PRÍDAVNÉ MENÁ v prívlastku a v prísudku

slovnedruhyPočuli ste niekedy o “ATTRIBUTIVE ADJECTIVES” – teda “prídavných menách v prívlastku” a “PREDICATIVE ADJECTIVES” – “prídavných menách v prísudku”? Podľa názvu sa môže zdať, že dnešný článok je určený pokročilým študentom, no opak je však pravdou. Tento článok bude užitočný aj pre menej pokročilých angličtinárov.


V anglickej vete môže byť prídavné meno na dvoch základných miestach, a to:
 1. pred podstatnými menami v prívlastku
 2. za slovesom v prísudku (bez podstatného mena)
ATTRIBUTIVE ADJECTIVES

Prídavné mená, ktoré stoja pred podstatnými menami nazýva prívlastkové (= attributive adjectives).

PREDICATIVE ADJECTIVES

Prídavné mená, ktoré stoja za podstatnými menami a nasledujú po slovese (napr. BE, LOOK, SEEM, BECOME atd.) nazývame prísudkové (= predicative ajdectives).


Príklady:

 • She has a big car prídavné meno sa nachádza pred podstatným menom, ktoré bližšie určuje, preto ide o prívlastkové prídavné meno (= attributive adjectives).
 • My mum is very patient. → prídavné meno sa nachádza po podstatnom mene, ktoré opisuje a rovnako aj pred slovesom, preto ide o prísudkové prídavné meno (= predicative ajdectives)

V angličtine môže byť väčšina prídavných mien:

A.)   aj v prívlastku aj v prísudku bez zmeny vo význame

 • I bought a cheap car. (= v prívlastku)
 • This car is cheap. (= v prísudku)
 • We have a big house. (= v prívlastku)
 • Our house is big. (= v prísudku)

B.)   aj v prívlastku aj v prísudku so zmenou vo význame

 • I am sorry I am late. (BE LATE – prísť neskoro)
 • I miss my late grandmother. (LATE – zosnulý)

Existujú však výnimky. Niektoré prídavné mená sa nenachádzajú v oboch pozíciach, no iba v jednej. Tieto prídavné mená sa je potrebné naučiť, aby sme ich správne používali:

C.)   iba v prívlastku

Tento zoznam je len informačný. Určite nezhŕňa všetky prídavné mená, ktoré do tejto kategórie patria:

 • SOLE – jediný
 • CHIEF - hlavný
 • MAIN - hlavný
 • UTTER - úplný
 • LITTLE – malý
 • ELDER - starší
 • SHEER – číry, úplný
 • MERE – číry, obyčajný
 • UTTER - úplný
 • MAIN – hlavný
 • ONLY – jediný
 • PRINCIPAL - hlavný
 • LIVE - živý

Príkladové vety:

ELDER

 • Her elder daughter is a shop assistant.
 • His eldest brother lives in Kosice.
 • My eldest sister is ten years older than me. (My eldest sister is ten years elder than me.) → ELDER sa vyskytuje iba v prívlastku!

LIVE

 • There are live animals. → LIVE sa vyskytuje iba v prívlastku
 • Those animals are still alive.  ALIVE sa vyskytuje iba v prísudku (Those animals are still live.)

Ďalšie príklady:

 • You are an utter fool. (That fool is utter.)
 • The principal aim of EnglishGuide is to teach English. (This aim is principal.)

D.)   iba v prísudku

Nasledujúce prídavné mená sa prevažne viažu so slovesom “(TO) BE“.

Začínajúce na “a-“:

 • ALOOF – odmeraný
 • ABLAZE – horiaci (v plameňoch)
 • AFRAID – bojazlivý
 • ALIKE – rovnaký
 • ALONE – sám
 • ALIVE - živý
 • ASLEEP – spiaci
 • AWAKE - bdejúci
 • (UN)AWARE – (ne)vedomý
 • ASHAMED – hanbiaci sa (zahanbený)

Ostatné:

 • CONTENT - spokojný
 • GLAD – potešený (rád)
 • PLEASED – potešený
 • UPSET – znepokojený
 • WELL - v poriadku (zdravý)

Príkladové vety:

 • The girl is awakeYou can ring her back. -> AWAKE sa vyskytuje iba v prísudku – nemôže teda stáť pred podstatným menom (The awake girl is making a phone call.)
 • I am content with their projects.
 • Her father is well. -> WELL sa vyskytuje iba v prísudku – nemôže teda stáť pred podstatným menom (Her well father is at home.)

Problematika, ktorou sme sa v dnešnom článku zaoberali nie je tak čierno – biela ako to vyzerá. S prídavnými menami v prísudku a v prívlastku je to oveľa komplikovanejšie. My sme si ukázali to najzákladnejšie, čo sa tejto problematiky týka. Niekedy v budúcnosti sa na nich určite pozrieme detailnejšie. 

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár