ALL vs. EVERY

ikonkaaRozdiel medzi slovami ALL / EVERY.


Význam ALL / EVERY je podobný, no používame ich v odlišných štruktúrach:

ALL-EVERY

 • All members are welcome. → ALL /= každý, celý, všetci/ sa vzťahuje na celú skupinu.
 • Every member is welcome. EVERY /= každý (bez výnimky)/ sa vzťahuje na každého člena celej skupiny. EVERY používame hlavne vtedy, ak chceme zaostriť pozornosť na každého člena skupiny.

ALL navyše môžeme použiť aj s nepočítateľnými podstatnými menami. Pred nimi však nikdy nepoužívame EVERY.

 • I have bough all furniture in the bedroom.

EVERY a jeho väzby

EVERY + podstatné meno v jednotnom čísle 

  • I agree with every word your mother has just said.

EVERY + podstatné meno + sloveso v jednotnom čísle

  • Every kitten is playful.
  • „Every man loves what he is good at.“ Thomas Shadwell

ALL + determinujúci výraz

Pred determinujúcimi výrazmi ako napr. člen (= the…), privlastňovacie zámeno (= my…), ukazovacie zámeno (= this…), používame iba ALL. Nikdy nie EVERY.

 • I visited all (of) my friends. (! NIE  I visited every my friends.)
 • Kylie Minogue - All The Lovers (! NIE  Every The Lover.The Every Lover.)

Pozn. V týchto prípadoch OF použiť môžeme, no nemusíme.

Porovnajte:

 • I have visited all my teachers. (ALL + determinujúci výraz + podstatné meno v množnom čísle)
 • I have visited every teacher I have. (EVERY + podstatné meno v jednom čísle)

ALL DAY vs. EVERY DAY

 • ALL DAY (= od rána do večera)
 • EVERY DAY (= Pondelok, Utorok, Streda …)

ALL s predložkou OF

Ak sa ALL vzťahuje na celú skupinu (vo všeobecnosti), o ktorej hovoríme, používame ALL + podstatné meno (bez THE…). Za ALL v tomto prípade OF nepoužívame.

 • All teachers …
 • All of teachers …

Ak sa ALL vzťahuje na časť skupiny (konkrétnu), o ktorej hovoríme, používame ALL + OF THE / THESE / THEIR … + podstatné meno. Za ALL použiť OF môžeme, no nemusíme.

  • All of the teachers …
  • All the teachers …
 • All babies are sweet. (bábätka vo všeobecnosti)
 • All of babies are sweet.
 • All of the Slovaks I got to know were very optimistic.  (konkrétni Slováci)
 • All Slovaks I got to know were very optimistic.

ALL sa normálne samo nepoužíva vo význame EVERYBODY. Občas je to však možné vo formálnom štýle.

 • All the people (= everybody) started to sing.
 • All started to sing.

ALL sa vo význame EVERYTHING používa iba vtedy, ak po ňom nasleduje vzťažná veta.

 • All (that) I love is
 • Bryan Adams – (Everything I Do) I Do It for You …
 • Everything is mine.
 • All is mine.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in X versus Y by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár