MINULÝ ČAS (jednoduchý / priebehový) vs. PREDMINULÝ ČAS

AAaKrátky článok venovaný menej pokročilým študentom, ktorý má za úlohu objasniť základný rozdiel medzi troma minulými časmi (past simple / past continuous / past perfect).


TIP

NÁŠ TIP! Skôr než začnete čítať tento článok, prečítajte si rovnako články zamerané čisto na: Minulý priebehový čas (past continuous) Minulý čas jednoduchý (past simple). Následne si prezrite články: MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ vs. MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ a Predminulý čas jednoduchý & Predminulý čas priebehový.


 

 • When Lisa arrived home, John did his homework.
 • Keď Lisa prišla domov, John si napísal svoje domáce úlohy.

past1

MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ sme použili v oboch vetách. Prečo? Pretože MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ používame vtedy, ak chceme uviesť deje v takom poradí, v akom sa odohrali (jeden po druhom).

 • NAJPRV Lisa prišla domov, POTOM John začal písať jeho domáce úlohy.

 


 • When Lisa arrived home, John was doing his homework.
 • Keď Lisa prišla domov, John si práve robil svoje domáce úlohy.

past2

 

V jednej vete sme použili MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ, v druhej vete naopak MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ. Prečo? Tieto dva časy používame veľmi často v kombinácii (ako vidíme vyššie). V určitý okamih v minulosti istý dej PREBIEHAL. Prebiehajúci dej v angličtine často určujeme časovým určením (THIS TIME YESTERDAY, AT 6.30 …) alebo iným dejom, ktorý do UŽ prebiehajúceho deja vstúpil.

Pre DLHŠÍ (už prebiehajúci) dej používame MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ a pre KRATŠÍ (náhle vstupujúci) dej používame MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ.

Dej vyjadrený MINULÝM ČASOM PRIEBEHOVÝM začal EŠTE PRED dejom vyjadreným časom JEDNODUCHÝM. Rovnako si treba uvedomiť, že tento DLHŠÍ dej prebiehal i počas toho ako nastal KRATŠÍ dej.

 • NAJPRV začal John písať svoje úlohy a písal ich aj počas toho ako prišla Lisa. V momente, keď Lisa prišla, tento dej PREBIEHAL. Lisa ho teda videla úlohy robiť.

 


 • When Lisa arrived home, John had done his homework.
 • Keď Lisa prišla domov, John už mal úlohy napísané.

past3

 

V jednej vete sme použili MINULÝ ČAS, v druhej vete naopak PREDMINULÝ ČAS. Prečo? Ak chceme v minulosti upresniť a ujasniť, že istý dej sa neodohral chronologicky za predošlým, ale že sa odohral ešte PRED ním, musíme použiť PREDMINULÝ ČAS.

Poradie viet v anglickej vete, nezodpovedá presnej skutočnosti ako tieto deje prebehli. PREDMINULÝ ČAS nám bližšie určí, ktorý dej začal / prebehol a celý sa UKONČIL než začal iný dej.

Ak chceme hovoriť o všetkom, čo sa dejovo stalo a aj ukončilo pred LISA ARRIVED HOME, musíme použiť PREDMINULÝ ČAS.

 • NAJPRV John napísal úlohy, POTOM prišla LISA. Johna úlohy písať nevidela. Tento dej prebehol a ukončil sa ešte PRED jej príchodom.

Porovnajte:

 • When I got to the cinema, the film started. (NAJPRV som prišiel do kina, POTOM začal film.)
 • When I got to the cinema, the film had started. (NAJPRV začal film, POTOM som prišiel do kina ja.)


Otestujte sa:

Test: MINULÝ ČAS (jednoduchý / priebehový) vs. PREDMINULÝ ČAS

Question 1
Lisa had had lunch when John arrived.
A
John arrived and then Lisa had lunch.
B
Lisa had lunch and then John arrived.
Question 2
I did my homework afer I had eaten my lunch.
A
I ate my lunch and then I did my homework.
B
I did my homework and then I ate my lunch.
Question 3
When Lisa arrived home, John ___________ his homework. (= past action which occured before another action or before a stated past time≈ OCCUR - stať sa, odohrať sa
A
did
B
was doing
C
had done
Question 4
When Lisa arrived home, John ___________ his homework. (=  action in the middle of happening at a stated time)
A
did
B
was doing
C
had done
Question 5
When Lisa arrived home, John ___________ his homework. (= past action which happened one after the other)
A
did
B
was doing
C
had done
There are 5 questions to complete.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

2 thoughts on “MINULÝ ČAS (jednoduchý / priebehový) vs. PREDMINULÝ ČAS

Pridaj komentár