CUSTOM vs. HABIT

ikonkaaCUSTOM alebo HABIT? Ste z toho zmätení? Neviete kedy použiť jedno a kedy druhé? V tom prípade ste tu na správnom mieste. Po preštudovaní tohto článku by vám nemalo správne používanie týchto dvoch slovíčok robiť žiaden problém.


CUSTOM-habit

CUSTOM (noun)= tradícia, zvyklosť (obyčaj)

 • If you want to travel around the world, you should learn about the customs of every country you visit in order not to get into trouble.file0002081215668
 • In Slovakia, it’s the custom for brides to get married in white dress.= (v spoločnosti je takáto forma pre svadbu zaužívaná, teda vytvára nejakú tradíciu (zvyklosť).

CUSTOM vytvýra prídavné meno CUSTOMARY s významom “tradičný (= ktorý je vo zvyku)

 • It is customary (for somebody) to do something.

Podstatné meno CUSTOM označuje určitú tradíciu, zvyklosť, niečo všeobecne zaužívané a spoločnosťou prijímané, a teda pravidelne sa v určitom čase opakujúce. Je to teda spoločensky daná činnosť (napr. chodiť na pohreb v čiernom, podať si ruku pri stretnutí apod.)


HABIT (noun) = návyk (= zvyk), zlozvyk (= bad habit)

 • I have been in the habit of biting my nails for 10 years.
 • Telling the truth is definitely a good habit.
 • I can do this homework for you but don’t let it become a habit.

Ako ste si mohli všimnúť vyššie, slovo HABIT sa často vyskytuje v mnohých kolokáciach. Niektoré si spomenieme:

 • BE IN THE HABIT OF doing sth -> mať vo zvyku robiť niečo
 • HAVE A/THE HABIT OF DOING sth -> mať vo zvyku robiť niečo
 • DO sth FROM FORCE OF HABIT -> robiť niečo zo zvyku
 • DO sth OUT OF HABIT -> robiť niečo zo zvyku
 • BREAK THE HABIT -> odvyknúť si
 • GET OUT OF THE HABIT OF sth -> odvyknúť si od čoho
 • GET INTO / IN THE HABIT (OF DOING something) -> začať s nejakým zvykom (zlozvykom)

file0002002758523Podstatné meno HABIT teda označuje určitý zvyk (návyk), ktorý môže byť zlý (teda zlozvyk), alebo aj dobrý. Takéto zvyky vykonávame často i nevedomky, nechcene, alebo automaticky ich opakujeme. (napr. fajčenie, ohrýzanie nechtov, čítanie si pred spaním, včasné vstávanie…)

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Zuzana Kršáková

Zuzana Kršáková

krsakova.zuzana@gmail.com
Študentka angličtiny, držiteľka Cambridgského ceritifkátu CAE (úroveň C1). Má niekoľkoročné skúsenosti s doučovaním a prípravou žiakov na medzinárodné skúšky. Miluje reggae, anglicky hovoriace krajiny a ľudí so zmyslom pre humor.
Zuzana Kršáková

Latest posts by Zuzana Kršáková (see all)

This entry was posted in X versus Y by Zuzana Kršáková. Bookmark the permalink.
Zuzana Kršáková

About Zuzana Kršáková

Študentka angličtiny, držiteľka Cambridgského ceritifkátu CAE (úroveň C1). Má niekoľkoročné skúsenosti s doučovaním a prípravou žiakov na medzinárodné skúšky. Miluje reggae, anglicky hovoriace krajiny a ľudí so zmyslom pre humor.

Pridaj komentár