Zvratné, zdôrazňovacie a recipročné zámená

slovnedruhyTento článok vám bližšie objasní zvratné, zdôrazňovacie a recipročné anglické zámená.


Základná stavba

Zvratné a zdôrazňovacie (reflexive and emphatic pronouns) zámená tvoríme väčšinou pomocou privlastňovacích zámen (prípadne osobných) a -SELF (= jednotné číslo) alebo -SELVES (= množné číslo)


Prehľad

  jednotné číslo
množné číslo
1. osoba
myself
ourselves
2. osoba
yourself
yourselves
3. osoba
himself
themselves
  herself
 
  itself
 

YOURSELF / YOURSELVES

Dávajte si pozor na 2. osobu jednotného a množného čísla:

 • Are you enjoying yourself? -> Bavíš sa? (= jednotné číslo)
 • Are you enjoying yourselves? -> Bavíte sa? (= množné číslo)

Použitie zvratných zámen

Zvratné zámená sa používajú predovšetkým ako predmet slovesa. Často ich používame rovnako aj po predložkách.

Zvratné zámena vyjadrujú, že podmet je totožný s predmetom (= dej smeruje k podmetu).

 • She was looking at herself in the mirror when he arrived. – Pozrela sa na seba, keď prišiel.
 • He fell over and hurt himself. – Spadol a zranil sa.
 • Are you enjoying yourselves? – Bavíte sa?
 • He painted himself. – Namaľoval sa.

HIMSELFPorovnajte:

 • He painted him. – Namaľoval ho. (= ON namaľoval NIEKOHO INÉHO)
 • He painted himself. – Namaľoval sa. (= ON namaľoval SEBA / SA)

Angličtina ≠ slovenčina

1) Niektoré slovesá sú v slovenčine zvratné, no v angličtine sa so zvratným zámenom nepoužívajú. Napr.:

 • SIT DOWN (= posadiť sa, sadnúť si),
 • MEET (= stretnúť sa),
 • LAUGH (= smiať sa),
 • SMILE (= smiať sa),
 • CONCENTRATE (= sústrediť sa)
 • GET MARRIED (= oženiť sa / vydať sa),
 • AFFORD (= dovoliť si),
 • RELAX (= uvoľniť sa),
 • COMPLAIN (= sťažovať sa)
 • FEEL + adjective
 • atd.

Ďalšie slovesá

Existuje pár slovies, ktoré musia mať vždy zvratné zámeno.

 • ABSENT yourself (from something) – vzdialiť sa odkiaľ (neprísť)
 • PRIDE yourself on (doing) something - byť hrdý na niečo, vychvaľovať sa čím

Ďalšie slovesá, ktoré sa často spájajú so zvratnými zámenami:

 • ENJOY oneself - Are you enjoying yourself?
 • HURT oneselfI didn’t hurt myself.

Nasledujúce slovesá sa zvyčajne nepoužívajú so zvratnými zámenami:

 • WASH
 • SHAVE
 • DRESS
 • UNDRESS
 • CHANGE (YOUR CLOTHES)
 • BATH
  • I don’t shave every day. – Neholím sa každý deň.

 S týmito slovesami môžeme použiť aj zvratné zámena a to vtedy, ak chceme dať dôraz na to, že vykonanie deja nie je za určitých podmienok jednoduché

  • My grandfather is unable to dress himself. (= this action is difficult…)

Predložky, predložky, predložky…

Po predložkách často používame:

 1. osobné zámena v predmetovom tvare -> me, you, him, her, it, us them
 2. zvratné zámena -> mine, yours, his, hers, ours, theirs

Po miestnych predložkách zvyčajne používame osobné zámená v predmetovom tvare, ak je zrejmé (jasné), že zámeno sa vzťahuje k podmetu:

 • She went abroad but didn’t take her boyfriend with her.
 • She didn’t have her passport with her.

V niektorých situáciach môžeme použiť aj zvratné zámeno, ak chceme ujasniť význam:

 • He bought this car for himself. (= not for someone else)

Po slovesách TAKE / BRING vo význame “vziať (so sebou) / priniesť” – používame osobné zámená v predmetom tvare:

 • Take this with yourself.
 • Take this with you. – Toto si zober so sebou.

BY + zvratné zámeno (= without any help)

BY + zvratné zámeno používame vo význame “bez pomoci iných (= sám)“.

 • I did it by myself. – Urobil som to sám.

Zdôrazňovacie zámena

Zvratné zámená používame aj ako zdôrazňovacie zámená. Zdôrazňovacie zámená nám zdôrazňujú podmet. Zdôrazňovacie zámená prekladáme najčastajšie akosám / samotný“.

 • The city itself is nice, but the roads are awful. (= Samotné mesto je pekné, ale cesty sú hrozné.)
 • He will do it himself. (= Zdôrazňujeme to, že OSOBA, ktorá niečo urobí bude “ON” – nikto iný. Bude to on (nie ona, ani ja), kto niečo urobí…) -> v tomto význame dávame zdôvarazňovacie zámeno zvyčajne na koniec vety.

Použijem -SELF alebo BY -SELF? 
 • She will do it herself. – Bude to ona sama, kto to urobí – nikto iný. (ani ja, ani jej mama, ani sestra – ale ONA)
 • She will do it by herslf. – Ona to urobí sama, bez pomoci druhých (nikto jej pri tom nebude asistovať).

Toto je základný rozdiel medzi zvratnými zámenami a zvratnými zámenami po BY.

   • … HERSELF. =  it will be her and NOT ANYONE ELSE.
   • … BY HERSELF. = she will do it on her own, WITHOUT ANY HELP.

pozn. Toto pravidlo platí i pre ostatné osoby, my sme si to ukázali na zámene SHE.


Recipročné zámená

V angličtine za recipročné zámená považujeme EACH OTHER a ONE ANOTHER. Prekladáme ich ako “navzájom / jeden druhého“.

 • They hate each other.Vzájomne sa nenávidia.
 • We always help one another. – Vždy si pomáhame navzájom.

- SELVES vs. EACH OTHER

 • Andy and Peter looked at themselves. (“Andy a Peter sa pozreli na seba.= Andy sa pozrela na SEBA a Peter sa pozrel na SEBA. = videli sami seba)
 • Andy and Peter looked at each other. (“Andy a Peter sa pozreli na seba.= Andy sa pozrela na Petra a Peter na Andy = pozreli sa na seba navzájom)
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár