deja.

Zhrňme si to!

Minulý priebehový čas používame s minulým časom jednoduchým vtedy, ak sa počas dlhšieho deja, ktorý bol v priebehu, odohral inýkratší dej. Kratší dej môže prebiehajúci dej narušiť alebo úplne zastaviť. Kratší (jednorazový) dej, ktorý vo vete vyjadrujeme pomocou jednoduchého minulého času, narúša dlhší, (už) prebiehajúci dej, ktorý vo vete vyjadrujeme pomocou minulého priebehového času.

 • What was he doing when they arrived. – He was watching TV. (= MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ vyjadruje dej, ktorý sa sa začal odohrávať pred dejom vyjadreným minulým časom) – TV pozeral už pred ich príchodom, resp. v čase ich príchodu bol dej pozerania TV v priebehu
 • What did he do when they arrived. – He turned the TV on. (= MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ vyjadruje poradie dejov tak ako sa odohrali chronologicky – opisuje deje tak ako sa odohrali jeden za druhým) – TV zapol až po ich príchode, resp. v čase ich príchodu TV ešte nepozeral

Pre DLHŠÍ (už prebiehajúci) dej používame MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ a pre KRATŠÍ (náhle vstupujúci) dej používame MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ.

Dej vyjadrený MINULÝM ČASOM PRIEBEHOVÝM začal EŠTE PRED dejom vyjadreným časom JEDNODUCHÝM. Rovnako si treba uvedomiť, že tento DLHŠÍ dej prebiehal i počas toho ako nastal KRATŠÍ dej.


Porovnajte:

 • PAST SIMPLE + ALWAYS = neutrálne vyjadrenie frekvencie deja = ako často sa dej dial? = vždy
 • PAST CONTINUOUS + ALWAYS = citovo zafarbené (negatívne) vyjadrenie ohľadom deja = dej sa dial vkuse / neustále = hovoriaci bol s dejom značne nespokojný
  • He always watched TV. (= He watched TV every day.)
  • He was always watching TV. (= He watched TV very often / too often.)

Namiesto ALWAYS sa v tomto význame s minulým priebehovým časom často používajú aj tieto príslovky – FOREVER, CONTINUALLY, CONSTANTLY.


Vyhnite sa MINULÉMU PRIEBEHOVÉMU!

V niektorých situáciach nie je prípustné použitie minulého priebehového času. Jedná sa hlavne o situácie, kedy:

1) PRAVIDELNE SA OPAKUJÚCE DEJE / STÁLE DEJE

 • When he was abroad, he was playing hockey every day.
 • When he was abroad, he played hockey every day.
Ak hovoríme o dejoch, ktoré sa v minulosti opakovali (boli našim zvykom), nepoužívame minulý priebehový, ale MINULÝ JEDNODUCHÝ ČAS.

Ak neporovnávame dlhší dej s kratším, dlhší dej nebol so žiadnym kratším dejom prerušený, v týchto vetách zvyčajne používame MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ. Tieto vety označujeme ako “stále deje”:

 • She worked in Bratislava for 10 years.

Pozn. Ak by sa jednalo iba o prechodný dej, minulý priebehový čas použiť môžeme.

2) STAVOVÉ SLOVESÁ

 • I was needing / I was believing / We were knowing…
 • I needed / I believed / We knew

PRESENT CONTINUOUS nepoužívam zvyčajne so slovesami opisujúcimi stavy (pocity, postoje, vlastnosi, vzťahy). Medzi takéto slovesá patria napr.:

 • adore / seem / understand / believe / exist / love / want / belong to / know / need …

Pozn. O stavových slovesách sa viac dočítate v tomto článku: Stavové a dynamické slovesá (stative and dynamic verbs)

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Časy by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár