Stupňovanie prísloviek v angličtine (comparative and superlative adverbs)

AAaStupňovanie prísloviek v angličtine (comparative and superlative adverbs).

 


Základné informácie o príslovkách

Väčšina prísloviek sa tvorí pomocou koncovky -ly, ktorú pridávame k prídavnému menu.

 • Napr. “serious” sa zmení na “seriously“.

Niektoré príslovky však majú rovnaký tvar ako prídavné mená.

 • Napr. “fast” sa nezmení a zostáva ako “fast” aj vo forme príslovky.

Niektoré prídavné mená sa končia na -ly, no nejde však o príslovky.

 • Napr. brotherly (bratský), cowardly (zbabelý), likely (pravdepodobný), friendly (priateľský), lovely (pôvabný), lively (živý), silly (hlúpy), ugly (škaredý) apod.

Príslovky z týchto prídavných mien sa netvoria pomocou pridaním ešte jedného -ly, ale dosadením do väzieb “in a (dané prídavné meno) way / manner / fashion“.

  • Napr. in a friendly way (priateľsky) apod.

Stupňovanie prísloviek

Príslovky v angličtine majú tri stupne:

 1. Základný tvar  napr. easily, fast, hard, patiently …
 2. Druhý stupeň (comparative Používame, aby sme porovnali deje, ktoré sú od seba odlišné. (napr. earlier, more beautifully …)
 3. Tretí stupeň (superlative Používame, aby sme porovnali dej jedného člena skupiny ľudí alebo vecí s celou skupinou, do ktorej patrí. (napr. fastest, most slowly, earliest …)

Ak má príslovka rovnaký tvar ako prídavné meno, druhý stupeň tvoríme pomocou prípony -ER a tretí stupeň pomocou prípony -EST. Jedná sa predovšetkým o jednoslabičné príslovky.

 • FASTFASTER FASTEST
 • HARDHARDER HARDEST
 • LONG → LONGER LONGEST
 • SOON → SOONER SOONEST
 • NEAR → NEARER NEAREST
 • HIGH → HIGHER HIGHEST

Príslovky, ktoré sú odvodené príponou -ly, sa stupňujú opisne pomocou MORE v druhom stupni a MOST v treťom stupni. Do tejto skupiny patria rovnako aj dvojslabičné príslovky.

 • CLEVERLY → MORE CLEVERLY → MOST CLEVERLY
 • ANGRILY →  MORE ANGRILY MOST ANGRILY
 • SLOWLY → MORE SLOWLY → MOST SLOWLY

Príslovka EARLY sa vždy stupňujeme pomocou prípon -ER / -EST. (earlier / earliest)

Príslovky OFTEN / QUICKLY / SLOWLY môžeme stupňovať obidvoma spôsobmi. Pomocou MORE / MOST ich tvoríme predovšetkým v spisovnej angličtine.

Príslovky, ktoré sú odvodené od prídavných mien, ktoré sa stupňujú nepravidelne, stupňujeme rovnako nepravidelne.

 • LITTLE (málo) → LESS → LEAST
 • MUCH / MANY (veľa) → MORE → MOST
 • FAR (ďaleko) → FURTHER (FARTHER) → FURTHEST (FARTHEST)
 • WELL (dobre) → BETTER → BEST
 • BADLY (zle) → WORSE → WORST
  • He works the best of all. – Pracuje najlepšie zo všetkých

Príklady viet:

 • John is jogging more slowly than usual today.
 • Could you speak more slowly?

Zdôraznenie druhého stupňa

Druhý stupeň môžeme rovnako zdôrazniť a zároveň tak spresniť jeho význam pomocou týchto slov:

 • far (ďaleko)
 • even (dokonca)
 • hardly (sotva)
 • a lot / lots / (very) much (oveľa)
 • a bit / a little (trochu)
 • rather / slightly (trochu)
  • She behaves even worse than before.
  • He seems slightly better today.

 Príslovky, ktoré nestupňujeme – nestupňovateľné!

Frekvenčné príslovky patria medzi príslovky, ktoré spravidla nestupňujeme (napr. always / usually / sometimes / never / rarely  …)

Medzi ďalšie patria ABSOLUTELY  / HERE  / ABROAD / INDEED a ďalšie…

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Príslovky by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár