HOME vs. AT HOME

ikonkaaAký je rozdiel medzi HOME / AT HOME? Správne je ARRIVE HOME alebo ARRIVE TO HOME? 

 


Pred HOME nepoužívame predložku TO!

Najčastejšia chyba je umiestňovať pred HOME predložku TO, ak pred sa pred ním nachádzajú slová ako ARRIVE / GO / COME / LEAVE apod. So slovesami, ktoré vyjadrujú smer a majú po sebe slovo HOME, žiadnu predložku nepoužívame!

 • They arrived home at 6 o’clock. (! NIE  They arrived to home at 6 o’clock.)
 • He came home two days ago. (! NIE  He came to home two days ago.)

Porovnajte:

 • He went to my office.
 • He went home.

Pozn. Ak po slovesách, ktoré vyjadrujú pohyb, smer z jedného bodu do druhého, nasleduje podstatné meno, najčastejšie si toto podstatné meno vyžaduje predložku. Toto však nie je prípad slova HOME.

HOME vs. AT HOME

Ak o smere nehovoríme, pred HOME používame predložku AT. Tú však často môžeme vynechať. Deje sa to predovšetkým v americkej angličtine.

 • He stayed home all day.
 • He stayed at home all day.

Pozor na nepoužívané väzby!

Niekedy sa stane, že chceme byť pri opisovaní situácie konkrétnejší. Potom sa stane, že tvoríme neexistujúce väzby s HOME, kde dávame zbytočné privlastňovacie zámena apod.

Vyhnite sa preto väzbám ako IN MY HOME, IN YOUR HOME apod.

 • I had to stay in my home to pack my bags.
 • I had to stay at home to pack my bags.

HOME so žiadnym členom

Zapamätajte si, že v ustálených väzbách s HOME nepoužívame žiaden člen.

 • AT HOME
 • LEAVE HOME
 • FROM HOME
 • GO HOME
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár