SOME vs. ANY

AAaSOME / ANY / NO – prehľadné a zrozumiteľné vysvetlenie.


SOME / ANY – základné informácie

 • SOME a ANY používame vtedy, ak chceme vyjadriť neurčitý počet, či množstvo.
 • Používame ich vo význame “nejaký / trochu / niekoľko“.
 • Používame ich predovšetkým s počítateľnými podstatnými menami v množnom čísle a s nepočítateľnými podstatnými menami.

Pozn. Viac sa o počítateľných a nepočítateľných podstatných menách dočítate v samostatnom článku TU.


SOME = kladné vety / ANY = záporné vety

SOME používame predovšetkým v kladných vetách.

 • They bought some books. (= SOME + počítateľné podstatné meno v množnom čísle)
 • I had to borrow some money. (= SOME + nepočítateľné podstatné meno)

ANY používame predovšetkým v záporných vetách.

 • They didn’t buy any books(= ANY + počítateľné podstatné meno v množnom čísle)
 • I didn’t have to borrow any money. (= ANY + nepočítateľné podstatné meno)

Zápor vo vete nemusí byť vyjadrený priamo cez záporné sloveso (napr. didn’t, aren’t …). Stačí ak máme vo vete niektoré zo záporných slov ako napr. WITHOUT, HARDLY, NEVER …

  • Hardly anybody agreed with me.
  • We were left without any money. 

SOME vs. ANY v otázkach

SOME

- používame v otázkach predovšetkým vtedy, ak sa jedná o ponuku, či zdvorilú žiadosť.

 • Could I have some tea, please?
 • Would you like some beer?

- používame rovnako v otázkach, na ktoré očakávame kladnú odpoveď.

 • Did you buy some flowers? (= Očakávame kladnú odpoveď – teda, že si kvety kúpil.)

ANY

- používame vo väčšine otázok, keď je odpoveď na otázku otvorenejšia – môže byť kladná alebo záporná.

 • A: Do you have any flowers in your garden? ≈ B: Yes. / No. / I don’t know.
 • Did you buy any books?

ANY po IF / WHETHER

Vo vetách s IF / WHETHER (= vo vedľajších podmienkových vetách) používame zvyčajne ANY.

 • Let me know if you have any problems.
 • If you need any help, call me.
 • I’m not sure if she has some books or films.
 • I’m not sure if she has any books or films. - Ak hovoríme o niečom neznámom, s IF alebo WHETHER používame ANY.

ANY vo význame “ktorýkoľvek / akýkoľvek”

ANY má v niektorých situáciach (kontextoch) význam “ktorýkoľvek / akýkoľvek“. V tomto význame nie je potrebné zachovať pravidlo, ktoré sme si na úvod povedali a ANY môžeme použiť aj s počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle.

 • You can choose any film / films you would like to buy. (= akýkoľvek film / akékoľvek filmy)
 • Anyone could do it. (= ktokoľvek)

SOME s počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle = niečo neobyčajne skvelé

Ak chceme podstatné meno zdôrazniť a povedať, že z neho máme napr. veľmi pozitívny pocit – použijeme podobnú štruktúru ako v použití vyššie – SOME + počítateľné podstatné meno v jednotnom čísle. Najlepšie to pochopíte na príklade.

 • That was some woman.Tá žena, to bol ale kus. (= to nebola len taká žena – bola výnimočná)

NO

NO používame v záporných vetách za predpokladu, že sloveso vo vete je kladné.

 • There were no people in the street. (KLADNÉ SLOVESO + no)
 • There weren’t any people in the street. (ZÁPORNÉ SLOVESO + any)

NO môžete použiť aj s podmetom vety. ! POZOR, v tomto význame nikdy nepoužívame ANY!

 • No people were at the party. – Žiadni ľudia neboli na večierku.
 • Any people weren’t at the party. 

Zložené tvary

Zložené tvary so SOME-, ANY- a NO- používame podľa rovnakých pravidiel ako sme si vyššie uviedli pri samotnom SOME, ANY, či NO. Napr.

 • If you want anything to drink, call me. – platí tu to isté pravidlo ako sme si vyššie spomínali pri ANY (= vo vedľajších vetách podmienkových …) -> preto tu použijeme “ANY-” + “-THING” (= ANYTHING)
 • Would you like something to drink? – platí tu to isté pravidlo ako sme si vyššie spomínali pri SOME (= v ponukách a žiadostiach) -> preto tu použije “SOME-” + “-THING” (= SOMETHING)

POZOR!

V bežných situáciach, keď sa nejedná o vyššie spomenuté výnimky so SOME, nepoužívame SOME v spojeniach s počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle, ale iba s nepočítateľnými podstatnými menami alebo počítateľnými podstatnými v množnom čísle.

V tomto význame s počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle používame neurčitý člen (A / AN).

 • There is some woman at the party. – Na párty je nejaká žena.
 • There is a woman at the party.

testikNadobudnuté vedomosti si môžete otestovať v krátkom teste TU.

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in GRAMATIKA, Kvantifikátory by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár