Nepriame vyjadrovanie (personal / impersonal constructions in passive)

AAaNepriame vyjadrovanie v trpnom rode (personal / impersonal constructions in passive). Napr. IT IS SAID THAT … / HE IS SAID TO … apod.


NEPRIAME VYJADROVANIE opisuje, čo ľudia hovoria, čo si myslia, čo vedia apod. Pri týchto tvrdeniach si hovoriaci nie je 100% istý, že to, čo zmieňuje je úplnou pravdou. V týchto väzbách teda hovoríme o tom, čo je vo všeobecnosti známe, čo sa o čom hovorí, čo sa za čo považuje apod.

 • V činnom rode sa na vyjadrenie podobných myšlienok používajú väzby ako napr.:

They say (that) …

People say (that) …

 • V trpnom rode hlavne tieto dve väzby:

impersonal structure  IT + SLOVESO BE (v správnom čase) + MINULÉ PRÍČASTIE PLNOVÝZNAMOVÉHO SLOVESA (napr. said / considered …) + THAT + VEDĽAJŠIA VETA

personal structure → PODMET + SLOVESO BE (v správnom čase) + MINULÉ PRÍČASTIE PLNOVÝZNAMOVÉHO SLOVESA (napr. said / considered …) + TO-INFINITÍV

Tieto štruktúry prekladáme ako “hovorí sa, že … / údajne je …” apod.


Uveďme si na začiatok jeden príklad, kde tú istú vetu z činného rodu pretvoríme pomocou vyššie spomínaného nepriameho vyjadrovania do trpného rodu:

 • ČINNÝ ROD:  People believe he is a liar.
 • TRPNÝ ROD: (personal construction)He is believed to be a liar. (= Vraj je klamár.)
                          (impersonal construction) It is believed that he is a liar. (= Panuje názor, že…)
  • It is said that she is very rich. ALEBO She is said to be very rich. (= Tieto vety prakticky znamenajú People say that she is very rich.)

IMPERSONAL CONSTRUCTIONS („IT IS SAID THAT …″)

Tieto väzby tvoríme podľa tohto vzorca:

123123IT + SLOVESO BE (v správnom čase) + MINULÉ PRÍČASTIE PLNOVÝZNAMOVÉHO SLOVESA (napr. said / considered …) + THAT + VEDĽAJŠIA VETA

Namiesto slovesa SAY, ktoré je najbežnejšie, môžeme použiť aj THINK / BELIEVE / CLAIM / ESTIMATE a ďalšie.

 • Po väzbe typu IT IS SAID THAT zvyšok vety zopakujeme bez zmeny.
 • Po tejto väzbe v minulom čase napr. IT WAS SAID THAT zvyšok vety zopakujeme, no uplatníme na ňom pravidlo o súslednosti časov (podobne ako v nepriamej reči).

Pozn. Viac sa o nepriamej reči dočítate v samostatnom článku: Nepriama reč (reported speech)

  • The company is losing a lot of money.
  • It is said that the company is losing a lot of money.

PERSONAL CONSTRUCTIONS („HE IS SAID TO BE …″)

Tieto väzby tvoríme podľa tohto vzorca:

123123PODMET + SLOVESO BE (v správnom čase) + MINULÉ PRÍČASTIE PLNOVÝZNAMOVÉHO SLOVESA (napr. said / considered …) + TO-INFINITÍV

Namiesto slovesa SAY, ktoré je najbežnejšie, môžeme použiť aj BELIEVE / CONSIDER / SAY / SUPPOSE / THINK a ďalšie.

Všimnite si, ako sa vety z činného rodu prevádzajú na tieto nepriame väzby. Treba si veľmi pozorne všímať tvar jednotlivých slovies vo vete. V týchto vetách používame infinitív, ktorý nám pomáha ozrejmiť vzťah medzi tým, kedy sa o niečom hovorí a tým, kedy sa to reálne stalo:

 • prítomný infinitív (to be / to be reading / to be eaten …)  vyjadruje súčasný dej s časom v hlavnej vete
 • minulý infinitív (to have been / to have been reading / to have been lost …) ⇒ vyjadruje dej, ktorý sa stal skôr pred dejom v hlavnej vete (popisujeme udalosť, ktorá sa už stala)

PRÍTOMNÝ PASÍV + PRÍTOMNÝ INFINITÍV

 • činný rod: People say he is a liar.
 • trpný rod: He is said (= prítomný pasív) to be (= prítomný infinitív) a liar. (= čo ľudia hovoria TERAZ ohľadom TERAJŠEJ situácie)

PRÍTOMNÝ PASÍV + MINULÝ INFINITÍV

 • činný rod: People say he was a liar.
 • trpný rod: He is said (= prítomný pasív) to have been (= minulý infinitív) a liar. (= čo ľudia hovoria TERAZ ohľadom MINULEJ situácie)

MINULÝ PASÍV + PRÍTOMNÝ INFINITÍV = hovoríme o deji / stave v čase, keď toto tvrdenie bolo vyslovené (= dva súčasné deje)

 • činný rod: People said he was a liar.
 • trpný rod: He was said (= minulý pasív) to be (= prítomný infinitív) a liar. (= čo ľudia hovorili V TEJ DOBE o situácii V TEJ DOBE – súčasné deje)

MINULÝ PASÍV + MINULÝ INFINITÍV = hovoríme o deji stave pred časom, keď toto tvrdenie bolo vyslovené (= druhý dej sa stal skôr)

 • činný rod: Peple said he had been a liar.
 • trpný rod: He was said (= minulý pasív) to have been (= minulý infinitív) a liar. (= čo ľudia hovorili V TEJ DOBE o situácii, ktorá sa odohrala EŠTE PREDTÝM – druhý dej sa stal skôr)

Priebehová forma

V týchto štruktúrach môžeme použiť rovnako aj priebehový infinitív:

prítomný priebehový infinitív (napr. od slovesa read) → to be reading

  • činný rod: He is reading a good novel.
  • trpný rod: He is said to be reading a good novel.

minulý priebehový infinitív (napr. od slovesa read) → to have been reading

  • činný rod: He has / had been reading a good novel.
  • trpný rod: He is said to have been reading a good novel.

Infinitív v pasívnom tvare

V týchto štruktúrach môžeme použiť rovnako aj infinitív v pasívnom tvare:

prítomný pasívny infinitív (napr. od slovesa eat) → to be eaten

 • trpný rod: The food is known to be eaten with chopsticks.

minulý pasívny infinitív (napr. od slovesa lose) → to have been lost

 • trpný rod: The diamonds were believed to have been lost.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Trpný rod by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár