LET vs. LEAVE (= nechať)

ikonkaaLET vs. LEAVE. Článok týkajúci sa rozdielov medzi týmito slovesami. Preklad slovesa “nechať” v angličtine nie je tak jednoduchý.


LET - nechať niekoho urobiť niečo (= dovoliť komu čo)1377799029j21wx

 • She is very strict. She doesn’t let her kids do whatever they like.
 • I’ll let you eat anything except health food.

123123Ako ste si mohli všimnúť, ak za LET dávame sloveso, robíme tak s infinitívom bez to. Štruktúra teda vyzerá nasledovne:

   • LET sb DO sth (= My parents didn’t LET me GO TO THE CINEMA last night.)

vykricnikLET sa používa iba v činnom rode. V trpnom rode LET nikdy nepoužívajte. Štruktúra BE LET TO DO sth (= LET v trpnom rode) neexistuje. V rovnakom význame ako LET v trpnom rode používame väzbu BE ALLOWED TO DO sth, poprípade BE PERMITTED TO DO sth

   • My parents didn’t let me go to the cinema last night. –> činný rod
   • I was not allowed to go to the cinema last night. –> trpný rod
   • I was not permitted to go to the cinema last night. –> trpný rod

LETnechať (= dopustiť, aby sa niečo stalo)

 • Don’t let him make you angry.

LEAVEnechať niečo niekde (napr. položené niekde apod.)file000314360455

 • She left her keys at home.
 • He left his pen somewhere.

LEAVE - nechať niečo (v danom stave – tak ako to je)

 • Leave it as it is. – Nechaj(te) to ako to je.
 • Leave the window open, please.
 • She was left to bled to death there. – Nechali ju tam vykrvácať.
 • Leave him alone. - Nechaj ho na pokoji!
 • Can you leave me alone? - Môžeš ma nechať na pokoji?
 • Leave it until later. - Nechaj to na potom.

LEAVEnechať (vo význame “nechať niekoho, aby si niečo zobral na starosť”)

 • Leave it to me. = Let me take care of it.
 • Is it okay if I leave cooking to you?
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in X versus Y by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár