LOOSE, LOOSEN, LOSE, LOSS, LOST

LOOSE, LOOSEN, LOSE, LOSS, LOST? Rozdiel? Hmmm, ale aký?ikonkaa


Na začiatok sa zameriame na jeden z najdôležitejších rozdielov, o ktorom dnes budeme hovoriť.

LOSE vs. LOOSE (rozdiel vo výslovnosti):

 • LOSE = /luːz/
 • LOOSE = /luːs/

LOSE vs. LOOSE (rozdiel vo význame):

 • LOSE (verb) = stratiť, prísť o niečo (prácu, pozíciu)
 • LOSE (verb) = prehrať
 • LOOSE (adjective) = voľný, neuviazaný, nepevný
 • LOOSE (adjective) = rozpústený

LOSE (verb) = stratiť, prísť o niečo (prácu, pozíciu)

 • I’ve lost my wallet.1386278454vjw9a
 • My father lost his job 2 years ago.
 • I have nothing to lose. (= Nemám čo stratiť.)
 • Have you ever lost confidence in men?

LOSE (verb) = prehrať

LOSE sa význame “prehrať” viaže s niekoľkými dôležitými predložkami:

 • Ak niekto prehrá proti niekomupoužívame predložku TOSONY DSC
  • We always lose to Canada.
 • Ak zmieňujeme o koľko niekto prehralpoužívame predložku BY.
  • Our candidate for this post lost by only 10 points.

LOOSE (adjective) = voľný, neuviazaný, nepevný
 • I bought a loose blouse last week.file0001844660459
 • My daughter’s tooth is loose.
 • come loose – uvoľniť sa, povoliť (niečo)
 • set loose – prepustiť, oslobodiť
 • be set loose – byť vypustený (napr. zviera)

LOOSE (adjective) = rozpústený

 • Many girls try to attract boys by wearing their hair loose.

!

Vyhnite sa chybám…

 

 • My daughter’s tooth is lose.
 • My daughter’s tooth is loose.
 • We always loose to Canada.
 • We always lose to Canada.
 • The skirt is lose.
 • The skirt is loose.
 • I bought a loose /= luːz/ blouse last week. 
 • I bought a loose /= luːs/ blouse last week. 
 • I have nothing to lose /=  luːs/.
 • I have nothing to lose /= luːz/.

LOOSE (sloveso)pustiť, vypustiť, uvoľniť (= odopnúť) (hl. o zvieratách)

 • The prime minister loosed an immoderate tirade against the president.

pozn. TIRADE /taɪˈreɪd/ – (rečnícka) tiráda (prejav plný kritiky voči komu/čomu)


LOOSEN (sloveso) = povoliť, uvoľniť (niečo, čo je stiahnuté)
 • His father loosened his belt and tie. (= niečo chceme uvoľniť – urobiť menej stiahnutým)
 • He was unable to loosen a nut (= povoliť maticu) but he didn’t give me a ring.

LOOSEN používame predovšetkým v týchto situáciach:file5801252885902

 • LOOSEN (= zmierniť) nejaký zákon alebo nariadenie (tieto zákony a nariadenia sa stávajú menej striktnými)
 • LOOSEN (= oslabiť) väzby medzi ľuďmi / skupinou ľudí
 • LOOSEN  (= uvoľniť) naše oblečenie (niečo si rozopneme alebo uvoľníme apod.)
  • loosen your tie – uvoľniť si kravatu

LOSS = strata, úbytok

 • loss of something – strata, úbytok čoho
 • weight loss – (s)chudnutie, strata váhy
 • memory loss – strata pamäti
 • loss of sight – strata zraku
 • loss of status – strata prestíže
 • loss of consciousness – strata vedomia
 • financial losses – finančné straty
 • blood loss / loss of blood – strata krvy
 • at a loss – so stratou
 • be at a loss – byť v rozpakoch
 • be at a loss for words – nevedieť, čo povedať
 • be at a loss (how) to do sth – nevedieť si rady s čím

LOST = stratený, zblúdený // celý nesvoj // dávny (= dávno minulý) // premrhaný (= nevyužitý)

LOST je “past tense” a “past participle” od slovesa LOSE.

LOST je rovnako aj prídavným menom.

 • get lost – stratiť sa, zablúdiť
 • They often get lost in New York.
 • five girls searching for a lost book
 • My wallet got lost.
 • a lost civilisation
 • lost money – vyhodené peniaze
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in X versus Y by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár