MINULÝ ČAS (jednoduchý / priebehový) vs. PREDMINULÝ ČAS

AAaKrátky článok venovaný menej pokročilým študentom, ktorý má za úlohu objasniť základný rozdiel medzi troma minulými časmi (past simple / past continuous / past perfect).


TIP

NÁŠ TIP! Skôr než začnete čítať tento článok, prečítajte si rovnako články zamerané čisto na: Minulý priebehový čas (past continuous) Minulý čas jednoduchý (past simple). Následne si prezrite články: MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ vs. MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ a Predminulý čas jednoduchý & Predminulý čas priebehový.


 

 • When Lisa arrived home, John did his homework.
 • Keď Lisa prišla domov, John si napísal svoje domáce úlohy.

past1

MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ sme použili v oboch vetách. Prečo? Pretože MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ používame vtedy, ak chceme uviesť deje v takom poradí, v akom sa odohrali (jeden po druhom).

 • NAJPRV Lisa prišla domov, POTOM John začal písať jeho domáce úlohy.

 


 • When Lisa arrived home, John was doing his homework.
 • Keď Lisa prišla domov, John si práve robil svoje domáce úlohy.

past2

 

V jednej vete sme použili MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ, v druhej vete naopak MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ. Prečo? Tieto dva časy používame veľmi často v kombinácii (ako vidíme vyššie). V určitý okamih v minulosti istý dej PREBIEHAL. Prebiehajúci dej v angličtine často určujeme časovým určením (THIS TIME YESTERDAY, AT 6.30 …) alebo iným dejom, ktorý do UŽ prebiehajúceho deja vstúpil.

Pre DLHŠÍ (už prebiehajúci) dej používame MINULÝ ČAS PRIEBEHOVÝ a pre KRATŠÍ (náhle vstupujúci) dej používame MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ.

Dej vyjadrený MINULÝM ČASOM PRIEBEHOVÝM začal EŠTE PRED dejom vyjadreným časom JEDNODUCHÝM. Rovnako si treba uvedomiť, že tento DLHŠÍ dej prebiehal i počas toho ako nastal KRATŠÍ dej.

 • NAJPRV začal John písať svoje úlohy a písal ich aj počas toho ako prišla Lisa. V momente, keď Lisa prišla, tento dej PREBIEHAL. Lisa ho teda videla úlohy robiť.

 


 • When Lisa arrived home, John had done his homework.
 • Keď Lisa prišla domov, John už mal úlohy napísané.

past3

 

V jednej vete sme použili MINULÝ ČAS, v druhej vete naopak PREDMINULÝ ČAS. Prečo? Ak chceme v minulosti upresniť a ujasniť, že istý dej sa neodohral chronologicky za predošlým, ale že sa odohral ešte PRED ním, musíme použiť PREDMINULÝ ČAS.

Poradie viet v anglickej vete, nezodpovedá presnej skutočnosti ako tieto deje prebehli. PREDMINULÝ ČAS nám bližšie určí, ktorý dej začal / prebehol a celý sa UKONČIL než začal iný dej.

Ak chceme hovoriť o všetkom, čo sa dejovo stalo a aj ukončilo pred LISA ARRIVED HOME, musíme použiť PREDMINULÝ ČAS.

 • NAJPRV John napísal úlohy, POTOM prišla LISA. Johna úlohy písať nevidela. Tento dej prebehol a ukončil sa ešte PRED jej príchodom.

Porovnajte:

 • When I got to the cinema, the film started. (NAJPRV som prišiel do kina, POTOM začal film.)
 • When I got to the cinema, the film had started. (NAJPRV začal film, POTOM som prišiel do kina ja.)

Otestujte sa:

Test: MINULÝ ČAS (jednoduchý / priebehový) vs. PREDMINULÝ ČAS

Question 1
Lisa had had lunch when John arrived.
A
John arrived and then Lisa had lunch.
B
Lisa had lunch and then John arrived.
Question 2
I did my homework afer I had eaten my lunch.
A
I ate my lunch and then I did my homework.
B
I did my homework and then I ate my lunch.
Question 3
When Lisa arrived home, John ___________ his homework. (= past action which occured before another action or before a stated past time≈ OCCUR - stať sa, odohrať sa
A
did
B
was doing
C
had done
Question 4
When Lisa arrived home, John ___________ his homework. (=  action in the middle of happening at a stated time)
A
did
B
was doing
C
had done
Question 5
When Lisa arrived home, John ___________ his homework. (= past action which happened one after the other)
A
did
B
was doing
C
had done
There are 5 questions to complete.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Časy by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

2 thoughts on “MINULÝ ČAS (jednoduchý / priebehový) vs. PREDMINULÝ ČAS

Pridaj komentár