Test #1: PRÍTOMNÝ ČAS JEDNODUCHÝ & PRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ

testikPrecvičte si PRÍTOMNÝ ČAS JEDNODUCHÝ (present simple) a PRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ (present continuous) v našom novom teste. 10 otázok v tomto teste vám pomôže si tieto časy precvičiť.


Článok o Prítomnom čase jednoduchom & Prítomnom čase priebehovom nájdete TU. Pred vypracovaním testu si ho môžete preštudovať.


Test: PRÍTOMNÝ ČAS JEDNODUCHÝ & PRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ

Question 1
She hates living in England because ____________ there. (= It rains too often, it annoys her.)
A
it always rains
B
it is always raining
Question 1 Explanation: 
PRESENT CONTINUOUS používame často s prítomným priebehovým časom, ak chceme vyjadriť príliš častý dej, s ktorým hovoriaci nie je spokojný.
 • He is always losing my things.
 • She is always learning English.
Porovnajte:
 • PRESENT SIMPLE + ALWAYS = neutrálne vyjadrenie frekvencie deja = ako často sa dej deje? = vždy
 • PRESENT CONTINUOUS + ALWAYS = citovo zafarbené (negatívne) vyjadrenie ohľadom deja = dej sa deje vkuse / neustále = hovoriaci je s dejom značne nespokojný
Hovoriaci dej kritizuje, keďže na začiatku vety vraví, že to tam v Anglicku veľmi nemusí.
Question 2
“What ____________?” – “She's a teacher.”
A
is she doing
B
does she do
Question 2 Explanation: 
PRESENT SIMPLE používame vtedy, ak hovoríme o dejoch (často zvykoch), ktoré sa pravidelne opakujú.

V našom prípade sa pýtame na permanentný dej (ktorý sa pravidelne opakuje) - teda zaujíma nás druh práce, ktorú vykonáva.
Question 3
Water ____________ at a hundred degrees.
A
boils
B
is boiling
Question 3 Explanation: 
PRESENT SIMPLE používame rovnako vtedy, ak hovoríme všeobecných faktoch a pravdách. Často sú to deje opisujúce prírodné, či fyzikálne javy, poznatky z rôznych vied alebo všeobecne tvrdenia o ľudských schopnostiach apod.
 • Water boils at 100 degrees Celsium. (= Voda vrie pri 100 stupňoch.)
 • The Sun sets in the west. (= Slnko zapadá na západe.)
 • Cats like milk.
 • His farther is Slovak.
Question 4
It is five o'clock. They ____________ football in the garden.
A
are playing
B
play
Question 4 Explanation: 
PRESENT CONTINUOUS používame pre prítomné deje, ktoré prebiehajú v momente rozhovoru:
 • Why are you looking at me?
 • They are working very hard today.
 • It is raining now.
 • What are you doing?
Question 5
Don't forget to take your umbrella with you. You know it ____________ in London. (= It rains every day.)
A
is always raining
B
always rains
Question 5 Explanation: 
PRESENT CONTINUOUS používame často s prítomným priebehovým časom, ak chceme vyjadriť príliš častý dej, s ktorým hovoriaci nie je spokojný.
 • He is always losing my things.
 • She is always learning English.
Porovnajte:
 • PRESENT SIMPLE + ALWAYS = neutrálne vyjadrenie frekvencie deja = ako často sa dej deje? = vždy
 • PRESENT CONTINUOUS + ALWAYS = citovo zafarbené (negatívne) vyjadrenie ohľadom deja = dej sa deje vkuse / neustále = hovoriaci je s dejom značne nespokojný
Hovoriaci dej v našej vete nekritizuje. Jednoducho zmieňuje to ako často sa dej (pršanie) odohráva. Teda - vždy.
Question 6
Twice a week, I ____________ evening classes in English.
A
take
B
am taking
Question 6 Explanation: 
PRESENT SIMPLE používame vtedy, ak hovoríme o dejoch (často zvykoch), ktoré sa pravidelne opakujú.
 • I get up at 7 o'clock every morning.
 • My mum watches TV very often.
 • How often do you go to school? - S HOW OFTEN sa bežne pýtame ako často sa dej opakuje. Typická otázka v prítomnom jednoduchom čase
Question 7
What time ____________ Katy tomorrow?
A
do you meet
B
are you meeting
Question 7 Explanation: 
PRESENT CONTINUOUS používame s budúcim významom pre budúcnosť, ktorú máme dohodnutú (naplánovanú). Dej je dopredu naplánovaný, pričom v týchto vetách často máme aj príslovkové určenie času.
 • I am not working tomorrow.
 • She is coming to stay with me next month.
Question 8
They ____________ in a smaller house this month, it ____________ a strange history.
A
live / is having
B
are living / is having
C
are living / has
Question 8 Explanation: 
PRESENT CONTINUOUS je typický pre deje, ktoré sa odohrávajú dočasne (tj. prechodné deje).
 • We are staying in a five-star hotel.

Napr. miesto s trvalým pobytom máme v Košiciach, no prechodne, keďže sme na služobnej ceste v Paríži bývame v hoteli. Preto by sme túto vetu povedali v prítomnom priebehovom čase, keďže dej považujeme iba za dočasný.

 • We usually go to school by bus, but this month we are going on foot (= we are walking).

Zvyčajne chodíme do školy autobusom, ale tento mesiac pešky. (ZVYK - chodiť autobusom, DOČASNÁ SITUÁCIA TRVAJÚCA MESIAC - chodiť pešky)


Druhá časť vety nám hovorí o nejakom stave, stálom deji.
Question 9
The population of this town ____________ very fast.
A
is increasing
B
increases
Question 9 Explanation: 
PRESENT CONTINUOUS používame vtedy, ak hovoríme o prebiehajúcich zmenách. Tieto VETYsú často tvorené so slovesami GET, CHANGE, START, IMPROVE, BEGIN, GROW, FALL, RISE, INCREASE.
 • My English is getting better. (! NIE gets)
 • Your soup is getting colder. (! NIE gets)
 • The population of this town is increasing very fast. (! NIE increases)
Question 10
I ____________ we go.
A
am suggesting
B
suggest
Question 10 Explanation: 
PRESENT SIMPLE často používame so slovesami ako PROMISE, SUGGEST, AGREE, SWEAR ...
 • "You promise?" - "All right, I promise." (! NIE I promising)
 • I suggest we go. (! NIE I suggesting)
There are 10 questions to complete.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Gramatické testy, TESTY A KVÍZY by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

2 thoughts on “Test #1: PRÍTOMNÝ ČAS JEDNODUCHÝ & PRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ

Pridaj komentár