TOO / ENOUGH

AAaTOO / ENOUGH sú slová, ktoré sa študentom často mýlia. Článok má za úlohu vysvetliť použite týchto dvoch slov a obohatiť vašu angličtinu o ďalší medzi rodenými hovoriacimi veľmi zvyčajný jav.


TOO-ENOUGH

TOO prekladáme ako “príliš, veľmi (niečoho)“. TOO používame vtedy, ak opisuje niečo, čoho je viac než je potrebné / chcené

ENOUGH prekladáme ako “dosť, dostatok (niečoho)“. ENOUGH naznačuje, že množstvo niečoho je dostatočné, dostačujúce.

TOO

TOO používame prevažne v týchto štruktúrach:

TOO + prídavné meno + (FOR sb / sth) + (TO DO sth)
TOO + príslovka + (FOR sb / sth) + (TO DO sth)
TOO + many/much s podstatným menom + (FOR sb / sth) + (TO DO sth)
 • The music was too loud at the party.
 • It’s too late to be careful.
 • There are too many flowers on the shelf.

Sloveso po TOO spájame pomocou INFINITÍVU.

  • She is too young to become an actress.
  • There were too many touritst to go walking.

INFINITÍV po TOO môžeme uviesť pomocou zámena / podstatného mena a to s použitím predložky FOR.

  • The food was too hot FOR us to eat.

Prídavné meno + podstatné meno

TOO sa  bežne nenachádza pred spojením prídavného mena s podstatným menom:

 • He doesn’t read too cheap books.
 • He doesn’t read books that are too cheap.

TOO + prídavné meno + člen + podstatné meno sa používa predovšetkým vo formálnejšom štýle.

 • In my opinion, this is too traditional an approach.

TOO  MUCH / MANY

TOO MUCH / TOO MANY nepoužívame s prídavnými menami bez podstatných mien. Rovnako to platí aj o príslovkách. Ani pred nimi nie je typické použiť TOO MANY / TOO MUCH.

 • too much patient (too patient)
 • too much quickly (too quickly)

TOO MUCH / MANY + noun

 • They have got too much money.

TOO vs. VERY

 • It is very hot. (= je to obyčajný opis situácie)

VERY používame, ak chceme jednoducho zosilniť / zintenzívniť prídavné meno (= pozitívnejší význam)

 • It is too hot. (= vyjadruje negatívnosť – nie sme spokojní so situáciou)

TOO používame, ak chceme vyjadriť nadbytok niečoho (= negatívny význam)

 • That piano is too heavy for me to carry. -> TOO HEAVY = It is impossible for me to carry that piano.
 • That piano is very heavy, but I can lift it. -> VERY HEAVY = It is possible but difficult for me to carry that piano.

ENOUGH

ENOUGH používame prevažne v týchto štruktúrach:

ENOUGH + podstatné meno + (FOR sb / sth) + (TO DO sth)
prídavné meno + ENOUGH + (FOR sb / sth) + (TO DO sth)
príslovka + ENOUGH + (FOR sb / sth) + (TO DO sth)
 • They haven’t got enough time.
 • He isn’t old enough to see this film.
 • The parents aren’t strict enough.
 • Did the firefighters respond quickly enough to help.

POZOR! V tabuľke vyššie si môžete všimnúť, že ak ENOUGH spájame s prídavným menom, tak to nasleduje až za ENOUGH, a teda:

!

 • The parents are strict enough. (= PRÍDAVNÉ MENO + enough)
 • The parents are enough strict.

Sloveso po ENOUGH spájame pomocou INFINITÍVU.

  • He isn’t old enough to see this film. (! He isn’t old enough for seeing this film.)
  • They haven’t got enough money to go abroad. (! They haven’t got enough money for going abroad.)

INFINITÍV po ENOUGH môžeme uviesť pomocou zámena / podstatného mena a to s použitím predložky FOR.

  • It’s warm enough FOR me TO start working. (= ENOUGH FOR sb TO do sth)

ZÁPORNÁ VETA + ENOUGH

V záporných vetách môžeme ENOUGH použiť vo význame “menej než je potrebné / dostatočné“.

 • The parents aren’t strict enough.

ENOUGH s OF

Za ENOUGH používame predložku OF hlavne vtedy, ak za ním nasleduje DETERMINÁTOR (hl. člen, privlastňovacie zámeno, ukazovacie zámeno, podstatné meno v privlastňovacom páde) alebo ZÁMENO.

 • They didn’t buy enough cars. (! enough of cars)
 • They didn’t buy enough of them. (! enough them)

Ak po MANY / MUCH napr. DETERMINÁTOR chýba, potom predložku OF vynecháme.

ENOUGH bez podstatného mena

Ak je význam jasný z kontextu, ENOUGH môžeme použiť aj bez podstatného mena (hl. ak hovoríme o nejakom množstve)

 • There’s a lot of food but not enough for all our friends.

POZOR!

Ak po ENOUGH / TOO nasleduje INFINITÍV, nie je typické použiť PODMET VETY vo forme zámena aj po INFINITÍVE.                                                                                                                                                           
 • The mug was very hot. We couldn’t carry it.
 • The mug was so hot that we couldn’t carry it.
 • The mug wasn’t cold enough to carry. (The mug wasn’t cold enough to carry it.)
 • The mug was too hot to carry. (! The mug was too hot to carry it.)

HAVE HAD ENOUGH OF sth – mať niečoho dosť

Predložka OF je rovnako typická pre idiomatickú väzbu s ENOUGH. HAVE HAD ENOUGH OF sth prekladáme ako “mať niečoho dosť” vo význame “liezť niekomu hore krkom / presýtený čím

 • I‘ve had enough of cold weather. – Mám dosť studeného počasia.

TOO vs. ENOUGH

TOO = more than necessary or desirable (= viac než je nutné / žiaduce) 

ENOUGH = as much as is necessary (= toľko, koľko je nutné)

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Príslovky by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár