Prípona “-ful” and “-less” (Word formation)

pencilV dnešnom článku sa pozrieme na tvorenie prídavných mien za pomoci prípon (suffixes) “-ful” and “-less”. 


FUL

Na začiatku článku si v stručnosti povedzme, čo tieto prípony znamenajú:

 • -FUL znamená “FULL OF” – teda bude nám naznačovať dostatok niečoho (niečo pozitívnejšie)
 • -LESS znamená “WITHOUT” – teda bude nám naznačovať nedostatok niečoho (niečo negatívnejšie)

Niektoré prídavné mená tvoríme tak, že prípony “-ful” alebo “-less”  pridávame k slovesu, či podstatnému menu. Napríklad:

USE

 • We have a lot of useful kitchen gadgets.
 • Many gadgets are completely useless.

Od niektorých slov nevytvárame prídavné mená pridaním oboch prípon (teda aj “-ful” aj “-less”):

SLEEP

 • I used to have a few sleepless nights when I was younger.
 • When we come home we felt very sleepy. (nie sleepful)

GRATITUDE

 • I’m so grateful to my mother for her support.
 • She is an ungrateful person. (nie grateless)

A) prídavné mená tvorené príponou “-ful” aj “-less”

 • CARE → careful / careless
 • HARM → harmful / harmless
 • HOPE → hopeful / hopeless
 • PAIN → painful / painless
 • POWER → powerful / powerless
 • USE → useful / useless
 • THINK → thoughtful / thoughtless
 • FAITH → faithful / faithless
 • HELP → helpful / helpless
 • GRACE → graceful / graceless
 • REST → restful / restless
 • COLOUR → colourful / colourless
 • WASTE → wasteful / wasteless
 • CHEER → cheerful / cheerless

B) prídavné mená tvorené iba jednou z prípon

 • BEAUTY → beautiful / x
 • BRAIN x / brainless
 • CHARM → x / charmless
 • HOME → x / homeless
 • DELIGHT → delightful / x
 • END  x / endless
 • TIME x / timeless
 • PEACE → peaceful / x
 • EVENT → eventful / x
 • BEAUTY  beautiful / x
 • PLAY  playlful / x
 • COUNT → countable / countless
 • SUCCESS  successful / unsuccessful
 • SKILL → skilful (AmE: skillful) / unskilled
 • END → finite / endless
 • DELIGHT → delightful / awful
Marek Karafa

About Marek Karafa

Marek Karafa je súkromný lektor anglického jazyka so záujmom o aplikovanú lingvistiku, zakladateľ portálu EnglishGuide a spoluautor ďalších odborne garantovaných vzdelávacích projektov.

Pridaj komentár