Predprítomný čas priebehový (present perfect continuous)

AAaPredprítomný priebehový čas (present perfect continuous) – stavba, použitie. Rozdiel predprítomný čas priebehový a predprítomný čas jednoduchý.

 


Základná stavba

KLADNÁ VETA
Podmet + have / has + been + plnovýznamové sloveso s -ING
he, she, it + has + been + playing
I, you, we, they + have + been + playing
I have been working.
ZÁPORNÁ VETA
Podmet + have / has + záporný výraz NOT + been + plnovýznamové sloveso s -ING (HAS NOT vytvára skrátený tvar HASN’T / HAVE NOT vytvára skrátený tvar HAVEN’T)
he, she, it + has + not + been + playing
I, you, we, they + have + not + been + playing
I haven’t been working.
OTÁZKA
Have / has + podmet + been + plnovýznamové sloveso s -ING
Has + he, she, it + been + playing
Have + I, you, we, they + been + playing
Have you been working?

Všimnite si skrátené tvary pomocných slovies HAVE / HAS v kladnej vete a zápore:

I have been driving = I‘ve been sleeping
I have not been driving = I haven’t been sleeping
He has been sleeping = He‘s been sleeping
He has not been sleeping = He hasn’t been sleeping

Použitie

PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ používame pre deje, ktoré začali v minulosti a pokračujú až do prítomnosti. V momente, keď o deji hovoriaci rozpráva, tento dej stále prebieha a ďalej môže prebiehať (v budúcnosti). V tomto prípade sa vo vete často nachádza príslovkové určenie času s FOR alebo SINCE. Toto použitie je typické pre činnostné slovesá.

Pozn. Viac sa o rozdiele medzi FOR a SINCE dočítate v článku TU.

Untitled 17

Predprítomný čas sme použili pre dej čakania. Dej prebieha UŽ po dobu hodiny. V tomto prípade tento dej trvá až do prítomnosti – oni stále TERAZ čakajú.

 • I have been thinking about buying a car for a while.
 • John has been reading that book for the last two hours.
 • We‘ve been waiting here for an hour. (We are waiting now.)

POZOR! Vo vetách vyššie nesmieme použiť prítomný čas jednoduchý, ani priebehový. Hlavný rozdiel medzi prítomným časom a predprítomným časom je v tom, či sa dej týka iba prítomnosti alebo má dej istú súvislosť s minulosťou.

  • We wait here for an  hour.
  • We are waiting here for an hour.
  • We are waiting here. 
  • We have been waiting here for an hour(akonáhle do vety umiestníme AKO DLHO dej prebieha – spojíme prítomnosť s minulosťou, musíme použiť predprítomný čas)

PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ používame rovnako vtedy, ak zmieňujeme, aký dej viedol k tomu, že niečo je v súčasnosti tak ako je. Pre tieto deje je typické, že už neprebiehajú alebo práve skončili, ale nejakú dobu prebiehali a teraz je vidieť ich dôsledok. Najčastejšie sa tieto vety týkajú vzhľadu vecí / človeka apod. 

 • You are covered in mud. Have you been working in the garden?

 • A: You look tired. B: Yes, I have been walking all morninng.

Predprítomný čas priebehový, rovnako ako aj predprítomný čas jednoduchý používame vtedy, ak chceme hovoriť o efekte minulého deja v prítomnosti. Rozdiel je v tom, či dej, ktorý viedol k terajšej situácii vnímame ako aktivitu alebo nie. Pri predprítomnom čase jednoduchom hovoríme iba o tom, čo prebehlo.

 • Your eyes are red! You‘ve been crying, haven’t you? (= an activity / perhaps over several minutes)
 • I can’t do any sport for a few months; I‘ve broken my leg. (= one short action / a single action)

PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ používame rovnako vtedy, ak chceme zdôrazniť trvanie deja. Dôležitá je pre nás otázka “AKO DLHO DEJ PREBIEHA?“.

 • I‘ve been working in the theatre for many years.
 • How long have you been working here?
 • It‘s been raining all week.


PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ môžeme použiť vtedy, ak chceme vyjadriť hnev, podráždenie, naštvanie, kritiku ohľadom deja, ktorý viedol k terajšej situácii.

 • Who has been using my phone? (= zlosť)

PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ používame s otázkami začínajúcimi na HOW LONG (= ako dlho)? Zaujíma nás teda dĺžka deja od kedy začal až do prítomnosti.

 • How long have you been learning Chinese?
 • How long has your father been sleeping?

PREDPRÍTOMNÝ ČAS PRIEBEHOVÝ vs. PREDPRÍTOMNÝ ČAS JEDNODUCHÝ

123123 POČETNOSŤ DEJA ALEBO TRVANIE DEJA?

Ak hovoríme o tom AKO DLHO sa niečo (doteraz) deje, kladieme si teda otázku HOW LONG  používame predprítomný čas priebehový.

 • I‘ve been eating for an hour. (= HOW LONG?)
 • We‘ve been playing a lot of hockey lately.
 • How long have you been playing music?

Ak hovoríme o tom KOĽKO KRÁT sa niečo (doteraz) deje, kladieme si teda otázku HOW MUCH / HOW MANY / HOW MANY TIMES – používame predprítomný čas jednoduchý.

 • I‘ve eaten four oranges. (= HOW MANY?)
 • We‘ve played hockey four times this month. (= HOW MANY TIMES?)
 • How many CDs have you played?


123123 DÔRAZ NA DEJ SAMOTNÝ ALEBO NA VÝSLEDOK DEJA?

Predprítomný čas jednoduchý často zdôrazňuje výsledok deja (= dej je ukončený / dokončený).

 • We‘ve decorated the room. Doesn’t it look great? (= izba je vymaľovaná)
 • I‘ve writeen an essay, so I can send it to my teacher. (= esej je hotová)

Predprítomný čas priebehový naopak často kladie dôraz na dej samotný a čas venovaný deju. Výsledok deja ho nezaujíma (= väčšinou dej dokončený nie je).

 • We‘ve been decorating the room. It will look great when it’s finished. (= hovoríme o činnosti samotnej, nie o jej výsledku – pravdepodobne k výsledku činnosti nedošlo / dej nie je dokončený)
 • I‘ve been writing an essay, but I haven’t finished it yet.

123123 DLHODOBÝ ALEBO KRÁTKODOBÝ (DOČASNÝ) DEJ?

Ak hovoríme o (kratších) dočasných / dočasnejších dejoch, zvykneme používať predprítomný čas priebehový.

 • I have been living in the U.S. for two months. 

Ak hovoríme o (dlhších) stálych dejoch, uprednostňujeme predprítomný čas jednoduchý.

 • This house has stood empty since 1990.

123123 PREBIEHAJÚCE ZMENY / VÝVOJ DEJA

Či dej považujeme za permanentný alebo nie, ak nám vyjadruje akúsi prebiehajúcu zmenu, prípadne opisuje istý vývoj deja, uprednostňujeme predprítomný čas priebehový.

 • Carbon dioxide has been increasing since the Industrial Revolution.

123123 SLOVESÁ VYJADRUJÚCE JEDNORAZOVÝ DEJ

Niektoré slovesá prirodzene vyjadrujú krátky (jednorazový dej), ktorý málokedy spájame s priebehom. Najčastejšie ich používame s predprítomným jednoduchým časom. Napr. BREAK / DIE / DECIDE / CUT / LOSE / FIND / START / STOP.

 • I‘ve cut my lip.

Ak sú tieto slovesá v predprítomnom čase priebehovom, najčastejšie vyjadrujú situácie, ktoré sa istý čas opakujú.

 • I‘ve been stopping drinking for many years.

123123 SLOVESÁ VYJADRUJÚCE PRIEBEH

Niektoré slovesá prirodzene vyjadrujú dlhší (nie jednorazový dej), ktorý takmer stále spájame s priebehom (dĺžkou deja). Najčastejšie ich používame s predprítomným priebehovým časom. Napr. SIT / STAY / WAIT / LEARN / RAIN / SNOW.

 • It‘s been snowing all morning.
 • She‘s been waiting for the last two hours.

123123SLOVESÁ LIVE / WORK / FEEL / TEACH

So slovesami LIVE / WORK / FEEL / TEACH môžeme použiť predprítomný čas jednoduchý alebo predprítomný čas priebehový bez zmeny vo význame.

 • I have worked as a teacher since 2000.
 • I have been working as a teacher since 2000.


123123STAVOVÉ SLOVESÁ

Stavové slovesá sa používajú iba v predprítomnom čase jednoduchom. Niektoré významy stavových slovies môžeme použiť i v predprítomnom čase priebehovom. Viac sa o tomto jave dočítate v článku: Stavové a dynamické slovesá (stative and dynamic verbs).

 • I‘ve known her for five years.
 • I’ve been knowing her for five years.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár