“Deep / depth / deepen“, “wide / width / widen“ … (Word formation)

pencilV dnešnom článku sa pozrieme na tvorenie podstatných mien a slovies od prídavných mien ako DEEP / HIGH / WIDE / LONG apod. Slovotvorba týchto slov je často súčasťou maturity, či iných medzinárodných certifikátov.


WordFormation-deep

Adjective Noun Verb
deep depth deepen
high height heighten
- weight weigh
wide width widen
long length lengthen
short shortage (= not enough)
shortness (= not tall)
shorten
large enlargement enlarge
low - lower
tight tightness tighten
loose looseness loosen
strong strength strengthen
weak weakness weaken
dark darkness darken
bright brightness brighten

Pridaj komentár