WINK vs. BLINK (= žmurkať)

ikonkaaČlánok venovaný rozdielu medzi slovesami WINK a BLINK vo význame “(za)žmurkať”.


WINK /wɪŋk/ - žmrknúť, (za)žmurkať

M3352M-1009

WINK používame vtedy, keď chceme opísať dej, kedy človek zatvorí na chvíľu jedno oko a následne ho otvorí, pričom toto gesto je úmyselné a slúži ako istý druh komunikácie (= signál) medzi ľuďmi.

Navzájom si cez toto gesto dávame signál napr. že niečo je len vtip, tajomstvo apod.

  • My girlfriend winked at me mischievously (= nezbedne).
  • Stop winking at me!
  • give sb a wink – mrknúť na koho

pozn. Za slovesom WINK často používame predložku AT, ak za ním nasleduje osoba.


BLINK /blɪŋk/(za)žmurkať, mrknúť

1350067504n782e

BLINK používame naopak vtedy, ak opisujeme podmienený reflex zatvárania oboch očí, ktorý si neuvedomujeme. Je to teda istý druh podvedomej činnosti

Podvedome môžeme žmurkať napr. aj keď sme vystrašený / prekvapený apod.

  • He was blinking in disbelief (= neveriaco).
  • give a blink – mrknúť
  • without a blink – bez mrknutia oka
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár