• EnglishGuide / Your guide to English – angličtina online

Máj 08

AS vs. LIKE (ako)

Obtiažnosť:    
☆ ☆

ikonkaaAS vs. LIKE (ako). V tomto článku si povieme ako vyjadríme slovenské “ako”. Upozorníme sa niekoľko chýb, ktorých sa dopúšťame pri tvorení viet s AS / LIKE. Pozrieme sa na rozdiel medzi LIKE / AS, ak sú vo vete ako predložky.

Čítajte viac