FOR vs. SINCE

AAaViete rozdiel medzi FOR / SINCE?

 


FOR

FOR používame pred frázou, ktorá naznačuje isté obdobie, počas ktorého dej trvá. FOR teda uvádza časové obdobie, počas ktorého dej trvá.

 • I have worked in England for ten years. (= až do súčasnosti)
 • By the end of 2010, I had worked (or I had been working) in England for two years.

V týchto vetách nemôžeme FOR nahradiť slovom SINCE.

FOR môžeme použiť vo všetkých časoch (nie len v predprítomných). Napr.:

  • John worked at that bank for three years. - minulý čas

V kladných vetách môžeme často FOR vynechať. Neplatí to však pre vety záporné.

  • We have been together five years.
  • We have been together for five years.
  • We have not been together for five years.
  • We have not been together five years.

Pred väzbu ALL + časový výraz nikdy nepoužívame FOR.

  • … for all year.
  • … for all my life.
  • I have been waiting for you all day.

FOR často spájame do nasledujúcej väzby:

FOR THE LAST / PAST + časový výraz

   • for the last five hours
   • for the past two months

Porovnajte!

  • I last saw him five years ago. (rozprávač sa zameriava na čas ich posledného stretnutia)
  • I have not met him for five years. (rozprávač sa zameriava na čas, ktorý od posledného stretnutia uplynul)

SINCE

SINCE používame pred frázou alebo celou vedľajšou vetou, keď uvádzame začiatok deja / stavu. SINCE teda vyjadruje na časovej osi bod, od ktorého nejaký dej trvá do prítomnosti alebo istého bodu v minulosti.

 • I have worked in England since 2005.
 • I have worked in England since Monday.
 • I have worked in England since Christmas.
 • I have worked in England since 14 April.
 • I have worked in England since May.

V žiadnej z viet vyššie nesmieme použiť namiesto SINCE slovo FOR.

SINCE používame iba v predprítomným časoch!

 Po SINCE však môže nasledovať aj vedľajšia veta (podmet + prísudok). V akom čase bude vedľajšia veta?

Vedľajšia veta sa nachádza v minulom čase, ak označuje (jednorazový) začiatok deja hlavnej vety:

   • I have worked in England since I was 20.

Vedľajšia veta sa môže nachádzať aj v predprítomnom čase, no je nutné, aby táto veta označovala dej, ktorý trvá rovnako dlho ako dej vo vete hlavnej.

   • I have known her since I have worked here.

SINCE používame aj v nasledujúcich štruktúrach:

IT’S + perióda času + SINCE

   • It‘s twenty years since I last saw him.
   • How long is it since you got married?

Možné je použiť namiesto IT’S aj IT’S BEEN:

    • It‘s been (= It has been) twenty years since I last saw him.

IT’S AGES SINCE I/you/John … LAST + minulý čas

   • It’s ages since I last saw you.

 • I have been a teacher for twenty years. (= doba trvania: 20 rokov)
 • I have been a teacher since 2000. (= začiatočný bod: rok 2000)

FOR + perióda času = po dobu určitého času

SINCE + začiatočný bod = od určitej doby (začiatočného bodu)

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Časy by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

2 thoughts on “FOR vs. SINCE

Pridaj komentár