Test: SAY / TELL / TALK / SPEAK

testikPoznáte rozdiel medzi slovesami SAY / TELL / TALK / SPEAK? Otestujte sa!


Článok o slovesách SAY / TELL / TALK / SPEAK nájdete TU. Pred vypracovaním testu si ho môžete preštudovať.

file1711233875351


Test: SAY / TELL / TALK / SPEAK

Question 1
He didn’t even ___________ hello.
A
say
B
speak
C
talk
D
tell
Question 1 Explanation: 
SAY používame vo význame POVEDAŤ, VRAVIEŤ, VYHLÁSIŤ.
SAY používame vždy s priamym predmetom (nikdy za ním nebude hneď osoba, či osobné zámeno).

SAY something (napr. SAY HELLO - pozdraviť)
Question 2
What languages do you ___________  besides English?
A
say
B
tell
C
talk
D
speak
Question 2 Explanation: 
SPEAK sa rovnako používa vtedy, ak nás viac zaujíma spôsob (forma), akým je komunikácia vedená, než jej samotný obsah. Teda dôležitejší je jazyk, v ktorom sa rozprávame, tempo, hlasitosť apod.
Question 3
___________ A NONSENSE – hovoriť nezmysly (z cesty)
A
say
B
tell
C
talk
D
speak
Question 3 Explanation: 
TALK sa používa okrem svojho bežného použitia i v niektorých ustálených slovných spojeniach ako napr. TALK A NONSENSE.
Question 4
She didn’t ___________ me that she was injured.
A
say
B
tell
C
talk
D
speak
Question 4 Explanation: 
TELL znamená POVEDAŤ vo význame “PODAŤ INFORMÁCIU“.
TELL používame s nepriamym predmetom. Najprv teda podávame informáciu o tom KOMU je informácia podávaná (OSOBA alebo OSOBNÉ ZÁMENO) a až potom nasleduje priamy predmet (informácia o podávanej správe).

TELL SOMEBODY SOMETHING
Question 5
She didn’t ___________ that she was injured.
A
say
B
tell
C
talk
D
speak
Question 5 Explanation: 
SAY používame vo význame POVEDAŤ, VRAVIEŤ, VYHLÁSIŤ.
SAY používame vždy s priamym predmetom (nikdy za ním nebude hneď osoba, či osobné zámeno).

SAY + clause (napr. She didn’t say that she was injured. )
Question 6
He ___________ me to come to his party.
A
said
B
told
C
talked
D
spoke
Question 6 Explanation: 
Pre TELL je rovnako typická väzba s účelovým infinitívom:

TELL sb TO DO sth –> povedať komu, aby urobil, čo
Question 7
The ski instructor ___________ about cross-country skiing.
A
said
B
told
C
talked
D
spoke
Question 7 Explanation: 
SPEAK najčastejšie znamená “rozprávať, hovoriť”.
SPEAK sa narozdiel od TALK používa vtedy, keď ide skôr o jednosmernú výmenu informácií. Niekto rozpráva – iný počúva.
Question 8
When he come back, they were ___________ about him.
A
saing
B
telling
C
talking
D
speaking
Question 8 Explanation: 
TALK používame vtedy, ak hovoríme, že medzi osobami dochádza ku konverzácií. Ľudia rozprávajú a navzájom sa počúvajú – prebieha komunikácia (výmena informácií). TALK najčastejšie znamená “rozprávať, hovoriť”.
Question 9
___________ a story
___________ jokes
A
say / say
B
tell / tell
C
talk / talk
D
speak / speak
Question 9 Explanation: 
TELL používame aj vo význame “vykladať, rozprávať” (napr. vtip, príbeh apod.)
Question 10
“I am glad to see you,” he ___________.
A
said
B
told
C
talked
D
spoke
Question 10 Explanation: 
SAY používame i keď uvádzame priamu reč:

“(something)” a person SAID
Question 11
It is ___________ that it was it was a nasty accident.
A
said
B
told
C
talked
D
spoke
Question 11 Explanation: 
Často sa SAY vyskytuje v tejto frázy:

IT IS SAID THAT … (túto frázu by sme mohli preložiť ako “hovorí sa, že …) ”
Question 12
She ___________ too quickly.
A
said
B
told
C
talked
D
spoke
Question 12 Explanation: 
SPEAK sa rovnako používa vtedy, ak nás viac zaujíma spôsob (forma), akým je komunikácia vedená, než jej samotný obsah. Teda dôležitejší je jazyk, v ktorom sa rozprávame, tempo, hlasitosť apod.
Question 13
Money ___________ .
A
says
B
tells
C
talks
D
speaks
Question 13 Explanation: 
MONEY TALKS. – Peniaze hýbu svetom.
Question 14
___________ me all about it.
A
Say
B
Tell
C
Talk
D
Speak
Question 14 Explanation: 
TELL používame s nepriamym predmetom. Najprv teda podávame informáciu o tom KOMU je informácia podávaná (OSOBA alebo OSOBNÉ ZÁMENO) a až potom nasleduje priamy predmet (informácia o podávanej správe).
Question 15
They ___________ to me that they were really sad.
A
said
B
told
C
talked
D
spoke
Question 15 Explanation: 
SAY používame vždy s priamym predmetom (nikdy za ním nebude hneď osoba, či osobné zámeno). Ak za SAY chceme mať priamy predmet, musíme ho uviesť s predložkou TO. Vzorec bude teda vyzerať takto:
SAY (+ something) + TO somebody

TELL používame s nepriamym predmetom. Najprv teda podávame informáciu o tom KOMU (bez predložky TO) je informácia podávaná (OSOBA alebo OSOBNÉ ZÁMENO) a až potom nasleduje priamy predmet (informácia o podávanej správe).
There are 15 questions to complete.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in TESTY A KVÍZY, Testy slovnej zásoby by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

One thought on “Test: SAY / TELL / TALK / SPEAK

Pridaj komentár