Zvratné, zdôrazňovacie a recipročné zámená

slovnedruhyTento článok vám bližšie objasní zvratné, zdôrazňovacie a recipročné anglické zámená.


Základná stavba

Zvratné a zdôrazňovacie (reflexive and emphatic pronouns) zámená tvoríme väčšinou pomocou privlastňovacích zámen (prípadne osobných) a -SELF (= jednotné číslo) alebo -SELVES (= množné číslo)


Prehľad

  jednotné číslo
množné číslo
1. osoba
myself
ourselves
2. osoba
yourself
yourselves
3. osoba
himself
themselves
  herself
 
  itself
 

YOURSELF / YOURSELVES

Dávajte si pozor na 2. osobu jednotného a množného čísla:

 • Are you enjoying yourself? -> Bavíš sa? (= jednotné číslo)
 • Are you enjoying yourselves? -> Bavíte sa? (= množné číslo)

Použitie zvratných zámen

Zvratné zámená sa používajú predovšetkým ako predmet slovesa. Často ich používame rovnako aj po predložkách.

Zvratné zámena vyjadrujú, že podmet je totožný s predmetom (= dej smeruje k podmetu).

 • She was looking at herself in the mirror when he arrived. – Pozrela sa na seba, keď prišiel.
 • He fell over and hurt himself. – Spadol a zranil sa.
 • Are you enjoying yourselves? – Bavíte sa?
 • He painted himself. – Namaľoval sa.

HIMSELFPorovnajte:

 • He painted him. – Namaľoval ho. (= ON namaľoval NIEKOHO INÉHO)
 • He painted himself. – Namaľoval sa. (= ON namaľoval SEBA / SA)

Angličtina ≠ slovenčina

1) Niektoré slovesá sú v slovenčine zvratné, no v angličtine sa so zvratným zámenom nepoužívajú. Napr.:

 • SIT DOWN (= posadiť sa, sadnúť si),
 • MEET (= stretnúť sa),
 • LAUGH (= smiať sa),
 • SMILE (= smiať sa),
 • CONCENTRATE (= sústrediť sa)
 • GET MARRIED (= oženiť sa / vydať sa),
 • AFFORD (= dovoliť si),
 • RELAX (= uvoľniť sa),
 • COMPLAIN (= sťažovať sa)
 • FEEL + adjective
 • atd.

Ďalšie slovesá

Existuje pár slovies, ktoré musia mať vždy zvratné zámeno.

 • ABSENT yourself (from something) – vzdialiť sa odkiaľ (neprísť)
 • PRIDE yourself on (doing) something - byť hrdý na niečo, vychvaľovať sa čím

Ďalšie slovesá, ktoré sa často spájajú so zvratnými zámenami:

 • ENJOY oneself - Are you enjoying yourself?
 • HURT oneselfI didn’t hurt myself.

Nasledujúce slovesá sa zvyčajne nepoužívajú so zvratnými zámenami:

 • WASH
 • SHAVE
 • DRESS
 • UNDRESS
 • CHANGE (YOUR CLOTHES)
 • BATH
  • I don’t shave every day. – Neholím sa každý deň.

 S týmito slovesami môžeme použiť aj zvratné zámena a to vtedy, ak chceme dať dôraz na to, že vykonanie deja nie je za určitých podmienok jednoduché

  • My grandfather is unable to dress himself. (= this action is difficult…)

Predložky, predložky, predložky…

Po predložkách často používame:

 1. osobné zámena v predmetovom tvare -> me, you, him, her, it, us them
 2. zvratné zámena -> mine, yours, his, hers, ours, theirs

Po miestnych predložkách zvyčajne používame osobné zámená v predmetovom tvare, ak je zrejmé (jasné), že zámeno sa vzťahuje k podmetu:

 • She went abroad but didn’t take her boyfriend with her.
 • She didn’t have her passport with her.

V niektorých situáciach môžeme použiť aj zvratné zámeno, ak chceme ujasniť význam:

 • He bought this car for himself. (= not for someone else)

Po slovesách TAKE / BRING vo význame “vziať (so sebou) / priniesť” – používame osobné zámená v predmetom tvare:

 • Take this with yourself.
 • Take this with you. – Toto si zober so sebou.

BY + zvratné zámeno (= without any help)

BY + zvratné zámeno používame vo význame “bez pomoci iných (= sám)“.

 • I did it by myself. – Urobil som to sám.

Zdôrazňovacie zámena

Zvratné zámená používame aj ako zdôrazňovacie zámená. Zdôrazňovacie zámená nám zdôrazňujú podmet. Zdôrazňovacie zámená prekladáme najčastajšie akosám / samotný“.

 • The city itself is nice, but the roads are awful. (= Samotné mesto je pekné, ale cesty sú hrozné.)
 • He will do it himself. (= Zdôrazňujeme to, že OSOBA, ktorá niečo urobí bude “ON” – nikto iný. Bude to on (nie ona, ani ja), kto niečo urobí…) -> v tomto význame dávame zdôvarazňovacie zámeno zvyčajne na koniec vety.

Použijem -SELF alebo BY -SELF? 
 • She will do it herself. – Bude to ona sama, kto to urobí – nikto iný. (ani ja, ani jej mama, ani sestra – ale ONA)
 • She will do it by herslf. – Ona to urobí sama, bez pomoci druhých (nikto jej pri tom nebude asistovať).

Toto je základný rozdiel medzi zvratnými zámenami a zvratnými zámenami po BY.

   • … HERSELF. =  it will be her and NOT ANYONE ELSE.
   • … BY HERSELF. = she will do it on her own, WITHOUT ANY HELP.

pozn. Toto pravidlo platí i pre ostatné osoby, my sme si to ukázali na zámene SHE.


Recipročné zámená

V angličtine za recipročné zámená považujeme EACH OTHER a ONE ANOTHER. Prekladáme ich ako “navzájom / jeden druhého“.

 • They hate each other.Vzájomne sa nenávidia.
 • We always help one another. – Vždy si pomáhame navzájom.

- SELVES vs. EACH OTHER

 • Andy and Peter looked at themselves. (“Andy a Peter sa pozreli na seba.= Andy sa pozrela na SEBA a Peter sa pozrel na SEBA. = videli sami seba)
 • Andy and Peter looked at each other. (“Andy a Peter sa pozreli na seba.= Andy sa pozrela na Petra a Peter na Andy = pozreli sa na seba navzájom)
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Zámená by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár