Predprítomný čas priebehový (present perfect continuous)

AAaPredprítomný priebehový čas (present perfect continuous) – stavba, použitie. Rozdiel predprítomný čas priebehový a predprítomný čas jednoduchý.

 


Základná stavba

KLADNÁ VETA
Podmet + have / has + been + plnovýznamové sloveso s -ING
he, she, it + has + been + playing
I, you, we, they + have + been + playing
I have been working.
ZÁPORNÁ VETA
Podmet + have / has + záporný výraz NOT + been + plnovýznamové sloveso s -ING (HAS NOT vytvára skrátený tvar HASN’T / HAVE NOT vytvára skrátený tvar HAVEN’T)
he, she, it + has + not + been + playing
I, you, we, they + have + not + been + playing
I haven’t been working.
OTÁZKA
Have / has + podmet + been + plnovýznamové sloveso s -ING
Has + he, she, it + been + playing
Have + I, you, we, they + been + playing
Have you been working?

Všimnite si skrátené tvary pomocných slovies HAVE / HAS v kladnej vete a zápore:

I have been driving = I‘ve been sleeping
I have not been driving = I haven’t been sleeping
He has been sleeping = He‘s been sleeping
He has not been sleeping = He hasn’t been sleeping

Použitie

PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ používame pre deje, ktoré začali v minulosti a pokračujú až do prítomnosti. V momente, keď o deji hovoriaci rozpráva, tento dej stále prebieha a ďalej môže prebiehať (v budúcnosti). V tomto prípade sa vo vete často nachádza príslovkové určenie času s FOR alebo SINCE. Toto použitie je typické pre činnostné slovesá.

Pozn. Viac sa o rozdiele medzi FOR a SINCE dočítate v článku TU.

Untitled 17

Predprítomný čas sme použili pre dej čakania. Dej prebieha UŽ po dobu hodiny. V tomto prípade tento dej trvá až do prítomnosti – oni stále TERAZ čakajú.

 • I have been thinking about buying a car for a while.
 • John has been reading that book for the last two hours.
 • We‘ve been waiting here for an hour. (We are waiting now.)

POZOR! Vo vetách vyššie nesmieme použiť prítomný čas jednoduchý, ani priebehový. Hlavný rozdiel medzi prítomným časom a predprítomným časom je v tom, či sa dej týka iba prítomnosti alebo má dej istú súvislosť s minulosťou.

  • We wait here for an  hour.
  • We are waiting here for an hour.
  • We are waiting here. 
  • We have been waiting here for an hour(akonáhle do vety umiestníme AKO DLHO dej prebieha – spojíme prítomnosť s minulosťou, musíme použiť predprítomný čas)

PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ používame rovnako vtedy, ak zmieňujeme, aký dej viedol k tomu, že niečo je v súčasnosti tak ako je. Pre tieto deje je typické, že už neprebiehajú alebo práve skončili, ale nejakú dobu prebiehali a teraz je vidieť ich dôsledok. Najčastejšie sa tieto vety týkajú vzhľadu vecí / človeka apod. 

 • You are covered in mud. Have you been working in the garden?
 • A: You look tired. B: Yes, I have been walking all morninng.

Predprítomný čas priebehový, rovnako ako aj predprítomný čas jednoduchý používame vtedy, ak chceme hovoriť o efekte minulého deja v prítomnosti. Rozdiel je v tom, či dej, ktorý viedol k terajšej situácii vnímame ako aktivitu alebo nie. Pri predprítomnom čase jednoduchom hovoríme iba o tom, čo prebehlo.

 • Your eyes are red! You‘ve been crying, haven’t you? (= an activity / perhaps over several minutes)
 • I can’t do any sport for a few months; I‘ve broken my leg. (= one short action / a single action)

PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ používame rovnako vtedy, ak chceme zdôrazniť trvanie deja. Dôležitá je pre nás otázka “AKO DLHO DEJ PREBIEHA?“.

 • I‘ve been working in the theatre for many years.
 • How long have you been working here?
 • It‘s been raining all week.

PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ môžeme použiť vtedy, ak chceme vyjadriť hnev, podráždenie, naštvanie, kritiku ohľadom deja, ktorý viedol k terajšej situácii.

 • Who has been using my phone? (= zlosť)

PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ používame s otázkami začínajúcimi na HOW LONG (= ako dlho)? Zaujíma nás teda dĺžka deja od kedy začal až do prítomnosti.

 • How long have you been learning Chinese?
 • How long has your father been sleeping?

PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ vs. PREDPRÍTOMNÝ ČAS JEDNODUCHÝ

123123 POČETNOSŤ DEJA ALEBO TRVANIE DEJA?

Ak hovoríme o tom AKO DLHO sa niečo (doteraz) deje, kladieme si teda otázku HOW LONG  používame predprítomný čas priebehový.

 • I‘ve been eating for an hour. (= HOW LONG?)
 • We‘ve been playing a lot of hockey lately.
 • How long have you been playing music?

Ak hovoríme o tom KOĽKO KRÁT sa niečo (doteraz) deje, kladieme si teda otázku HOW MUCH / HOW MANY / HOW MANY TIMES – používame predprítomný čas jednoduchý.

 • I‘ve eaten four oranges. (= HOW MANY?)
 • We‘ve played hockey four times this month. (= HOW MANY TIMES?)
 • How many CDs have you played?

123123 DÔRAZ NA DEJ SAMOTNÝ ALEBO NA VÝSLEDOK DEJA?

Predprítomný čas jednoduchý často zdôrazňuje výsledok deja (= dej je ukončený / dokončený).

 • We‘ve decorated the room. Doesn’t it look great? (= izba je vymaľovaná)
 • I‘ve writeen an essay, so I can send it to my teacher. (= esej je hotová)

Predprítomný čas priebehový naopak často kladie dôraz na dej samotný a čas venovaný deju. Výsledok deja ho nezaujíma (= väčšinou dej dokončený nie je).

 • We‘ve been decorating the room. It will look great when it’s finished. (= hovoríme o činnosti samotnej, nie o jej výsledku – pravdepodobne k výsledku činnosti nedošlo / dej nie je dokončený)
 • I‘ve been writing an essay, but I haven’t finished it yet.

123123 DLHODOBÝ ALEBO KRÁTKODOBÝ (DOČASNÝ) DEJ?

Ak hovoríme o (kratších) dočasných / dočasnejších dejoch, zvykneme používať predprítomný čas priebehový.

 • I have been living in the U.S. for two months. 

Ak hovoríme o (dlhších) stálych dejoch, uprednostňujeme predprítomný čas jednoduchý.

 • This house has stood empty since 1990.

123123 PREBIEHAJÚCE ZMENY / VÝVOJ DEJA

Či dej považujeme za permanentný alebo nie, ak nám vyjadruje akúsi prebiehajúcu zmenu, prípadne opisuje istý vývoj deja, uprednostňujeme predprítomný čas priebehový.

 • Carbon dioxide has been increasing since the Industrial Revolution.

123123 SLOVESÁ VYJADRUJÚCE JEDNORAZOVÝ DEJ

Niektoré slovesá prirodzene vyjadrujú krátky (jednorazový dej), ktorý málokedy spájame s priebehom. Najčastejšie ich používame s predprítomným jednoduchým časom. Napr. BREAK / DIE / DECIDE / CUT / LOSE / FIND / START / STOP.

 • I‘ve cut my lip.

Ak sú tieto slovesá v predprítomnom čase priebehovom, najčastejšie vyjadrujú situácie, ktoré sa istý čas opakujú.

 • I‘ve been stopping drinking for many years.

123123 SLOVESÁ VYJADRUJÚCE PRIEBEH

Niektoré slovesá prirodzene vyjadrujú dlhší (nie jednorazový dej), ktorý takmer stále spájame s priebehom (dĺžkou deja). Najčastejšie ich používame s predprítomným priebehovým časom. Napr. SIT / STAY / WAIT / LEARN / RAIN / SNOW.

 • It‘s been snowing all morning.
 • She‘s been waiting for the last two hours.

123123SLOVESÁ LIVE / WORK / FEEL / TEACH

So slovesami LIVE / WORK / FEEL / TEACH môžeme použiť predprítomný čas jednoduchý alebo predprítomný čas priebehový bez zmeny vo význame.

 • I have worked as a teacher since 2000.
 • I have been working as a teacher since 2000.

123123STAVOVÉ SLOVESÁ

Stavové slovesá sa používajú iba v predprítomnom čase jednoduchom. Niektoré významy stavových slovies môžeme použiť i v predprítomnom čase priebehovom. Viac sa o tomto jave dočítate v článku: Stavové a dynamické slovesá (stative and dynamic verbs).

 • I‘ve known her for five years.
 • I’ve been knowing her for five years.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Časy by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár