Test: SEE / LOOK / WATCH

testikPoznáte rozdiel medzi slovesami SEE / LOOK / WATCH? Otestujte sa!


Článok o slovesách SEE / LOOK / WATCH nájdete TU. Pred vypracovaním testu si ho môžete preštudovať.


Test: SEE / LOOK / WATCH

Question 1
While you are in the kichten, can you ___________ if there is any milk left?
A
watch
B
see
C
look
Question 1 Explanation: 
Vo význame "zistiť" nepoužívame sloveso LOOK, ale SEE.
Question 2
She looked ___________ me.
A
-
B
at
C
to
Question 2 Explanation: 
Nezabudnite, ak po LOOK nasleduje predmet – v podobných situáciach používame predložku AT.
Question 3
I was ___________ the rising sun at 5 o’clock.
A
watching
B
looking
C
seeing
Question 3 Explanation: 
Sloveso WATCH používame vtedy, keď hovoríme, že sa na niečo pozeráme, prevažne dlhšiu dobu a objekt, ktorý sledujeme sa mení, hýbe (nie je statický).

Sloveso LOOK používame vo význame pozrieť sa, hľadieť. Sloveso SEE vyjadruje neúmyselnú činnosť. Niečo môžete vidieť aj bez toho, aby ste to chceli. Naopak pri LOOK ide o cielenú činnosť.

SEE prekladáme ako (u)vidieť, či zbadať. SEE je vlastne spozorovanie, všimnutie, či zaregistrovanie niečoho alebo niekoho našim zrakom, zvyčajne bez výslovného zámeru alebo účelu, ktorý by bol za tým.
Question 4
Look ___________ where you are.
A
-
B
at
C
to
Question 4 Explanation: 
AT sa často vynecháva, ak za LOOK nasleduje wh-clause (what, who, where ap.)
Question 5
He stormed into the living room while we were ___________ an action movie.
A
seeing
B
looking
C
watching
Question 5 Explanation: 
WATCH používame pre deje, kt. sa pred našimi očami vyvíjajú.
Question 6
I have never ___________ this movie.
A
seen
B
watched
C
looked
Question 6 Explanation: 
SEE môžeme rovnako preložiť ako "vidieť, pozrieť si". Najčastejšie so slovami ako napr. film, seriál apod.

SEE tu použijeme preto, lebo nám ide o film ako taký (o film ako celok). Rovnako to platí pre divadelný hry, seriály, rozprávky, futbalové zápasy apod.
Question 7
"___________ for yourself." = presvedčiť sa sám (na vlastné oči)
A
Watch
B
Look
C
See
Question 7 Explanation: 
Vo význame "presvedčiť sa sám (na vlastné oči)" sa používa spojenie SEE FOR YOURSELF.

POZOR! Predložka BY je nesprávna.
Question 8
We tend to ___________ a great film every evening.
A
watch
B
look
C
see
Question 8 Explanation: 
Ak sa jedna o film a pod. môžeme použiť ako WATCH, tak aj SEE.
Question 9
We tend to ___________ TV every evening.
A
see
B
look
C
watch
Question 9 Explanation: 
V spojení s TV používame iba sloveso WATCH.
Question 10
I ___________ what you mean.
A
see
B
look
C
watch
Question 10 Explanation: 
Ďalší dôležitý význam slovesa SEE je "chápať, rozumieť".
Question 11
I’d like her to stop ___________ him. He has a bad impact on her.
A
watching
B
seeing
C
looking
Question 11 Explanation: 
SEE znamená aj navštíviť, prísť ku komu (napr. na návštevu ap.)
V tomto význame je SEE činné sloveso, a tak ho môžeme použiť, ak potrebujeme, v priebehovom čase.
Question 12
Look ___________ !
A
at
B
-
C
to
Question 12 Explanation: 
Ak za LOOK nasleduje predmet používame predložku AT vo význame pozrieť sa na.

Ak predmet vo vete nie je, nedávame do vety ani predložku AT.
Question 13
You should ___________ the time or you will miss your train.
A
watch
B
see
C
look
Question 13 Explanation: 
WATCH používame i vo význame "dozerať, dávať pozor (strážiť)", či vo význame "dávať si pozor (dozerať na čo)" napr. na váhu, čas apod.
Question 14
We’ll go and ___________ if we can give you a helping hand.
A
watch
B
look
C
see
Question 14 Explanation: 
SEE môžeme preložiť v niektorých kontextoch ako "zistiť (pozrieť sa na niečo)".

V tomto význame si dávajte pozor na použitie IF alebo WHETHER za SEE. Vo vete nesmie chýbať.
There are 14 questions to complete.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in TESTY A KVÍZY, Testy slovnej zásoby by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár