Trpný rod s dvoma predmetmi (the passive voice with two objects)

AAaNiektoré slovesá môžu mať v angličtine dva predmety. Vete v činnom rode s dvoma predmetmi zodpovedajú v angličtine v trpnom rode až dve možné vety. V tomto článku sa teda oboznámime s TRPNÝM RODOM S DVOMA PREDMETMI.


Skôr než začnete čítať tento článok, bolo by dobré, ak by ste si naštudovali dva základné problematiky, ktoré sa v tomto článku budú spájať:

  1. Trpný rod (the passive voice)

  2. Dva predmety vo vete – Verbs with two objects (direct / indirect)


Ako teda viete, niektoré slovesá môžu mať v angličtine predmet PRIAMY a predmet NEPRIAMY

TRPNYROD-2PREDMETY

  • V prvom prípade sa NEPRIAMY PREDMET vety v činnom rode stáva PODMETOM vety v trpnom rode. PODMETOM trpného rodu je teda OSOBA.
  • V druhom prípade sa PRIAMY PREDMET vety v činnom rode stáva PODMETOM vety v trpnom rode. PODMETOM trpného rodu je teda VEC.

PODMET

SLOVESO

NEPRIAMY PREDMET

 PRIAMY PREDMET

ČINNÝ ROD Lisa gave Peter a car.
TRPNÝ ROD #1 Peter was given   a car.
TRPNÝ ROD #2 A car was given to Peter.  
  • V angličtine uprednostňujeme prvý spôsob, teda slovosled, kedy je PODMETOM vety v trpnom rode OSOBA (= človek).
  • Druhý spôsob, kedy je PODMETOM vety v trpnom rode VEC nie je v angličtine veľmi používaný.

Ďalšie príklady:

  • I was given the present. – Dostal som darček.
  • I was told that … – Bolo mi povedané, že …
  • We were offered a job. – Dostali sme ponuku na prácu.
  • The present was given to me. – Ten darček som dostal ja.

Výnimky!

Ako ste sa v článku ” Dva predmety vo vete – Verbs with two objects (direct / indirect) ” mohli dočítať, niektoré slovesá sa môžu nachádzať iba v tejto štruktúre:

PODMET + SLOVESO + PRIAMY PREDMET (= vec) + PREDLOŽKA + NEPRIAMY PREDMET (= osoba / skupina ľudí)

 ČINNÝ ROD 

 TRPNÝ ROD

They explained us their reasons. We were explained their reasons.
They explained their reasons to us. Their reasons were explained to us.

!Trpný rod s týmito slovesami (napr. SUGGEST, EXPLAIN, DESCRIBE…) nemôžeme tvoriť dvoma spôsobmi. Tvoríme ho len druhým spôsobom, kedy je PODMET trpnej vety VEC (= priamy predmet).

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Trpný rod by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár