“Deep / depth / deepen“, “wide / width / widen“ … (Word formation)

pencilV dnešnom článku sa pozrieme na tvorenie podstatných mien a slovies od prídavných mien ako DEEP / HIGH / WIDE / LONG apod. Slovotvorba týchto slov je často súčasťou maturity, či iných medzinárodných certifikátov.


WordFormation-deep

Adjective Noun Verb
deep depth deepen
high height heighten
- weight weigh
wide width widen
long length lengthen
short shortage (= not enough)
shortness (= not tall)
shorten
large enlargement enlarge
low - lower
tight tightness tighten
loose looseness loosen
strong strength strengthen
weak weakness weaken
dark darkness darken
bright brightness brighten
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár