Commonly confused words #4

testik4. test v seriáli “Commonly confused words”. Neváhajte a otestujte sa!


Chcete sa dočítať o testoch Commonly confused words” viac? Neviete ako s nimi správne pracovať alebo na čo tieto testy vlastne slúžia? Prečítajte si pred vypracovaním testu tento článok: Commonly confused words – Úvod


Commonly confused words #4

Question 1
They ___________ freedom.
A
have a lack
B
are lacking
C
lack
Question 1 Explanation: 
sloveso -> LACK sth (bez predložky) -> They lack freedom.

podstatné meno -> (A) LACK OF sth -> They have a lack of freedom.

prídavné meno -> BE LACKING IN sth -> They are lacking in freedom.
Question 2
"The most imaginative people are the most ___________: for them everything is possible." (Alexander Chase)
A
credible
B
credulous
C
creditable
Question 2 Explanation: 
CREDIBLE (adj) – dôveryhodný, spoľahlivý, vierohodný

CREDULOUS /ˈkredjələs/ (adj) – dôverčivý, ľahkoverný (až naivný)

CREDITABLE /ˈkredɪtəbl/ (adj) – veľmi slušný, úctyhodný, chvályhodný
Question 3
She is a ___________ driver because she never obeys the traffic rules.
A
negligent
B
negligible
Question 3 Explanation: 
NEGLIGENT /ˈneɡlɪdʒənt/ (adj) – nedbanlivý, ľahostajný (= not being careful)

NEGLIGIBLE /ˈneɡ.lɪ.dʒə.bl̩/ (adj) – zanedbateľný, nepatrný (= very unimportant)
Question 4
The school is said to be very ___________. The teachers allow their students to do whatever they like.
A
permissible
B
permissive
Question 4 Explanation: 
PERMISSIBLE (adj) = prípustný, dovolený (= permitted, allowable)

PERMISSIVE (adj) = tolerantný, zhovievavý, liberálny, benevolentný (= tolerant)
Question 5
Our business trip was cancelled because of a critical ___________ of funding.
A
lack
B
lacking
Question 5 Explanation: 
Ak je LACK vo vete PODSTATNÝM MENOM - predložku OF použijeme!

Ak je LACK vo vete SLOVESOM - predložku OF nepoužívame!

Pred LACKING ako PRÍDAVNÝM MENOMpoužívame predložku IN.
Question 6
"Propaganda, to be effective, must be believed. To be believed, it must be ___________. To be ___________, it must be true." (Hubert H. Humphrey)
A
creditable / creditable
B
credulous / credulous
C
credible / credible
Question 6 Explanation: 
CREDIBLE (adj) – dôveryhodný, spoľahlivý, vierohodný

CREDULOUS /ˈkredjələs/ (adj) – dôverčivý, ľahkoverný (až naivný)

CREDITABLE /ˈkredɪtəbl/ (adj) – veľmi slušný, úctyhodný, chvályhodný
Question 7
The earthquake had only a ___________ impact on our economy.
A
negligible
B
negligent
Question 7 Explanation: 
NEGLIGENT /ˈneɡlɪdʒənt/ (adj) – nedbanlivý, ľahostajný (= not being careful)

NEGLIGIBLE /ˈneɡ.lɪ.dʒə.bl̩/ (adj) – zanedbateľný, nepatrný (= very unimportant)
Question 8
What is the ___________ level of nitrate in drinking water?
A
permissible
B
permissive
Question 8 Explanation: 
PERMISSIBLE (adj) = prípustný, dovolený (= permitted, allowable)

PERMISSIVE (adj) = tolerantný, zhovievavý, liberálny, benevolentný (= tolerant)
Question 9
His colleague is found to be lacking ___________ confidence.
A
-
B
in
C
of
D
from
Question 9 Explanation: 
Ak je LACK vo vete PODSTATNÝM MENOM - predložku OF použijeme!

Ak je LACK vo vete SLOVESOM - predložku OF nepoužívame!

Pred LACKING ako PRÍDAVNÝM MENOMpoužívame predložku IN.
Question 10
It is not ___________ for drivers to park their cars here.
A
permissive
B
permissible
Question 10 Explanation: 
PERMISSIBLE (adj) = prípustný, dovolený (= permitted, allowable)

PERMISSIVE (adj) = tolerantný, zhovievavý, liberálny, benevolentný (= tolerant)
There are 10 questions to complete.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in TESTY A KVÍZY, Testy slovnej zásoby by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár