Privlastňovacie zámená (possessive pronouns / adjectives)

slovnedruhyPrivlastňovacie zámena v angličtine – prívlastkový / samostatný tvar. Tento článok sa teda venuje ” possesive pronouns / adjectives “.


PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ nám pomáhajú vyjadriť vlastníctvo (= môj, tvoj, jeho…). Majú dva tvary:

 1. prívlastkový (my, your, his ….)
 2. samostatný (mine, yours, his…)

OSOBNÉ ZÁMENA PRÍVLASTKOVÝ TVAR SAMOSTATNÝ TVAR
 I my mine
 you (singular/plural) your yours
 he his his
 she her hers
 it its -
 we our ours
 they their theirs

PRÍVLASTKOVÝ TVAR privlastňovacích zámen používame pred podstatným menom.

 • This is my house. (= Toto je môj dom.) -> ZÁMENO + PODSTATNÉ MENO
 • His book is heavy. (= Jeho kniha je ťažká) -> ZÁMENO + PODSTATNÉ MENO

Tento druh môžete v anglickej literatúre nájsť pod názvom POSSESIVE DETERMINERS / POSSESIVE ADJECTIVES.

SAMOSTATNÝ TVAR privlastňovacích zámen používame bez podstatného mena.

 • This house is mine. (= Tento dom je môj.) -> Za zámenom nenasleduje podstatné meno, preto musíme použiť SAMOSTATNÝ TVAR privlastňovacieho zámena – teda nie MY, ale MINE.
 • This book is not his. (= Táto kniha nie je jeho.) -> Za zámenom nenasleduje podstatné meno, preto musíme použiť SAMOSTATNÝ TVAR privlastňovacieho zámena – teda HIS. To ale vyzerá rovnako i v prívlastkovom i v samostatnom tvare.

Tento druh môžete v anglickej literatúre nájsť pod názvom POSSESIVE PRONOUNS.


Vyhnite sa chybám!

Po samostatnom tvare zámen nepoužívame “ ‘s “, ale iba ““, ktoré píšeme spolu so zámenom.

 • Is this book ours? (! NIE Is this book our’s?)

Po samostatnom tvare zámen nemôže nasledovať podstatné meno. Ak nasleduje, použijeme prívlastkový tvar.

 • This is her book. (! NIE  This is hers book.)
 • This book is hers. (! NIE  This book is her.)

Pred privlastňovacím zámenom nepoužívame člen.

 • This is the her house.
 • It is not a your book. It’s a mine.

Nezamieňajte si its a it’s.

 • it’s (= skrátený tvar od IT IS alebo IT HAS) -> It’s (= it is) 4 o’clock. / It’s been (= it has) snowing the whole day.
 • its (= privlastňovacie zámeno

ITS sa nepoužíva v samostatnom tvare, ale iba v tvare prívlastkovom (= po podstatnom mene).


Namiesto privlastňovacieho zámena používame často člen THE. Je to hlavne v tých prípadoch, kedy hovoríme o časti ľudského tela, pred ktorou umiestňujeme predložku.

  • He kissed me on the neck.

Slovesá, ktoré často v týchto väzbách používame sú KISS / BITE / TOUCH / HIT / PUNCH / STING atd.

THE používame v tejto situácií hlavne vtedy, ak štruktúra vety vyzerá takto: SLOVESO (niektoré z vyššie spomínaných) + OSOBNÉ ZÁMENO V PREDMETNOM TVARE (me, them, him…) + PREDLOŽKA + THE + ČASŤ ĽUDSKÉHO TELA.

V iných prípadoch, člen THE nepoužívame, ale namiesto toho používame PRIVLASŇOVACIE ZÁMENO.

 • I have got a snake on my leg. (! NIE I have got a snake on the leg.)

Ak chceme zdôrazniť, že niečo niekomu patrí a určite to nepatrí niekomu inému, pred privlastňovacie zámena umiestňujeme slovo OWN (= vlastný).

 • They have got their own car.
 • They have got a car of their own.

Samostatný tvar privl. zámen často v angličtine nachádzame v štruktúrach, kde sa uplatňuje dvojitý genitív.

 • a friend of mine (= môj priateľ)

O tomto jave si povieme v niektorom z našich ďalších článkov.

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Zámená by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár