Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená (countable and uncountable nouns)

AAaPočítateľné podstatné mená a nepočítateľné podstatné mená v angličtine (countable and uncountable nouns).


Podstatné mená v angličtine delíme do dvoch základných skupín a to na:

 • počítateľné (countable) 
 • nepočíteľné (uncountable)

POČÍTATEĽNÉ PODSTATNÉ MENÁ

Počítateľné podstatné mená sú také, ktoré môžeme počítať. Majú jednotné aj množné číslo (napr. 1 car / 2 cars). Môžeme u nich presne určiť počet jednotlivých kusov.

 • Where is my car?
 • Where are my cars?
 • a car / cars / some cars / two cars

Základné vlastnosti počítateľných podstatných mien:

majú jednotné i množné číslo

 • dog – dogs
 • child – children

podľa počítateľnosti sa riadi aj sloveso vo vete – môžu teda so sebou viazať sloveso v jednotnom i množnom čísle

 • The window is open.
 • The windows are open.

v jednotnom čísle sa vždy nachádzajú s členom (A / AN / THE), poprípade PRIVLASTŇOVACÍM ZÁMENOM a pod. V angličtine sa bežne v jednotnom čísle bez člena nenachádzajú. V množnom čísle je to však prijateľné

 • Pen is long thin object.
 • A pen is a long thin object.
 • Pens are long thin objects.
 • I like apple.
 • I like an apple.
 • I like apples. (= jablká vo všeobecnosti)

v množnom čísle sa môžu nachádzať s členom, bez neho, poprípade so slovami ako SOME / ANY / MANY / FEW

 • She loves oranges.
 • She will buy some oranges.

Pozn. Viac sa o SOME / ANY dočítate v článku TU, o MANY v článku TU, o FEW v článku TU.

v jednotnom čísle pri počítateľných podstatných menách nepoužívame vo význame “nejaký” slovo SOME, či ANY

 • some apple
 • some song

Pozn. Nepočítateľné podstatné mená so sebou SOME / ANY naopak často viažu.


NEPOČÍTATEĽNÉ PODSTATNÉ MENÁ

Nepočítateľné podstatné mená sú také, ktoré nemôžeme počítať. Sú to napr. beztvaré látky ako napr. water, wood, blood, butter, air, snow alebo abstraktné pojmy ako napr. fun, success, music, experience apod. Nemôžeme povedať JEDNA KRV / DVE KRVI / TRI KRVI apod. Takéto podstatné meno má iba jednu formu, nikdy sa nenachádza v množnom čísle. Vždy za ním používame sloveso v jednotnom čísle

 • Here is some advice for you.
 • advice / some advice

Nie je to vždy jasné z významu slova, či podstatné meno je počítateľné alebo nie. Napr. INFORMATION, NEWS, či FURNITURE sú nepočítateľné.

 • For more information click here. (! NIE informations)
 • There was no news of the missing hiker. (! NIE There were no news.)

Medzi nepočítateľné podstatné mená patria napr.:

a) tekutiny: coffe / water / wine / oil / petrol
b) rôzne jedlá: flour / butter / meat / rice / sugar
c) materiály: glass / silvers / plastic / wood
d) abstraktné mená: knowledge / help / love / education / beauty
e) iné: money, furniture, equipment, luggage, hair, information, accommodation, advice, jewellery, weather, news, money, permission, work, luck, scenery, progress

Základné vlastnosti nepočítateľných podstatných mien:

nemajú množné číslo

viažu sa sebou sloveso v jednotnom čísle

 • Milk comes from cows.
 • A lot of money is spent on alcohol every year.
 • His money were stolen.
 • His money was stolen.

nepoužívame ich s neurčitým členom (A / AN) / ČÍSLAMI apod. – nepočítateľné mená vo funkcii neurčitého člena (A / AN) často používajú SOME / ANY!

 • A milk is healthy for you.
 • Milk is healthy for you.

Pozn. Viac sa o SOME / ANY dočítate v článku TU.

môžu byť použité s určitým členom (THE), rovnako bez neho – teda s nulovým členom, nikdy však NIE s neurčitým (A / AN)!

 • The water is clear and plenty of fish are visible.
 • Water is good for you.
 • (the) luggage

často ich používame navyše s MUCH / LITTLE / PRIVLASTŇOVACÍMI ZÁMENAMI apod.

Pozn. Viac sa o MUCH dočítate v článku TU, o LITTLE v článku TU.


Dajú sa však aj napriek tomu nepočitateľné podstatné mená počítať?

Pokiaľ chceme vyjadriť ich množstvo musíme s nimi použiť podstatné mená, ktoré sú počítateľné a tie môžeme použiť v množnom čísle. Tieto väzby sa tvoria v štruktúre: “countable noun + of + uncountable noun“. Napr.:

 • a piece of paper / cake / information / advice / furniture
 • a packet of tea
 • a glass / bottle of water
 • a jar of jam
 • a box / sheet of paper
 • a slice / loaf of bread
 • a kilo / pound of meat
 • a(n) item / piece of news

Pred nepočiteľné podstatné meno teda použijeme nejakú “jednotku látky”, ktorú môžeme počítať. Napr. MILK počítať nemôžeme, no BOTTLE OF MILK áno. Povedať teda môžeme TWO BOTTLES OF MILK, MANY BOTTLES OF MILK.apod

Pri abstraktných podstatných menách ako sú informácie, rady, správy apod. používame najčastešie A PIECE OF … / A BIT OF …

 • PIECES OF NEWS
 • BITS OF INFORMATION
 • I’ve got a piece of information for you. (= jedna informácia)

COUNTABLE OR UNCOUNTABLE?

Medzi počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami je v angličtine často veľmi tenký ľad. V závislosti od kontextu sú niektoré slová raz počítateľné, inokedy nie. Samozrejme sa to všetko deje so zmenou vo význame týchto slov.

Ak uvádzame všeobecný pojem – budeme hovoriť o nepočítateľnosti. Naopak, ak udávame konkrétny druh – jedná sa o počítateľnosť.

 • UNCOUNTABLE COUNTABLE
  education (vzdelanie / školstvo)
  a (good) education (vzdelanie konkrétneho človeka)
  experience (skúsenosť / skúsenosti)
  an experience (zážitok – konkrétna skúsenosť)
  noise (hluk)
  a noise (jeden zvuk)
  room (priestor)
  a room (izba)
  hair (vlasy)
  a hair (vlas, chlp)
  Life is brutish and short. She led (= viedla) a normal life

Ak uvádzame látku – budeme hovoriť o nepočítateľnosti. Naopak, ak udávame predmet – jedná sa o počítateľnosť.

 • UNCOUNTABLE COUNTABLE
  iron (železo)
  an iron (žehlička)
  glass (sklo)
  a glass (sklo)
  wood (drevo)
  a wood (les)
  paper (papier)

  • some writing paper
  a paper (noviny / dokumenty)

  • a daily paper (= newspaper) 
   my papers (= documents)

Ak uvádzame jedlo – budeme hovoriť o nepočítateľnosti. Naopak, ak uvádzame predmet, prípadne zviera – jedná sa o počítateľnosť.

 • UNCOUNTABLE COUNTABLE
  chocolate (čokoláda)
  a chocolate (bonbón čokolády)
  chicken (kuracie)
  a chicken (kurča)
  fish (rybacina)
  a fish (ryba)

Nápoje / jedlá ako také sú vo všeobecnosti nepočítateľné.

 • Coffe is a hot drink made with water and …

Ak však tieto nápoje / jedlá sú podávané a my ich chápeme ako porcie (napr. šálky apod.), používame ich ako počítateľné.

 • Two coffees and … (= dve šálky kávy)
 • a coffee = a cup of coffee (= šálky kávy)
 • Two sugars. (= dve lyžičky)

Podstatné mená, ktoré opisujú pocity sú vo všeobecnosti nepočítateľné (napr. hope / fear) apod. Niektoré z nich však môžu byť počítateľné, ak opisujú pocity ohľadom niečoho konkrétneho / špecifického.

 • an intense dislike of electronic music
 • hopes for the future
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Podstatné mená by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár