Predložka TOWARDS / TOWARD

AAaViete správne používať predložku TOWARDS? Poznáte jej významy? Viete v akých situáciach je vhodné ju použiť? Robí vám problém ju správne vysloviť? Viete rozdiel medzi TOWARDS a TOWARD?


Výslovnosť

TOWARDS

 • BrEtəˈwɔːdz / ∼ AmE / tɔːrdz /

TOWARD

 • BrEtəˈwɔːd / ∼ AmE / tɔːrd

TOWARD vs. TOWARDS

TOWARD má rovnaký význam ako TOWARDS, je však trochu knižnejšie a typické pre americkú angličtinu.


Použitie

1. Vo význame ” smerom k ” v doslovnom význame aj prenesenom. Dôležitý je pre nás “smer”.

 • KAM? -> (k mojej mame) -> I took a step towards my mother. - Urobil som krok smerom k mojej mame.
 • KAM? -> (k dverám) -> I moved towards the door. – Podišiel som smerom k dverám.
 • KAM? -> (k vojne) -> Russia is moving towards war. – Rusko smeruje k vojne.
 • KAM? -> (k oknu) -> He looked towards the window. - Pozrel sa smerom k oknu.

2. Prekladáme ho tiež ako “ voči / vo vzťahu k “. Napr. ak máme nejaký postoj k niečomu / niekomu. Postoj môžeme mať napr. k nejakej osobe alebo voči nejakej veci. Ďalej sa nejako môžme správať voči niekomu apod.

 • my attitude towards religion – môj postoj k náboženstvu
 • She behaves aggressively towards his friends. – Správa sa veľmi agresívne voči jej priateľom.

POZOR! Ak hovorím o postojoch ľudí voči niečomu, o ich pocitoch voči niečomu, či o ich správaní vzhľadom k niečomu, používam TOWARDS, no nie AGAINST / ABOUT.

  • I didn’t feel angry towards my father when he threw me out of the house.
  • I didn’t feel angry against my father when he threw me out of the house.

3. Ak sa niečo stane “ (tesne) pred nejakým časom / k čomu (časovo) “, stane sa to teda pred týmto uvedeným časom. V takom prípade je vhodné použiť TOWARDS.

 • towards five o’clockokolo piatej hodiny (= niekedy pred piatou hodinou)
 • towards the end of 2000pred koncom roku 2000
 • towards evening - k večeru / podvečer

4. Vo význame “ blízko, neďaleko čoho (konca, vrcholka ap.) “. Najčastejšie sa v tomto význame pred TOWARDS nachádza slovo, ktoré nám špecifikuje istú časť celku (vrchol niečoho / koniec niečoho apod.)

 • They sat towards the top of the hill but they still couldn’t see their cars. - Sadli si blízko vrcholu kopca, avšak stále nemohli vidieť ich autá.

5. Ďalej túto predložku môžeme preložiť ako ” za účelom čoho “, inak povedané ” na niečo (nejaký účel apod.) “.

 • Do you intend to make a contribution towards our new church? – Máte v pláne dať nejaké peniaze na náš nový kostol?
 • My father will give me enough money towards a new car. – Otec mi dá dosť peňazí na nové auto.
Print Friendly
The following two tabs change content below.
Marek Karafa

Marek Karafa

marek.karafa@gmail.com at www.langem.sk
Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk
This entry was posted in Predložky by Marek Karafa. Bookmark the permalink.
Marek Karafa

About Marek Karafa

Páčia sa vám vzdelávacie články na tejto stránke? Absolvujte jedinečne spracovaný online kurz z dielne autorov tohto vzdelávacieho portálu - navyše s možnosťou získania uznávaného jazykového certifikátu. Individuálna, vysoko efektívna výučba kedykoľvek máte čas a kdekoľvek ste online. Unikátny systém výučby angličtiny priamo z pohodlia vášho domova, odporúčaný stovkami odborníkov, od jednotky na trhu v oblasti jazykového vzdelávania. Viac info na www.langem.sk

Pridaj komentár