Stupňovanie prísloviek v angličtine (comparative and superlative adverbs)

AAaStupňovanie prísloviek v angličtine (comparative and superlative adverbs).

 


Základné informácie o príslovkách

Väčšina prísloviek sa tvorí pomocou koncovky -ly, ktorú pridávame k prídavnému menu.

 • Napr. “serious” sa zmení na “seriously“.

Niektoré príslovky však majú rovnaký tvar ako prídavné mená.

 • Napr. “fast” sa nezmení a zostáva ako “fast” aj vo forme príslovky.

Niektoré prídavné mená sa končia na -ly, no nejde však o príslovky.

 • Napr. brotherly (bratský), cowardly (zbabelý), likely (pravdepodobný), friendly (priateľský), lovely (pôvabný), lively (živý), silly (hlúpy), ugly (škaredý) apod.

Príslovky z týchto prídavných mien sa netvoria pomocou pridaním ešte jedného -ly, ale dosadením do väzieb “in a (dané prídavné meno) way / manner / fashion“.

  • Napr. in a friendly way (priateľsky) apod.


Stupňovanie prísloviek

Príslovky v angličtine majú tri stupne:

 1. Základný tvar  napr. easily, fast, hard, patiently …
 2. Druhý stupeň (comparative Používame, aby sme porovnali deje, ktoré sú od seba odlišné. (napr. earlier, more beautifully …)
 3. Tretí stupeň (superlative Používame, aby sme porovnali dej jedného člena skupiny ľudí alebo vecí s celou skupinou, do ktorej patrí. (napr. fastest, most slowly, earliest …)

Ak má príslovka rovnaký tvar ako prídavné meno, druhý stupeň tvoríme pomocou prípony -ER a tretí stupeň pomocou prípony -EST. Jedná sa predovšetkým o jednoslabičné príslovky.

 • FASTFASTER FASTEST
 • HARDHARDER HARDEST
 • LONG → LONGER LONGEST
 • SOON → SOONER SOONEST
 • NEAR → NEARER NEAREST
 • HIGH → HIGHER HIGHEST

Príslovky, ktoré sú odvodené príponou -ly, sa stupňujú opisne pomocou MORE v druhom stupni a MOST v treťom stupni. Do tejto skupiny patria rovnako aj dvojslabičné príslovky.

 • CLEVERLY → MORE CLEVERLY → MOST CLEVERLY
 • ANGRILY →  MORE ANGRILY MOST ANGRILY
 • SLOWLY → MORE SLOWLY → MOST SLOWLY

Príslovka EARLY sa vždy stupňujeme pomocou prípon -ER / -EST. (earlier / earliest)

Príslovky OFTEN / QUICKLY / SLOWLY môžeme stupňovať obidvoma spôsobmi. Pomocou MORE / MOST ich tvoríme predovšetkým v spisovnej angličtine.

Príslovky, ktoré sú odvodené od prídavných mien, ktoré sa stupňujú nepravidelne, stupňujeme rovnako nepravidelne.

 • LITTLE (málo) → LESS → LEAST
 • MUCH / MANY (veľa) → MORE → MOST
 • FAR (ďaleko) → FURTHER (FARTHER) → FURTHEST (FARTHEST)
 • WELL (dobre) → BETTER → BEST
 • BADLY (zle) → WORSE → WORST
  • He works the best of all. – Pracuje najlepšie zo všetkých

Príklady viet:

 • John is jogging more slowly than usual today.
 • Could you speak more slowly?

Zdôraznenie druhého stupňa

Druhý stupeň môžeme rovnako zdôrazniť a zároveň tak spresniť jeho význam pomocou týchto slov:

 • far (ďaleko)
 • even (dokonca)
 • hardly (sotva)
 • a lot / lots / (very) much (oveľa)
 • a bit / a little (trochu)
 • rather / slightly (trochu)
  • She behaves even worse than before.
  • He seems slightly better today.

 Príslovky, ktoré nestupňujeme – nestupňovateľné!

Frekvenčné príslovky patria medzi príslovky, ktoré spravidla nestupňujeme (napr. always / usually / sometimes / never / rarely  …)

Medzi ďalšie patria ABSOLUTELY  / HERE  / ABROAD / INDEED a ďalšie…

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár