Test: SOME / ANY / NO

testikViete správne používať slová SOME / ANY / NO? Otestujte sa!


Článok o slovách SOME / ANY / NO nájdete TU. Pred vypracovaním testu si ho môžete preštudovať.


Question 1
I had to borrow ___________ money.  
A
some
B
any
Question 1 Explanation: 
"...nejaké peniaze"

 • SOME a ANY používame vtedy, ak chceme vyjadriť neurčitý počet, či množstvo.
 • Používame ich vo význame “nejaký / trochu / niekoľko“.
 • Používame ich predovšetkým s počítateľnými podstatnými menami v množnom čísle a s nepočítateľnými podstatnými menami.

 • SOME používame predovšetkým v kladných vetách.
  ANY používame predovšetkým v záporných vetách.
  Question 2
  I’m not sure if she has  ___________ books or films.
  A
  some
  B
  any
  Question 2 Explanation: 
  Vo vetách s IF / WHETHER (= vo vedľajších podmienkových vetách) používame zvyčajne ANY.

  Ak hovoríme o niečom neznámom, s IF alebo WHETHER používame ANY.
  Question 3
  They didn’t buy ___________ books.  
  A
  some
  B
  any
  Question 3 Explanation: 
  "...žiadne knihy."

  SOME používame predovšetkým v kladných vetách.
  ANY používame predovšetkým v záporných vetách.
  Question 4
  We were left without  ___________ money.
  A
  some
  B
  any
  Question 4 Explanation: 
  SOME používame predovšetkým v kladných vetách.
  ANY používame predovšetkým v záporných vetách.

  Zápor vo vete nemusí byť vyjadrený priamo cez záporné sloveso (napr. didn’t, aren’t …). Stačí ak máme vo vete niektoré zo záporných slov ako napr. WITHOUT, HARDLY, NEVER …

 • Hardly anybody agreed with me.
 • We were left without any money. 
 • Question 5
  Could I have ___________ tea, please?
  A
  some
  B
  any
  Question 5 Explanation: 
  SOME vs. ANY v otázkach

  SOME - používame v otázkach predovšetkým vtedy, ak sa jedná o ponuku, či zdvorilú žiadosť.
  • Could I have some tea, please?
  • Would you like some beer?
  - používame rovnako v otázkach, na ktoré očakávame kladnú odpoveď.
  • Did you buy some flowers? (= Očakávame kladnú odpoveď - teda, že si kvety kúpil.)
  ANY - používame vo väčšine otázok, keď je odpoveď na otázku otvorenejšia - môže byť kladná alebo záporná.
  • A: Do you have any flowers in your garden? ≈ B: Yes. / No. / I don't know.
  • Did you buy any books?
  Question 6
  There is ___________ place like home.
  A
  any
  B
  no
  Question 6 Explanation: 
  NO používame v záporných vetách za predpokladu, že sloveso vo vete je kladné.
  • There were no people in the street. (KLADNÉ SLOVESO + no)
  • There weren't any people in the street. (ZÁPORNÉ SLOVESO + any)
  Question 7
  There isn’t ___________ we can do.
  A
  something
  B
  anything
  C
  nothing
  Question 7 Explanation: 
  SOME používame predovšetkým v kladných vetách.
  ANY používame predovšetkým v záporných vetách.

  Zložené tvary so SOME-, ANY- a NO- používame podľa rovnakých pravidiel ako sme si vyššie uviedli pri samotnom SOME, ANY, či NO. Napr.

  • There isn’t anything we can do. - platí tu to isté pravidlo ako sme si vyššie spomínali pri ANY (= vo vedľajších vetách podmienkových ...) -> preto tu použijeme "ANY-" + "-THING" (= ANYTHING)
  Question 8
  You can choose ___________ film / films you would like to buy. (= akýkoľvek film / akékoľvek filmy)
  A
  some
  B
  any
  C
  no
  Question 8 Explanation: 
 • SOME a ANY používame vtedy, ak chceme vyjadriť neurčitý počet, či množstvo.
 • Používame ich vo význame “nejaký / trochu / niekoľko“.
 • Používame ich predovšetkým s počítateľnými podstatnými menami v množnom čísle a s nepočítateľnými podstatnými menami.

 • ANY má v niektorých situáciach (kontextoch) význam "ktorýkoľvek / akýkoľvek". V tomto význame nie je potrebné zachovať pravidlo, ktoré sme si na úvod povedali a ANY môžeme použiť aj s počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle.
  • You can choose any film / films you would like to buy. (= akýkoľvek film / akékoľvek filmy)
  Question 9
  There is ___________ woman at the party. - Na párty je nejaká žena.
  A
  a
  B
  some
  Question 9 Explanation: 
  V bežných situáciach, keď sa nejedná o špecifické výnimky so SOME (spomenuté v našom článku o SOME / ANY), nepoužívame SOME v spojeniach s počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle, ale iba s nepočítateľnými podstatnými menami alebo počítateľnými podstatnými v množnom čísle.

  V tomto význame s počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle používame neurčitý člen (A / AN).
  • There is some woman at the party. - Na párty je nejaká žena.
  • There is a woman at the party.
  Question 10
  A: Do you have ___________ flowers in your garden? ≈ B: Yes. / No. / I don’t know.
  A
  some
  B
  any
  C
  no
  Question 10 Explanation: 
  SOME vs. ANY v otázkach

  SOME
  - používame v otázkach predovšetkým vtedy, ak sa jedná o ponuku, či zdvorilú žiadosť.
  • Could I have some tea, please?
  • Would you like some beer?
  - používame rovnako v otázkach, na ktoré očakávame kladnú odpoveď.
  • Did you buy some flowers? (= Očakávame kladnú odpoveď - teda, že si kvety kúpil.)
  ANY
  - používame vo väčšine otázok, keď je odpoveď na otázku otvorenejšia - môže byť kladná alebo záporná.
  • A: Do you have any flowers in your garden? ≈ B: Yes. / No. / I don't know.
  • Did you buy any books?

  Question 11
  Is there ___________ who can help me? (= Očakávame kladnú odpoveď – teda, že tu niekto je.)
  A
  anyone
  B
  someone
  C
  no one
  D
  nobody
  Question 11 Explanation: 
  SOME používame rovnako v otázkach, na ktoré očakávame kladnú odpoveď.
   Question 12
   Is there ___________ who can help me? (= Otázka je otvorenejšie - pýtame sa skôr vo všeobecnosti.)
   A
   anyone
   B
   someone
   C
   no one
   D
   nobody
   Question 12 Explanation: 
   ANY používame vo väčšine otázok, keď je odpoveď na otázku otvorenejšia - môže byť kladná alebo záporná.
   • A: Do you have any flowers in your garden? ≈ B: Yes. / No. / I don't know.
   • Did you buy any books?
   Question 13
   Would you like ___________ more coffee?
   A
   any
   B
   some
   Question 13 Explanation: 
   SOME používame v otázkach predovšetkým vtedy, ak sa jedná o ponuku, či zdvorilú žiadosť.
    Question 14
    Hardly ___________ agreed with me.
    A
    nobody
    B
    somebody
    C
    anybody
    Question 14 Explanation: 
    SOME používame predovšetkým v kladných vetách.
    ANY používame predovšetkým v záporných vetách.

    Zápor vo vete nemusí byť vyjadrený priamo cez záporné sloveso (napr. didn’t, aren’t …). Stačí ak máme vo vete niektoré zo záporných slov ako napr. WITHOUT, HARDLY, NEVER …

   • Hardly anybody agreed with me.
   • We were left without any money. 
   • Question 15
    A: I am thirsty. I want ___________ to drink. B: What would you like? A: I don’t mind. ___________. (= je mi to úplne jedno)
    A
    something / Something
    B
    anything / Something
    C
    something / Anything
    D
    anything / Anything
    Question 15 Explanation: 
    SOME používame predovšetkým v kladných vetách.

    ANY má v niektorých situáciach (kontextoch) význam "ktorýkoľvek / akýkoľvek". V tomto význame nie je potrebné zachovať pravidlo, ktoré sme si na úvod povedali a ANY môžeme použiť aj s počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle.
    • You can choose any film / films you would like to buy. (= akýkoľvek film / akékoľvek filmy)
    • Anyone could do it. (= ktokoľvek)
    There are 15 questions to complete.
    Print Friendly
    The following two tabs change content below.
    Marek Karafa

    Marek Karafa

    marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
    Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
    This entry was posted in Gramatické testy, TESTY A KVÍZY by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
    Marek Karafa

    About Marek Karafa

    Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

    Pridaj komentár