Budúci čas priebehový (future continuous)

AAaBudúci priebehový čas (future continuous) v angličtine – stavba, použitie, rozdiely…

 


Základná stavba

KLADNÁ VETA
Podmet + pomocné sloveso WILL + BE + -ingový tvar plnovýznamového slovesa (WILL vytvára skrátený tvar ‘ll)
I, you, he, she, it, we, they + will + ne + doing
I will be doing my homework at six.
ZÁPORNÁ VETA
Podmet + pomocné sloveso WILL + záporný výraz NOT + BE + -ingový tvar plnovýznamového slovesa (WILL NOT vytvára skrátený tvar WON’T)
I, you, he, she, it, we, they + will + not + be + doing
I won’t be doing my homework at six.
OTÁZKA
Pomocné sloveso WILL + podmet + BE + -ingový tvar plnovýznamového slovesa
Will + I, you, he, she, it, we, they + be + doing
Will you be doing your homework at six?

Použitie

BUDÚCI DEJ V PRIEBEHU

Budúci čas priebehový používame pre budúce deje, ktoré budú práve prebiehať v uvedenom momente (čase) v budúcnosti.

 • This time next week I will be lying on the beach. – v túto dobu budúci rok to práve bude prebiehať
 • At 6.30 I will be watching TV. – o 6.30 to práve bude prebiehať
 • When she arrives, we will be having lunch. - keď príde, niečo bude práve prebiehať

Porovnajte:

  • I was lying on the beach when they arrived. → minulý čas priebehový používame pre deje, ktoré v určitú dobu v minulosti práve prebiehali
  • I am lying on the beach now. → prítomný čas priebehový používame pre deje, ktoré prebiehajú práve teraz
  • I will be lying on the beach when they arrive. → budúci čas priebehový používame pre deje, ktoré budú práve prebiehať v určitú dobu v budúcnosti

Priebehové časy teda majú spoločné to, že niečo v nejaký čas práve prebieha. Meníme ich stavbu iba podľa toho, či sa tento dej odohráva v minulosti / prítomnosti / budúcnosti.

Porovnajte WILL DO vs. WILL BE DOING:

  • I will do my homework when my mother arrives. ⇒ najprv príde moja mama, potom si začnem robiť úlohy (úlohy si začnem robiť až vtedy, keď príde moja mama)
  • I will be doing my homework when my mother arrives. ⇒ úlohy si začnem robiť už predtým než príde mama (keď mama príde, úlohy si už práve budem písať)

Budúci čas jednoduchý (WILL DO) nám hovorí teda iba o tom, čo sa v danom momente v budúcnosti stane.

Budúci čas priebehový (WILL BE DOING) nám naopak hovorí o tom, čo sa v danom momente bude diať (odohrávať).

   • I will phone her at six. – O šiestej jej zavolám.
   • I will be phoning her at six. – O šiestej jej práve budem už volať. (začneme spolu teda volať už pred šiestou)

BUDÚCI DEJ V DÔSLEDKU RUTINY

Budúci čas priebehový rovnako používame vtedy, ak hovoríme o dejoch, ktoré sa určite odohrajú v budúcnosti v dôsledku istej zaužívanej rutiny apod.

 • I‘ll be watching TV tonight. I always watch TV on Sundays. - pozeranie TV je výsledkom mojej pravidelnej rutiny
 • I‘ll be seeing Lisa tomorrow as usual. - moja zajtrajšia návšteva je časťou môjho plánu (harmonogramu)

Porovnajte:

   • I‘ll be seeing Lisa tomorrow as usual. - S budúcim časom priebehovým je dôraz na rutine, ktorú máme.
   • I am seeing her tomorrow instead of Monday this week. - Prítomný čas priebehový nám o rutine nič nehovorí. Hovorí iba o tom, čo je dohodnuté.

Prítomný čas jednoduchý by podobnú udalosť prezentoval ako časť rozvrhu.

    • We have our meeting tomorrow.

ZDVORILÁ OTÁZKA NA PLÁN

Budúci čas priebehový rovnako používame vtedy, ak sa zdvorilo pýtame na niekoho plány. Zaujíma nás, či tieto plány v blízkej budúcnosti zodpovedajú našim predstavám, túžbam, plánom apod.

 • Will you be using the phone for long? I need to make some phone calls.

BUDÚCE PLÁNY

Budúci čas priebehový rovnako používame, ak hovoríme o plánoch v budúcnosti. Má rovnaké použitie ako prítomný čas priebehový s budúcim významom.

 • We will be spending the summer in England. = We are spending the summer in England. (⇒ plán nášho leta)

Pozn. Viac sa o prítomnom čase priebehovom a jeho použití v budúcnosti dočítate v samostatnom článku TU.

V tomto význame medzi budúcim priebehovým časom a prítomným časom priebehovým nie je rozdiel. Vety majú teda rovnaký význam.

 • Bryan Adams will be performing in London in September.

VEĽMI FORMÁLNE ŽIADOSTI

Budúci čas priebehový rovnako ešte používame pre veľmi formálne a zdvorilé žiadosti. Toto použitie je typické pre 2. osoba (= you).

 • Will you be wanting anything else, sir?

!Budúci čas priebehový obyčajne nepoužívame v trpnom rode.

V budúcom čase priebehovom nepoužívame sloveso BE.

    • He will be in London this time next year.
    • He will be being in London this time next year.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Časy by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

3 thoughts on “Budúci čas priebehový (future continuous)

 1. Veľmi pekne ti ďakujem dnes píšeme písomku a ja neviem dobre ovládať časy ale tvoja stránka mi celkom pomohla. Určite sa budem ucit z tejto stránky. Mne vychádza na vysvedčení 3 a ak ju budem mať tak mi hrozí anglický tábor celé prazdniny čiže celé 2 mesiace. Ale ked sa budem ucit z tejto stránky tak tam ani nebudem musieť ist

Pridaj komentár