PRÍDAVNÉ MENÁ s -ing / -ed

slovnedruhy“I am interested / interesting in travelling?” Ktorá možnosť je správna? Aký je rozdiel medzi prídavnými menami končiacimi na ING a ED? Téma tohto článku je snáď už nad slnko jasná…


V angličtine vieme z niektorých slovies vytvoriť prídavné mená s koncovkou ‘-ing‘ alebo ‘-ed‘.

Untitled 66

Takýmito slovesami sú napr.:

 • AMAZE
 • ANNOY
 • ASTONISH
 • FRIGHTEN
 • EXCITE
 • BORE
 • TIRE
 • EXHAUST
 • INTEREST

interested

Takto vytvorené prídavné mená nevyjadrujú to isté. Napr. príd. meno INTERESTING nemôžeme voľne zamieňať s príd. menom INTERESTED.


‘-ing’ adjectives

 • He’s an interesting singer.
 • an annoying habit

-ing prídavné mená opisujú charakter podmetu (= vyjadrujú vlastnosti vecí, osôb, dejov).

 • It was an amazing trip. -> Aký bol ten výlet? Za aký ho pokladám? Ako ho viem vlastnosťami charakterizovať? (= bol jednoducho skvelý)
 • an interesting film -> Aká je charakteristická črta filmu? Aký ten film je? (= zaujímavý)

‘-ed’ adjectives

 • I am frightened of spiders.
 • I am shocked.

-ed prídavné mená opisujú pocity podmetu (= ako sa cíti / čo vnútorne prežíva / aký má k niečomu postoj).

 • I am interested in hockey. -> Aký postoj zaujímam voči hokeju? (= hokej ma zaujíma)
 • I am bored. -> Ako sa cítim? Čo vnútorne prežívam (= som znudený)

Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Prídavné mená by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár