Rozdiel medzi LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW

AAaČlánok venovaný rozdielom medzi kvantifikátormi LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW.


Základným rozdielom medzi touto štvoricou LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW je typ podstatného mena, ktoré po nich nasleduje. Prehľadne si to aj s príkladmi ukážeme v tejto tabuľke:

A FEW / FEW  Používame s POČÍTATEĽNÝMI PODSTATNÝMI MENAMI:

 • a few days
 • a few minutes
 • few friends
 • few houses
A LITTLE / LITTLE  Používame s NEPOČÍTATEĽNÝMI PODSTATNÝMI MENAMI:

 • a little money
 • a little help
 • little water
 • little traffic

Pozn. Viac sa o počítateľných a nepočítateľných podstatných menách dočítate v samostatnom článku TU.


A FEW / A LITTLE 

A FEW + počítateľné v množnom čísle 

A LITTLE + nepočítateľné

  • A FEW / A LITTLE majú pozitívny význam.
  • Dôležitú úlohu tu zohráva neurčitý člen “a”, ktorý odlišuje A FEW / A LITTLE od FEW / LITTLE nielen vizuálne, ale hlavne významovo.
  • Prekladáme ich ako “pár, niekoľko” pri A FEW a “trochu / trošku” pri A LITTLE.
   • It took a few hours.Trvalo to pár hodín.
   • a few dayspár dní
   • a little moneytrochu peňazí
   • a little foodtrochu jedla

Namiesto A LITTLE používame v rovnakom význame v hovorovej britskej angličtine často A BIT (OF sth).

    • “Are you hungry?” ≈ “A bit.”
    • She’s got a bit of food left.

V angličtine pred A LITTLE / A FEW často používame ONLY. Tieto slová značnejšie obmedzujú množstvoONLY A LITTLE (= len trochu) / ONLY A FEW (= len pár) teda naznačujú, že niečoho je menej, než sa možno očakávalo.

    • There was only a little milk left. – Ostalo len trochu mlieka.
    • There were only a few students at the party. – Na párty bolo len pár študentov.

Pred A FEW / A BIT (OF sth) môžeme na zosilnenie významu použiť rovnako aj QUITE. A preto napr. QUITE A FEW by sme vhodne mohli preložiť ako “pomerne dosť“.

    • There were quite a few students at the party. – Na párty bolo pomerne dosť študentov.

FEW / LITTLE

FEW + počítateľné v množnom čísle 

LITTLE + nepočítateľné

  • FEW / LITTLE majú negatívnejší význam (ako A FEW / A LITTLE)
  • FEW / LITTLE sa líši od A FEW / A LITTLE absenciou neurčitého členu “a”, ktorý mení význam týchto slovných spojení.
  • Ako sme si spomínali, FEW / LITTLE majú negatívnejší význam – preto ich najčastejšie prekladáme “málo“.
   • She had little money. – Mala málo peňazí.
   • little timemálo času
   • few peoplemálo ľudí
   • few problemsmálo problémov

Pred FEW / LITTLE (bez člena) často používame so slovom VERY, ktoré ešte viac obmedzuje množstvo. VERY FEW / VERY LITTLEveľmi málo

    • very little timeveľmi málo času
    • very few peopleveľmi málo ľudí

V neformálnej reči môžeme FEW / LITTLE nahradiť väzbami NOT … MANY / NOT … MUCH.

    • She had little money. = She didn’t have much money.
    • He has few problems. = He doesn’t have many problems.

A LITTLE / LITTLE vs. A FEW / FEW

A LITTLE / A FEW označuje väčšie množstvo než LITTLE / FEW. Porovnajte:

 • We have few problems. (= málo problémov) → menej ako pri A FEW
 • We have a few problems. (= niekoľko problémov) → viac než pri FEW
 • He has little experience. (= málo skúsenosti) → menej ako pri A LITTLE
 • He has a little experience. (= trochu skúsenosti) → viac než pri LITTLE
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Kvantifikátory by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

One thought on “Rozdiel medzi LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW

Pridaj komentár