BEFORE / IN FRONT OF / AGO (= pred)

ikonkaaRozdiel medzi BEFORE / IN FRONT OF / AGO vo význame “pred”.


Každé jedno z dnešných slov prekladáme do slovenčiny ako “pred“. Všetky však majú odlišné použitie. Avšak, všetky majú jednu vec spoločnú – ide totiž o predložky. Rozdeliť si ich môžeme do dvoch základných skupín:

 1. časové predložkyAGO / BEFORE
 2. miestne predložky - IN FRONT OF

BEFORE vs. IN FRONT OF

 1. BEFORE  -> “pred” (= časová predložka)
 2. IN FRONT OF -> “pred” (= miestna predložka)
 • She always comes home before 3 or 4am. 
 • My car was parked in front of the shopping centre.

IN FRONT OF vs. OPPOSITE

  1. IN FRONT OF (pred kým / čím) = v pozícii priamo / bezprostredne pred niečím
  2. OPPOSITE (naproti, oproti komu / čomu) = na druhej strane cesty, izby apod.

Ak je teda niečo na opačnej strane cesty, rieky, izby apod. nepoužívame v týchto prípadoch IN FRONT OF, ale OPPOSITE (prípadne FACING):

   • There is a hospital opposite my school.
   • There is a hospital in front of my school.

AGO vs. BEFORE

AGO = pred istým časom (odpočítaným v smere od PRÍTOMNOSTI do MINULOSTI)

BEFORE = pred istým časom (odpočítaným v smere od MINULOSTI dozadu)

five months ago = päť mesiacov dozadu od dnešného dňa (od súčasnosti)

five months before = päť mesiacov dozadu od istého dňa v minulosti (od minulosti)

  • Five months ago, I found my bag, which I had lost five months before.

expression

 • Before twenty years my mother came to the U.S.
 • Twenty years ago my mother came to the U.S.
 • I went to the cinema last Sunday. I hadn’d been to the cinema ago.
 • I went to the cinema last Sunday. I hadn’d been to the cinema before. (= before last Sunday)

Pozn.

  • AGO používame vždy za časovým údajom, nikdy nie pred ním. (five months ago,NIE ago five months)
  • AGO sa nikdy nepoužíva s predprítomným časom (present perfect). Je to typické časové určenie minulosti.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár