False friends: “SYMPATHETIC” nie je “SYMPATICKÝ”

FALSEFRIENDS_jpgFALSE FRIENDS sú také slová, ktoré v našom materinskom jazyku a v jazyku, ktorý sa učíme vyzerajú veľmi podobne, no ich význam nie je rovnaký. Dnes sa na jednu takúto dvojicu pozrieme!


sympatia

Určite netreba ani polemizovať nad veľkou podobnosťou anglického slova SYMPATHETIC a slovneského SYMPATICKÝ. Zapamätajte si, že slovo SYMPATHETIC sa ale nerovná slovu SYMPATICKÝ. Čo teda ale znamená a ako sympatický preložiť?

  • SYMPATHETIC /ˌsɪm.pəˈθet.ɪk/ -> súcitný (majúci pochopenie), súcitiaci
    • I’m not very sympathetic towards my friends.

Ďalší dôležitý význam slova SYMPATHETIC je “naklonený ku komu / čomu” v zmysle “podporujúci koho / čoho“. Aj v tomto prípade, ak za slovom SYMPATHETIC používame osobu / vec, dávame predložku TO.

Ako teda preložiť slovo SYMPATICKÝ? Máme na to niekoľko spôsobov. Použiť môžeme prídavné meno LIKEABLE / NICE.

  • She is a likeable young woman.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár