ČASTÉ CHYBY #8: “There is some car.”

!V tomto článku sa upozorníme na chybu, ktorú počujem denne, najmä keď dôjde napr. na popis obrázkov. A síce anglické vyjadrenie nejaký muž, nejaké auto, apod.


There is some car.

V slovenčine, či češtine pridávame podstatnému menu neurčitosť slovom NEJAKÝ.

V angličtine to prekladáme buď neurčitým členom (a/an) alebo some, v závislosti na počítateľnosti podstatného mena:

A (AN) + POČÍTATELNÉ PODST. MENO V JEDNOTNOM ČÍSLE
SOME + POČÍTATELNÉ PODST. MENO V MNOŽNOM ČÍSLE
SOME + NEPOČÍTATELNÉ PODST. MENO

123123Háčik je v tom, že sa študenti často naučia prekladať anglické SOME ako NEJAKÝ a potom toto aplikujú aj na preklad späť do angličtiny a chyba je na svete.

Aj neurčitý člen (a / an) sa skutočne môže prekladať ako NEJAKÝ a v nasledujúcich vetách má tento význam:

  • Bolo tam nejaké auto. -> There was a car. ! NIE There was some car.
  • On ti požičia nejaké pero. -> He will lend you a pen. ! NIE  He will lend you some pen.

PRE POKROČILÝCH

Nasledujúci odstavec nám povie, kedy smieme použiť SOME s počítateľným podst. menom v jednotnom čísle. Jedná sa však o vec okrajovú a málo používanú a zvlášť napríklad v škole sa tomuto radšej vyhnite – pretože ide o veľmi pokročilú znalosť, skôr by mohol učiteľ predpokladať, že robíte vyššie uvedenú chybu.

SOME + POČÍTATELNÉ PODST. MENO použijeme v dvoch prípadoch:

ZDÔRAZŇUJEME NEURČITOSŤ / ĽAHOSTAJNOSŤ

  • I’m very happy to be home at last – when I was walking home, there was some man silently whistling and I was very afraid of him so I started to walk faster.

V tomto prípade pomocou SOME zdôrazňujeme, že o osobe alebo veci, o ktorej hovorím vôbec nič nevieme.

SOME MAN - v tomto prípade zdôrazňujeme, že to bol niekto, nejaký neznámy chlap, o ktorom nič nevieme a možno nás to vôbec ani nezaujíma. Inak povedané, zdôrazňujeme, že o danej osobe nič nevieme.

VYJADRUJEME SVOJ OBDIV

  • A: Why are you grinning Rachel?
  • B: I have just been to a store and there was some man! He was wearing a perfect suit and a leather jacket and he…
  • A: Yeah, you obviously fell in love with him at once!

SOME MAN v tomto prípade naznačuje vypracovaného alebo dobre oblečeného muža, na ktorom by žena nechala oči. Inak povedané – ten chlap, to bol ale kus!


O problematike medzi SOME / ANY / NO sa viac dočítate v tomto článku (stačí kliknúť TU).

O spomínanej chybe by mohli najviac rozprávať skúšajúci pri skúškach ako napr. FCE, ak dôjde na opis obrázkov. Jedná sa naozaj o veľmi častú chybu, a preto je dobré si okrem iných chýb dávať pozor aj na túto!

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Jakub Skyba

Jakub Skyba

skybajakub@gmail.com
VŠ študent angličtiny z Česka, nadšenec do anglického jazyka a britského prízvuku. Na našej stránke píše články v slovenčine ako v jeho druhom obľúbenom jazyku.

Pridaj komentár