Rozdiel medzi LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW

AAaČlánok venovaný rozdielom medzi kvantifikátormi LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW.


Základným rozdielom medzi touto štvoricou LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW je typ podstatného mena, ktoré po nich nasleduje. Prehľadne si to aj s príkladmi ukážeme v tejto tabuľke:

A FEW / FEW  Používame s POČÍTATEĽNÝMI PODSTATNÝMI MENAMI:

 • a few days
 • a few minutes
 • few friends
 • few houses
A LITTLE / LITTLE  Používame s NEPOČÍTATEĽNÝMI PODSTATNÝMI MENAMI:

 • a little money
 • a little help
 • little water
 • little traffic

Pozn. Viac sa o počítateľných a nepočítateľných podstatných menách dočítate v samostatnom článku TU.


A FEW / A LITTLE 

A FEW + počítateľné v množnom čísle 

A LITTLE + nepočítateľné

  • A FEW / A LITTLE majú pozitívny význam.
  • Dôležitú úlohu tu zohráva neurčitý člen “a”, ktorý odlišuje A FEW / A LITTLE od FEW / LITTLE nielen vizuálne, ale hlavne významovo.
  • Prekladáme ich ako “pár, niekoľko” pri A FEW a “trochu / trošku” pri A LITTLE.
   • It took a few hours.Trvalo to pár hodín.
   • a few dayspár dní
   • a little moneytrochu peňazí
   • a little foodtrochu jedla

Namiesto A LITTLE používame v rovnakom význame v hovorovej britskej angličtine často A BIT (OF sth).

    • “Are you hungry?” ≈ “A bit.”
    • She’s got a bit of food left.

V angličtine pred A LITTLE / A FEW často používame ONLY. Tieto slová značnejšie obmedzujú množstvoONLY A LITTLE (= len trochu) / ONLY A FEW (= len pár) teda naznačujú, že niečoho je menej, než sa možno očakávalo.

    • There was only a little milk left. – Ostalo len trochu mlieka.
    • There were only a few students at the party. – Na párty bolo len pár študentov.

Pred A FEW / A BIT (OF sth) môžeme na zosilnenie významu použiť rovnako aj QUITE. A preto napr. QUITE A FEW by sme vhodne mohli preložiť ako “pomerne dosť“.

    • There were quite a few students at the party. – Na párty bolo pomerne dosť študentov.

FEW / LITTLE

FEW + počítateľné v množnom čísle 

LITTLE + nepočítateľné

  • FEW / LITTLE majú negatívnejší význam (ako A FEW / A LITTLE)
  • FEW / LITTLE sa líši od A FEW / A LITTLE absenciou neurčitého členu “a”, ktorý mení význam týchto slovných spojení.
  • Ako sme si spomínali, FEW / LITTLE majú negatívnejší význam – preto ich najčastejšie prekladáme “málo“.
   • She had little money. – Mala málo peňazí.
   • little timemálo času
   • few peoplemálo ľudí
   • few problemsmálo problémov

Pred FEW / LITTLE (bez člena) často používame so slovom VERY, ktoré ešte viac obmedzuje množstvo. VERY FEW / VERY LITTLEveľmi málo

    • very little timeveľmi málo času
    • very few peopleveľmi málo ľudí

V neformálnej reči môžeme FEW / LITTLE nahradiť väzbami NOT … MANY / NOT … MUCH.

    • She had little money. = She didn’t have much money.
    • He has few problems. = He doesn’t have many problems.

A LITTLE / LITTLE vs. A FEW / FEW

A LITTLE / A FEW označuje väčšie množstvo než LITTLE / FEW. Porovnajte:

 • We have few problems. (= málo problémov) → menej ako pri A FEW
 • We have a few problems. (= niekoľko problémov) → viac než pri FEW
 • He has little experience. (= málo skúsenosti) → menej ako pri A LITTLE
 • He has a little experience. (= trochu skúsenosti) → viac než pri LITTLE
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

One thought on “Rozdiel medzi LITTLE / A LITTLE / FEW / A FEW

Pridaj komentár