Budúci čas priebehový (future continuous)

AAaBudúci priebehový čas (future continuous) v angličtine – stavba, použitie, rozdiely…

 


Základná stavba

KLADNÁ VETA
Podmet + pomocné sloveso WILL + BE + -ingový tvar plnovýznamového slovesa (WILL vytvára skrátený tvar ‘ll)
I, you, he, she, it, we, they + will + ne + doing
I will be doing my homework at six.
ZÁPORNÁ VETA
Podmet + pomocné sloveso WILL + záporný výraz NOT + BE + -ingový tvar plnovýznamového slovesa (WILL NOT vytvára skrátený tvar WON’T)
I, you, he, she, it, we, they + will + not + be + doing
I won’t be doing my homework at six.
OTÁZKA
Pomocné sloveso WILL + podmet + BE + -ingový tvar plnovýznamového slovesa
Will + I, you, he, she, it, we, they + be + doing
Will you be doing your homework at six?

Použitie

BUDÚCI DEJ V PRIEBEHU

Budúci čas priebehový používame pre budúce deje, ktoré budú práve prebiehať v uvedenom momente (čase) v budúcnosti.

 • This time next week I will be lying on the beach. – v túto dobu budúci rok to práve bude prebiehať
 • At 6.30 I will be watching TV. – o 6.30 to práve bude prebiehať
 • When she arrives, we will be having lunch. - keď príde, niečo bude práve prebiehať

Porovnajte:

  • I was lying on the beach when they arrived. → minulý čas priebehový používame pre deje, ktoré v určitú dobu v minulosti práve prebiehali
  • I am lying on the beach now. → prítomný čas priebehový používame pre deje, ktoré prebiehajú práve teraz
  • I will be lying on the beach when they arrive. → budúci čas priebehový používame pre deje, ktoré budú práve prebiehať v určitú dobu v budúcnosti

Priebehové časy teda majú spoločné to, že niečo v nejaký čas práve prebieha. Meníme ich stavbu iba podľa toho, či sa tento dej odohráva v minulosti / prítomnosti / budúcnosti.

Porovnajte WILL DO vs. WILL BE DOING:

  • I will do my homework when my mother arrives. ⇒ najprv príde moja mama, potom si začnem robiť úlohy (úlohy si začnem robiť až vtedy, keď príde moja mama)
  • I will be doing my homework when my mother arrives. ⇒ úlohy si začnem robiť už predtým než príde mama (keď mama príde, úlohy si už práve budem písať)

Budúci čas jednoduchý (WILL DO) nám hovorí teda iba o tom, čo sa v danom momente v budúcnosti stane.

Budúci čas priebehový (WILL BE DOING) nám naopak hovorí o tom, čo sa v danom momente bude diať (odohrávať).

   • I will phone her at six. – O šiestej jej zavolám.
   • I will be phoning her at six. – O šiestej jej práve budem už volať. (začneme spolu teda volať už pred šiestou)


BUDÚCI DEJ V DÔSLEDKU RUTINY

Budúci čas priebehový rovnako používame vtedy, ak hovoríme o dejoch, ktoré sa určite odohrajú v budúcnosti v dôsledku istej zaužívanej rutiny apod.

 • I‘ll be watching TV tonight. I always watch TV on Sundays. - pozeranie TV je výsledkom mojej pravidelnej rutiny
 • I‘ll be seeing Lisa tomorrow as usual. - moja zajtrajšia návšteva je časťou môjho plánu (harmonogramu)

Porovnajte:

   • I‘ll be seeing Lisa tomorrow as usual. - S budúcim časom priebehovým je dôraz na rutine, ktorú máme.
   • I am seeing her tomorrow instead of Monday this week. - Prítomný čas priebehový nám o rutine nič nehovorí. Hovorí iba o tom, čo je dohodnuté.

Prítomný čas jednoduchý by podobnú udalosť prezentoval ako časť rozvrhu.

    • We have our meeting tomorrow.


ZDVORILÁ OTÁZKA NA PLÁN

Budúci čas priebehový rovnako používame vtedy, ak sa zdvorilo pýtame na niekoho plány. Zaujíma nás, či tieto plány v blízkej budúcnosti zodpovedajú našim predstavám, túžbam, plánom apod.

 • Will you be using the phone for long? I need to make some phone calls.

BUDÚCE PLÁNY

Budúci čas priebehový rovnako používame, ak hovoríme o plánoch v budúcnosti. Má rovnaké použitie ako prítomný čas priebehový s budúcim významom.

 • We will be spending the summer in England. = We are spending the summer in England. (⇒ plán nášho leta)

Pozn. Viac sa o prítomnom čase priebehovom a jeho použití v budúcnosti dočítate v samostatnom článku TU.

V tomto význame medzi budúcim priebehovým časom a prítomným časom priebehovým nie je rozdiel. Vety majú teda rovnaký význam.

 • Bryan Adams will be performing in London in September.

VEĽMI FORMÁLNE ŽIADOSTI

Budúci čas priebehový rovnako ešte používame pre veľmi formálne a zdvorilé žiadosti. Toto použitie je typické pre 2. osoba (= you).

 • Will you be wanting anything else, sir?

!Budúci čas priebehový obyčajne nepoužívame v trpnom rode.

V budúcom čase priebehovom nepoužívame sloveso BE.

    • He will be in London this time next year.
    • He will be being in London this time next year.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

3 thoughts on “Budúci čas priebehový (future continuous)

 1. Veľmi pekne ti ďakujem dnes píšeme písomku a ja neviem dobre ovládať časy ale tvoja stránka mi celkom pomohla. Určite sa budem ucit z tejto stránky. Mne vychádza na vysvedčení 3 a ak ju budem mať tak mi hrozí anglický tábor celé prazdniny čiže celé 2 mesiace. Ale ked sa budem ucit z tejto stránky tak tam ani nebudem musieť ist

Pridaj komentár