Predložkové väzby s BY

predlozkyPoznáte predložkové väzby s BY? Ak nie, ponúkam vám prehľadný zoznam tých najznámejších.


nehodou

BY ACCIDENT  náhodou

Nezabúdaje, že ACCIDENT neznamená iba nehoda, ale i náhoda!

 Pred BY ACCIDENT často dávame slovo PURE alebo PURELY, aby sme zdôraznili čírosť náhody, a tak vytvorili spojene “čírou náhodou“.

  • BY PURE ACCIDENT
  • PURELY BY ACCIDENT

AKOPRELOZIT….”skôr náhodou než úmyselne (cielene)

Preklad nie je vôbec zložitý! Opakom od BY ACCIDENT je BY DESIGN (= úmyselne, zámerne). Keď to spojíme, vznikne nám nami požadovaný význam. A teda MORE BY ACCIDENT THAN (BY) DESIGN.

 • He succeeded in getting there more by accident than design.

BY AIR / SEA / BUS / CARletecky / po mori / autobusom / autom

BY ALL MEANS   samozrejme

BY ALL ACCOUNTS podľa všetkého (podľa toho, čo sa hovorí)

BY BIRTH  pôrodom

BY CHANCE  náhodou

BY CHEQUEšekom

BY CREDIT CARD  kreditnou kartou

BY DAY  cez deň

BY E-MAIL / PHONE / LETTER   e-mailom

BY FAR  zďaleka

BY  FORCE  násilím

BY HAND  ručne

BY HEART  spamäti

BY MEANS OF sth  pomocou

BY MISTAKE   omylom

BY NAME  menom, podľa mena

BY sb’s OWN ACCOUNT   podľa čích vlastných slov

BY POST  poštou

BY THE WAY mimochodom

BY ALL APPEARANCESpodľa všetkého, podľa toho ako to vyzerá

BY THE BACKETFUL vo veľkom, veľké množstvo

BY THE BYE mimochodom

  Synonymum k BY THE BYE je väzba BY THE WAY.

BY A LONG SHOT / CHALK zďaleka, rozhodne

 • Celine Dion is the best singer by a long shot.

  Pred BY A LONG SHOT / CHALK dávame často zápor, ak chcem vyjadriť “ani zďaleka“.

  • He couldn’t equal us in strength, not by a long shot.

BY A LONG SHOT / CHALK sa používajú skôr v neformálnom štýle, preto sa ich použitiu vo formálnom štýle vyhnite. Neutrálnejšie je synonymné spojenie BY FAR.

BY COMMON CONSENT po vzájomnej dohode

BY DEFAULT automaticky (podľa toho ako to je zvyčajne), kontumačne (šport.)

BY DEFINITION vo svojej podstate, z povahy veci

BY DEGREES postupne, pozvoľna

BY DESIGN –  zámerne, schválne (úmyselne)

BY DINT OF sthvďaka čomu (ako výsledok čoho)

 BY DINT OF sth sa vyskytuje predovšetkým vo formálnej angličtine.

BY FAIR MEANS OR FOUL za každú cenu / po dobrom, či po zlom

BY AND LARGE v podstate, celkovo vzato

BY THE LOOK OF THINGS Zatiaľ to vyzerá tak, že …

BY THE SCOREvo veľkom počte (hromadne)

BY THE SCORE sa vyskytuje predovšetkým vo formálnej angličtine.

BY REASON OF sth kvôli čomu, z dôvodu čoho

BY REASON OF sth sa vyskytuje predovšetkým vo formálnej angličtine.

BY REPUTATIONpodľa toho, čo sa hovorí (z počutia)

BY REPUTEz počutia

BY RETURN (OF POST)obratom (zaslať poštou)

Táto predložková väzba sa používa prevažne v britskej angličtine.

BY RIGHTS správne (ako by to malo byť)


AKOPRELOZIT

….”len o vlások, len tak tak”

BY THE SKIN OF one’s TEETH je jedna z možností ako “len o vlások” preložiť. Ukážme si to vo vete:

 • I won a bet by the skin of my teeth.

 AKOPRELOZIT….”improvizovať”

PLAY BY EAR je fráza, ktorá sa často používa na to, aby sme vyjadrili, že niečo improvizujeme. Toto sloveso vieme samozrejme preložiť jednoduchšie, cez sloveso IMPROVISE.

 • If you go to school unprepared, you’ll have to play everything by ear.

PLAY sth BY EAR znamená aj hrať niečo podľa sluchu. Často to používame, ak hovoríme o hudobných nástrojoch, notách ap.


AKOPRELOZIT     ….”chytiť sa do vlastnej pasce”

Za pomoci BY sa toto slovné spojenie dá takto preložiť – BE HOIST BY one’s OWN PETARD. Chcem však upozorniť, že je to formálnejšie vyjadrenie, a preto by ste to do dopisu s kamarátom určite dávať nemali. Často sa táto fráza vyskytuje v novinách, ak sa hovorí o politikoch. Žiaľ, našim na Slovensku všetko prejde….


 AKOPRELOZIT….”poznať niekoho len z videnia / poznať niekoho po mene”

Preklad je viac než jednoduchý:

     • KNOW sb BY SIGHT
     • KNOW sb BY NAME
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Predložkové väzby by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

One thought on “Predložkové väzby s BY

Pridaj komentár