ČASTÉ CHYBY #10: “I am very greatful.”

!V tomto článku sa zameriame na chybu v spellingu slova GRATEFUL, ktorá je častou nielen u študentov angličtiny.


I’m very GREATFUL. = Som veľmi vďačný.

Často sa chybne zamieňa s GREAT + FUL, hlavne preto, že GRATE a GREAT  homofóny (majú rovnakú výslovnosť, no iný spelling).

Slovo GRATEFUL (vďačný) v modernej angličtine najbližšie k slovu GRATITUDE (nie GRATE či GREAT). Je to vlastne zloženina FULL OF GRATITUDE.


Pre upresnenie, významy spomínaných slov:

  • GRATEFUL = vďačný           I’m very grateful that you can come and help us.
  • GREATFUL = neexistujúce slovo
  • GRATITUDE = vďačnosť          I owe a big debt of gratitude to her.
  • GRATE = strúhať, naštvať / kovová mriežka            Can you grate this carrott please?
  • GREAT = veľký, skvelý, úžasný             You can come to the party? Great!
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Jakub Skyba

Jakub Skyba

skybajakub@gmail.com
VŠ študent angličtiny z Česka, nadšenec do anglického jazyka a britského prízvuku. Na našej stránke píše články v slovenčine ako v jeho druhom obľúbenom jazyku.

Pridaj komentár