PRÍDAVNÉ MENÁ v prívlastku a v prísudku

slovnedruhyPočuli ste niekedy o “ATTRIBUTIVE ADJECTIVES” – teda “prídavných menách v prívlastku” a “PREDICATIVE ADJECTIVES” – “prídavných menách v prísudku”? Podľa názvu sa môže zdať, že dnešný článok je určený pokročilým študentom, no opak je však pravdou. Tento článok bude užitočný aj pre menej pokročilých angličtinárov.


V anglickej vete môže byť prídavné meno na dvoch základných miestach, a to:
 1. pred podstatnými menami v prívlastku
 2. za slovesom v prísudku (bez podstatného mena)
ATTRIBUTIVE ADJECTIVES

Prídavné mená, ktoré stoja pred podstatnými menami nazýva prívlastkové (= attributive adjectives).

PREDICATIVE ADJECTIVES

Prídavné mená, ktoré stoja za podstatnými menami a nasledujú po slovese (napr. BE, LOOK, SEEM, BECOME atd.) nazývame prísudkové (= predicative ajdectives).


Príklady:

 • She has a big car prídavné meno sa nachádza pred podstatným menom, ktoré bližšie určuje, preto ide o prívlastkové prídavné meno (= attributive adjectives).
 • My mum is very patient. → prídavné meno sa nachádza po podstatnom mene, ktoré opisuje a rovnako aj pred slovesom, preto ide o prísudkové prídavné meno (= predicative ajdectives)

V angličtine môže byť väčšina prídavných mien:

A.)   aj v prívlastku aj v prísudku bez zmeny vo význame

 • I bought a cheap car. (= v prívlastku)
 • This car is cheap. (= v prísudku)
 • We have a big house. (= v prívlastku)
 • Our house is big. (= v prísudku)

B.)   aj v prívlastku aj v prísudku so zmenou vo význame

 • I am sorry I am late. (BE LATE – prísť neskoro)
 • I miss my late grandmother. (LATE – zosnulý)

Existujú však výnimky. Niektoré prídavné mená sa nenachádzajú v oboch pozíciach, no iba v jednej. Tieto prídavné mená sa je potrebné naučiť, aby sme ich správne používali:

C.)   iba v prívlastku

Tento zoznam je len informačný. Určite nezhŕňa všetky prídavné mená, ktoré do tejto kategórie patria:

 • SOLE – jediný
 • CHIEF - hlavný
 • MAIN - hlavný
 • UTTER - úplný
 • LITTLE – malý
 • ELDER - starší
 • SHEER – číry, úplný
 • MERE – číry, obyčajný
 • UTTER - úplný
 • MAIN – hlavný
 • ONLY – jediný
 • PRINCIPAL - hlavný
 • LIVE - živý

Príkladové vety:

ELDER

 • Her elder daughter is a shop assistant.
 • His eldest brother lives in Kosice.
 • My eldest sister is ten years older than me. (My eldest sister is ten years elder than me.) → ELDER sa vyskytuje iba v prívlastku!

LIVE

 • There are live animals. → LIVE sa vyskytuje iba v prívlastku
 • Those animals are still alive.  ALIVE sa vyskytuje iba v prísudku (Those animals are still live.)

Ďalšie príklady:

 • You are an utter fool. (That fool is utter.)
 • The principal aim of EnglishGuide is to teach English. (This aim is principal.)

D.)   iba v prísudku

Nasledujúce prídavné mená sa prevažne viažu so slovesom “(TO) BE“.

Začínajúce na “a-“:

 • ALOOF – odmeraný
 • ABLAZE – horiaci (v plameňoch)
 • AFRAID – bojazlivý
 • ALIKE – rovnaký
 • ALONE – sám
 • ALIVE - živý
 • ASLEEP – spiaci
 • AWAKE - bdejúci
 • (UN)AWARE – (ne)vedomý
 • ASHAMED – hanbiaci sa (zahanbený)

Ostatné:

 • CONTENT - spokojný
 • GLAD – potešený (rád)
 • PLEASED – potešený
 • UPSET – znepokojený
 • WELL - v poriadku (zdravý)

Príkladové vety:

 • The girl is awakeYou can ring her back. -> AWAKE sa vyskytuje iba v prísudku – nemôže teda stáť pred podstatným menom (The awake girl is making a phone call.)
 • I am content with their projects.
 • Her father is well. -> WELL sa vyskytuje iba v prísudku – nemôže teda stáť pred podstatným menom (Her well father is at home.)

Problematika, ktorou sme sa v dnešnom článku zaoberali nie je tak čierno – biela ako to vyzerá. S prídavnými menami v prísudku a v prívlastku je to oveľa komplikovanejšie. My sme si ukázali to najzákladnejšie, čo sa tejto problematiky týka. Niekedy v budúcnosti sa na nich určite pozrieme detailnejšie. 

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Prídavné mená by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár