AS vs. LIKE (ako)

ikonkaaAS vs. LIKE (ako). V tomto článku si povieme ako vyjadríme slovenské “ako”. Upozorníme sa niekoľko chýb, ktorých sa dopúšťame pri tvorení viet s AS / LIKE. Pozrieme sa na rozdiel medzi LIKE / AS, ak sú vo vete ako predložky.

 


AS a LIKE sú predložkami alebo spojkami. Ak hovoríme o predložkách, AS a LIKE majú odlišné použitie.

LIKE znamená “ako” a používa sa vtedy, ak sa niečo niečomu podobá. LIKE sa teda “AKO” chápe vo význame PODOBNOSTI.

 • Like the other workers, he was fired without warning. → PODOBNOSŤ
 • We are like sisters. → PODOBNOSŤ (= v skutočnosti sestry nie sme)

Za LIKE sa môže tradične nachádzať podstatné meno, zámeno alebo gerundium.

  • like him.
  • like a lake.
  • like swimming.

AS znamená rovnako “ako“, no používa sa vtedy, ak nehovoríme o podobe ale o tom, čo niečo skutočne je. AS sa teda “AKO” chápe vo význame TOTOŽNOSTI. Niečo sa rovná niečomu.

 • She works as a teacher. → TOTOŽNOSŤ (= ona je učiteľka) (ona = učiteľka)
 • If you do something as a teenager, you do it when you are a teenager. (ty = teenager)
 • It came as a shock to her. (it = shock)

 • As your mother, I will buy it anyway. → AKO TVOJA MAMA (= ja som tvoja mama) (ja = mama) – vyjadrujeme totožnosť
 • Like your mother, I will buy it anyway.  AKO TVOJA MAMA (= podobne ako ona, v skutočnosti jeho mama nie je) – vyjadrujeme podobnosť

 

 • Bryan Adams is a great singer. No one else can sing like him.  … spievať ako on (= podobne ako on)
 • He acted as a singer.  … pôsobil ako spevák (= on je spevák) (on = spevák)

LIKE

Ak slovesá FEEL, TASTE, SMEEL, SOUND, LOOK spájame s podstatným menom, používame za nimi LIKE.

 • You look like your father. – …vyzerať ako
 • What does it taste like? – Ako to chutí?

AS

Za slovesa ako ACCEPT, REGARD, USE, BE KNOWN, DESCRIBE, REFER TO používame AS.

 • He was known as a very good singer.
 • He was regarded as a liar. – Brali ho za klamára.

Výnimky!

V týchto väzbách používame AS, nikdy nie LIKE!

 • AS USUAL (ako zvyčajne) → They were kind to us as usual. (O tejto väzbe sa viac dočítate v článku ČASTÉ CHYBY #3: “AS USUALLY”)
 • AS ALWAYS (ako vždy)
 • AS … AS (tak … ako) → She is as tall as I am. / She is as tall as me.
 • THE SAME AS (rovnako ako)

Vo väzbách AS YOU KNOW / AS I THOUGHT / AS I SAID / AS SHE EXPECTED.

Pri slovese SAY je možné vytvoriť túto väzbu aj s LIKE. (AS I SAID alebo LIKE I SAID)


Napríklad

Ak chceme uviesť príklad (= napr.), môžeme použiť buď LIKE alebo AS použité vo väzbe SUCH AS. Príklad však neuvádzame iba samotným AS.

 • I like singers like Bryan Adams, Sting etc. (Mám rád spevákov ako napríklad …)
 • I like singers such as Bryan Adams, Sting etc. (Mám rád spevákov ako napríklad …)
 • I like singers as Bryan Adams, Sting etc.

LIKE / AS + záporná veta

Dôležité je to, kde sa vo vete zápor nachádza. Porovnajte:

 • I don’t watch TV, like John. (John pozerá TV.)
 • Like John, I don’t watch TV. (John nepozerá TV.)

LOOK + …

Pri tvorení týchto viet si musíme uvedomiť jednu dôležitú vec. Ukážme si jeden častý kameň úrazov na slovese LOOK.

 • LOOK + prídavné meno = ak po LOOK chceme použiť prídavné meno (napr. vyzerá to zložito, náročne, milo apod.), v tomto prípade za LOOK nepoužijeme ani AS IF ani LIKE.
  • It looks perfect.
 • LOOK + podstatné meno = ak po LOOK chceme použiť podstatné meno (napr. vyzerá ako úplný iditot, vyzerá to ako zaujímavý nápad apod.), za LOOK musíme použiť LIKE.
  • He looks like a perfect idiot.
 • LOOK + vedľajšia veta = ak po LOOK chceme použiť celú vedľajšiu vetu (podmet + prísudok), musíme použiť AS IF / AS THOUGH (poprípade v neformálnej angličtine LIKE)
  • He looks as if he is a perfect idiot.

O tomto jave sa viac dočítate v článku: Spôsobové vety – AS IF / AS THOUGH.


LIKE / AS ako spojky

LIKE / AS nemusia byť použité iba ako predložky, ale aj ako spojky. Používajú sa rovnako, no líšia sa v miere formálnosti. Zatiaľčo AS je formálnejšie, LIKE sa používa predovšetkým v neformálnom štýle.

 • Leave it as it is.
 • Leave it like it is.

Po AS / LIKE (ako po spojke) nemusí nasledovať iba celá veta (podmet + prísudok), ale aj predložková väzba.

  • In 2004, as in 2000, they wanted to get some information.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in X versus Y by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár