PRÍDAVNÉ MENÁ s -ing / -ed

slovnedruhy“I am interested / interesting in travelling?” Ktorá možnosť je správna? Aký je rozdiel medzi prídavnými menami končiacimi na ING a ED? Téma tohto článku je snáď už nad slnko jasná…


V angličtine vieme z niektorých slovies vytvoriť prídavné mená s koncovkou ‘-ing‘ alebo ‘-ed‘.

Untitled 66

Takýmito slovesami sú napr.:

 • AMAZE
 • ANNOY
 • ASTONISH
 • FRIGHTEN
 • EXCITE
 • BORE
 • TIRE
 • EXHAUST
 • INTEREST

interested

Takto vytvorené prídavné mená nevyjadrujú to isté. Napr. príd. meno INTERESTING nemôžeme voľne zamieňať s príd. menom INTERESTED.


‘-ing’ adjectives

 • He’s an interesting singer.
 • an annoying habit

-ing prídavné mená opisujú charakter podmetu (= vyjadrujú vlastnosti vecí, osôb, dejov).

 • It was an amazing trip. -> Aký bol ten výlet? Za aký ho pokladám? Ako ho viem vlastnosťami charakterizovať? (= bol jednoducho skvelý)
 • an interesting film -> Aká je charakteristická črta filmu? Aký ten film je? (= zaujímavý)

‘-ed’ adjectives

 • I am frightened of spiders.
 • I am shocked.

-ed prídavné mená opisujú pocity podmetu (= ako sa cíti / čo vnútorne prežíva / aký má k niečomu postoj).

 • I am interested in hockey. -> Aký postoj zaujímam voči hokeju? (= hokej ma zaujíma)
 • I am bored. -> Ako sa cítim? Čo vnútorne prežívam (= som znudený)

Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár